title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 21:05

“Τινάζεται” στον... αέρα η πληρωμή της ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Πρέβεζας με επισημάνσεις-φωτιά από την Επίτροπο για παραλείψεις

Έχουν περάσει λίγες ημέρες από τότε που στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας (δείτε ΕΔΩ το ρεπορτάζ του atpreveza.gr), έγινε πρώτη φορά λόγος για τα εντάλματα πληρωμής που εξέδωσε ο Δήμος Πρέβεζας (υπ. αριθμ. 273 και 274) για την παροχή υπηρεσίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης από ιδιώτη, που επεστράφησαν πίσω από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Πρέβεζας, “μπλοκάροντας” έτσι την πληρωμή του αναδόχου του έργου.

Όπως προκύπτει από το αποκλειστικό ρεπορτάζ του atpreveza.gr, το ένταλμα που αφορά την αμοιβή 87.500 ευρώ για τον Ιούνιο του 2018 επιστράφηκε αθεώρητο από την Επίτροπο, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθώς συντάχθηκε υποχρεωτικά πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, ύστερα από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 13/8/2018, χωρίς να τηρηθούν -όπως αναφέρει η Επίτροπος- τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4. του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.

Σε όλα τα πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής που προηγήθηκαν του οριστικού, η Επιτροπή παραλαβής διατύπωσε επιφυλάξεις -τις έχουμε αναφέρει σε παλαιότερο ρεπορτάζ- για τον αριθμό του προσωπικού που προσλήφθηκε, αλλά και για την αρμοδιότητά της να παραλάβει τα παραδοθέντα υλικά που θεωρούνται απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Στο σκεπτικό της η Επίτροπος θεωρεί ότι το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 13 Αυγούστου (δείτε ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ), παρέλαβε το αντικείμενο, χωρίς να τηρήσει τα προβλεπόμενα που ακολουθούνται στο νόμο περί δημοσίων συμβάσεων που αναφέραμε, στην περίπτωση που διατυπώνονται επιφυλάξεις από την Επιτροπή Παραλαβής ως προς τις υποχρεώσεις του αναδόχου, ενώ θα μπορούσε να αξιώσει και έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, αν διαπίστωνε παρεκκλίσεις από τα όσα αναφέρονται στη σύμβαση.

Η Επίτροπος επισημαίνει ότι δεν έλαβε υπ' όψη το δημοτικό συμβούλιο τα θέματα αναρμοδιότητας των υπαλλήλων, αλλά προέβη σε παραλαβή βασιζόμενη σε έκθεση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας, που σύμφωνα με την Επίτροπο δεν είχε καμία σχετική αρμοδιότητα (το αναφέρει αυτό και ο Αντιδήμαρχος Παύλος Σαραμπασίνας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου).

Η Επίτροπος επιπλέον -σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr- στέκεται επίσης στο γεγονός ότι η επιτροπή παραλαβής στηρίχθηκε στην τεχνική έκθεση που συντάχθηκε, ωστόσο είχε ζητήσει στις 4/7/2018 και στις 18/7/2018 να προβεί σε επιτόπια επαλήθευση των υποχρεώσεων του αναδόχου για να διαπιστώσει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, αλλά η αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου, δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό.

Στα χέρια της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει περιέλθει και συνεκτιμηθεί όλη η αλληλογραφία και οι ενέργειες της Επιτροπής Παραλαβής, καθώς και όσα ζήτησαν από τον ανάδοχο.

Γίνεται επίσης αναφορά στο γεγονός ότι η Επιτροπή Παραλαβής έθεσε στην κρίση του δημοτικού συμβουλίου να αποφασίσει αν και σε ποιο βαθμό ύστερα από τις επιφυλάξεις της, επηρεάζεται η καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να προβεί στην παραλαβή παρά τις αποκλίσεις. Και η Επίτροπος θεωρεί πως το δημοτικό συμβούλιο δεν αξιολόγησε τις επιφυλάξεις της Επιτροπής. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που ψήφισαν “παρών” και φαίνονται στα πρακτικά που επισυνάπτονται παραπάνω. Υπάρχουν εκείνοι που εξέφρασαν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις.

Επιπροσθέτως η υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου -πάντα σύμφωνα με πληροφορίες- θεωρεί πως ο αριθμός των εργαζομένων επηρεάζει τη μισθολογική δαπάνη, ενώ θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί και σχετικά τιμολόγια για την αγορά του εξοπλισμού του ναυαγοσώστη, της κατανάλωσης καυσίμων και για άλλες δαπάνες. Παράλληλα επισημαίνει πως στα δικαιολογητικά του εντάλματος δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας κανενός εργαζομένου με τον ανάδοχο, ενώ θα έπρεπε το δημοτικό συμβούλιο να έχει λάβει υπ' όψη και να αξιολογήσει τις παρατηρήσεις-επιφυλάξεις της Επιτροπής Παραλαβής.

Αυτά αναφορικά με το ένταλμα πληρωμής για το μήνα Ιούνιο του 2018.

Για το μήνα Ιούλιο του 2018, η Επίτροπος επίσης επιστρέφει αθεώρητο το ένταλμα πληρωμής, ύψους 87.500 ευρώ, υποστηρίζοντας, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του atpreveza.gr, ότι η δαπάνη δεν είναι νόμιμη. Και επικαλείται και την απόφαση της οικονομικής επιτροπής στις 28/6/2018, με την οποία είχε “σπάσει” η δαπάνη για Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο, σε Ιούλιο και ομαδοποιημένη για Αύγουστο-Σεπτέμβριο (δείτε ΕΔΩ).

Εξηγεί πως η σύμβαση που υπογράφηκε ανάμεσα στο Δήμο και τον ανάδοχο την 1/8/2018 είχε πάρει το “ΟΚ” από την Επίτροπο στις 13/7/2018, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου και περιλάμβανε 262.500 ευρώ για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Κατά συνέπεια δεν έχει νόμιμο έρεισμα η ξεχωριστή πληρωμή της δαπάνης του Ιουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής στις 26 Ιουνίου.

Επαναλαμβάνει δε -σύμφωνα με πληροφορίες- και όσα ίσχυαν για το ένταλμα πληρωμής νούμερο 274.

 

Στα δικαστήρια προσφεύγει ο ανάδοχος

 

Η εταιρεία που ανέλαβε την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κινήσει διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου Πρέβεζας, καθώς, λόγω των όσων προαναφέραμε δεν έχει καταφέρει να πληρωθεί ακόμη και επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να δικαιωθεί.

 

Πολιτικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης

 

Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πάντως πως σε πολιτικό επίπεδο, σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας θα μπουν σοβαρά πολιτικά ερωτήματα, από συμβούλους της αντιπολίτευσης όπως:

 

-Για ποιο λόγο δεν έλαβε υπ' όψη σοβαρά τις επισημάνσεις της Επιτροπής Παραλαβής ο Δήμος Πρέβεζας; Θα μπορούσε να πετύχει έκπτωση λόγω παρεκκλίσεων και υπέρ του Δήμου;

-Μπορούσε ο Δήμος Πρέβεζας και νομικά και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του να αποφύγει μία ανάθεση έργου, που όπως τονίζει και η Επίτροπος, “έμπαζε”, εξ' αιτίας βέβαια και της πίεσης χρόνου;

-Θα λάβει απόφαση να κάνει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής -εφ' όσον προχωρήσει το θέμα- ο Δήμος Πρέβεζας; Ή θα επιλέξει να μη το κάνει εξηγώντας τους λόγους;

-Μπορούσε να οργανωθεί νωρίτερα και πιο σωστά ο διαγωνισμός και η ανάθεση από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Πρέβεζας;

- “Έμπαζε” ή όχι η μελέτη που είχε συνταχθεί από την υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στο δημοτικό συμβούλιο, ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Κωστούλας;

-Μπορεί ο Δήμος Πρέβεζας να διεκδικήσει έκπτωση με βάση όσα ανέφερε η Επιτροπή Παραλαβής;

-Θα αναλάβει την πολιτική πρωτοβουλία ο Δήμος να οργανώσει μόνος του τη ναυαγοσωστική κάλυψη;

-Αν δεν είχαν επιδείξει κάθε ευσυνειδησία -προς τιμήν τους- οι υπάλληλοι στο να κάνουν ορθά την παραλαβή, με γνώμονα το όφελος του δημοσίου συμφέροντος και τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, όλα αυτά θα είχαν ειπωθεί δημόσια στα δημοτικά συμβούλια;

 

 

Π.Τ.

 

 

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

athlopolisbanner2019

KALINIKOS

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

19 Φεβρουαρίου 2019
Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, η παράδοση-παραλαβή του χαρτοφυλακίου στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον νέο Υφυπουργό, το βουλευτή Πρέβεζας του
19 Φεβρουαρίου 2019
Στην Πρέβεζα βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι  ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής Νίκος Παπανδρέου, στα πλαίσια της επίσκεψης που ...
18 Φεβρουαρίου 2019
Σε Ήπειρο και Λευκάδα παρουσιάζει τις επόμενες ημέρες το βιβλίο του «Ανδρέας Παπανδρέου- Ο Οικονομολόγος», ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το Κίνημα ...
15 Φεβρουαρίου 2019
Πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 11-14 Φεβρουαρίου η επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Πάργας με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Αντώνη Νάστα στους Δήμους ...
15 Φεβρουαρίου 2019
Σε μίνι ανασχηματισμό προχώρησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Το νέο σχήμα έχει ως εξής: Στο Υπουργείο Εξωτερικών νέος Υπουργός ορίζεται ο ...

Αθλητισμός

18 Φεβρουαρίου 2019
Ο ΣΚ Νικόπολη ηττήθηκε στο ΔΑΚ Πρέβεζας με σκορ 65-56, από τον ΑΟΚ Βέροιας, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ της Γ' Εθνικής (3ος Όμιλος). Οι “κιτρινόμαυροι” δε μπόρεσαν
17 Φεβρουαρίου 2019
Επιτυχημένα συνέχισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο Άκτιος Απόλλων, καθώς το Σάββατο 16/2 επικράτησε εντός έδρας με 66-39 του Ηρακλή ...
16 Φεβρουαρίου 2019
Ένας “εκλεκτός ποδοσφαιρικός επισκέπτης” παρακολούθησε την αναμέτρηση ΑΟ Πλαγιάς-ΠΑΣ Πρέβεζα, για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΕΠΣ ...
16 Φεβρουαρίου 2019
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα Βασίλης Ξανθόπουλος: “Κατ' αρχάς να συγχαρώ τα παιδιά. Όπως ξέρετε όταν τα πράγματα είναι ...
16 Φεβρουαρίου 2019
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Πρέβεζα Θοδωρής Ιασωνίδης: “Πιστεύω στα επόμενα ματς θα παίξουμε και καλύτερη μπάλα. Όπως ...

Πολιτισμός

19 Φεβρουαρίου 2019
Ο Δήμος Πρέβεζας & το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, διοργανώνουν στην Πρέβεζα, τη μουσική παράσταση «Πορτρέτα Γυναικών» με την υπογραφή του Θεόδωρου Γ. Λεμπέση . Πρόκειται για μια μοναδική
18 Φεβρουαρίου 2019
Σχεδόν ένα χρόνο μετά την τελευταία της, εξαιρετική συναυλία στα Γιάννενα, στο Stage βέβαια, η Γιώτα Νέγκα έρχεται ξανά για να μας πει τα πράγματα με ...
18 Φεβρουαρίου 2019
Η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας προβάλλει την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου και ωρα 21.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο την ταινία "Οι γάτες της ...
17 Φεβρουαρίου 2019
Το Zero Festival  που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Αύγουστο στην Λίμνη Ζηρού, Φιλιππιάδας βρίσκεται στα πιο Remarkable ...
13 Φεβρουαρίου 2019
Μια νύχτα γεμάτη μουσική και αναμνήσεις με τραγούδια του έρωτα και της αγάπης.Μια νύχτα γιορτή... Ζεστή και απρόβλεπτη! Μποτίλια στο Πέλαγο - ...

Στήλες

19 Φεβρουαρίου 2013
Στις 19 Φεβρουαρίου 1959 υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων η τελική συμφωνία για την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. (Συμφωνίες Ζυρίχης -
18 Φεβρουαρίου 2017
Στις 18 Φεβρουαρίου 1952 γίνεται η επίσημη εισδοχή Ελλάδας και Τουρκίας, ως 13ο και 14ο μέλη στο ΝΑΤΟ. 1229 - ΣΤ' ...
15 Φεβρουαρίου 2013
Αποκλεισμός του Πειραιά από τους Αγγλογάλλους και αργότερα κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, λόγω της επιμονής του Βασιλιά Όθωνα να αναλάβει ...
13 Φεβρουαρίου 2013
Στις 13 Φεβρουαρίου 1945 γίνεται βομβαρδισμός και ισοπέδωση της Δρέσδης από συμμαχικά αεροσκάφη. 1692 - Συντελείται η ...
12 Φεβρουαρίου 2013
Στις 12 Φεβρουαρίου 1945 υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας με σκοπό τον τερματισμό των συγκρούσεων του Δεκεμβρίου στην Αθήνα, ανάμεσα σε δυνάμεις ...