title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 21:05

“Τινάζεται” στον... αέρα η πληρωμή της ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Πρέβεζας με επισημάνσεις-φωτιά από την Επίτροπο για παραλείψεις

Έχουν περάσει λίγες ημέρες από τότε που στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας (δείτε ΕΔΩ το ρεπορτάζ του atpreveza.gr), έγινε πρώτη φορά λόγος για τα εντάλματα πληρωμής που εξέδωσε ο Δήμος Πρέβεζας (υπ. αριθμ. 273 και 274) για την παροχή υπηρεσίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης από ιδιώτη, που επεστράφησαν πίσω από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Πρέβεζας, “μπλοκάροντας” έτσι την πληρωμή του αναδόχου του έργου.

Όπως προκύπτει από το αποκλειστικό ρεπορτάζ του atpreveza.gr, το ένταλμα που αφορά την αμοιβή 87.500 ευρώ για τον Ιούνιο του 2018 επιστράφηκε αθεώρητο από την Επίτροπο, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθώς συντάχθηκε υποχρεωτικά πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, ύστερα από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 13/8/2018, χωρίς να τηρηθούν -όπως αναφέρει η Επίτροπος- τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4. του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.

Σε όλα τα πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής που προηγήθηκαν του οριστικού, η Επιτροπή παραλαβής διατύπωσε επιφυλάξεις -τις έχουμε αναφέρει σε παλαιότερο ρεπορτάζ- για τον αριθμό του προσωπικού που προσλήφθηκε, αλλά και για την αρμοδιότητά της να παραλάβει τα παραδοθέντα υλικά που θεωρούνται απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Στο σκεπτικό της η Επίτροπος θεωρεί ότι το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 13 Αυγούστου (δείτε ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ), παρέλαβε το αντικείμενο, χωρίς να τηρήσει τα προβλεπόμενα που ακολουθούνται στο νόμο περί δημοσίων συμβάσεων που αναφέραμε, στην περίπτωση που διατυπώνονται επιφυλάξεις από την Επιτροπή Παραλαβής ως προς τις υποχρεώσεις του αναδόχου, ενώ θα μπορούσε να αξιώσει και έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, αν διαπίστωνε παρεκκλίσεις από τα όσα αναφέρονται στη σύμβαση.

Η Επίτροπος επισημαίνει ότι δεν έλαβε υπ' όψη το δημοτικό συμβούλιο τα θέματα αναρμοδιότητας των υπαλλήλων, αλλά προέβη σε παραλαβή βασιζόμενη σε έκθεση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας, που σύμφωνα με την Επίτροπο δεν είχε καμία σχετική αρμοδιότητα (το αναφέρει αυτό και ο Αντιδήμαρχος Παύλος Σαραμπασίνας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου).

Η Επίτροπος επιπλέον -σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr- στέκεται επίσης στο γεγονός ότι η επιτροπή παραλαβής στηρίχθηκε στην τεχνική έκθεση που συντάχθηκε, ωστόσο είχε ζητήσει στις 4/7/2018 και στις 18/7/2018 να προβεί σε επιτόπια επαλήθευση των υποχρεώσεων του αναδόχου για να διαπιστώσει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, αλλά η αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου, δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό.

Στα χέρια της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει περιέλθει και συνεκτιμηθεί όλη η αλληλογραφία και οι ενέργειες της Επιτροπής Παραλαβής, καθώς και όσα ζήτησαν από τον ανάδοχο.

Γίνεται επίσης αναφορά στο γεγονός ότι η Επιτροπή Παραλαβής έθεσε στην κρίση του δημοτικού συμβουλίου να αποφασίσει αν και σε ποιο βαθμό ύστερα από τις επιφυλάξεις της, επηρεάζεται η καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να προβεί στην παραλαβή παρά τις αποκλίσεις. Και η Επίτροπος θεωρεί πως το δημοτικό συμβούλιο δεν αξιολόγησε τις επιφυλάξεις της Επιτροπής. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που ψήφισαν “παρών” και φαίνονται στα πρακτικά που επισυνάπτονται παραπάνω. Υπάρχουν εκείνοι που εξέφρασαν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις.

Επιπροσθέτως η υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου -πάντα σύμφωνα με πληροφορίες- θεωρεί πως ο αριθμός των εργαζομένων επηρεάζει τη μισθολογική δαπάνη, ενώ θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί και σχετικά τιμολόγια για την αγορά του εξοπλισμού του ναυαγοσώστη, της κατανάλωσης καυσίμων και για άλλες δαπάνες. Παράλληλα επισημαίνει πως στα δικαιολογητικά του εντάλματος δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας κανενός εργαζομένου με τον ανάδοχο, ενώ θα έπρεπε το δημοτικό συμβούλιο να έχει λάβει υπ' όψη και να αξιολογήσει τις παρατηρήσεις-επιφυλάξεις της Επιτροπής Παραλαβής.

Αυτά αναφορικά με το ένταλμα πληρωμής για το μήνα Ιούνιο του 2018.

Για το μήνα Ιούλιο του 2018, η Επίτροπος επίσης επιστρέφει αθεώρητο το ένταλμα πληρωμής, ύψους 87.500 ευρώ, υποστηρίζοντας, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του atpreveza.gr, ότι η δαπάνη δεν είναι νόμιμη. Και επικαλείται και την απόφαση της οικονομικής επιτροπής στις 28/6/2018, με την οποία είχε “σπάσει” η δαπάνη για Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο, σε Ιούλιο και ομαδοποιημένη για Αύγουστο-Σεπτέμβριο (δείτε ΕΔΩ).

Εξηγεί πως η σύμβαση που υπογράφηκε ανάμεσα στο Δήμο και τον ανάδοχο την 1/8/2018 είχε πάρει το “ΟΚ” από την Επίτροπο στις 13/7/2018, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου και περιλάμβανε 262.500 ευρώ για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Κατά συνέπεια δεν έχει νόμιμο έρεισμα η ξεχωριστή πληρωμή της δαπάνης του Ιουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής στις 26 Ιουνίου.

Επαναλαμβάνει δε -σύμφωνα με πληροφορίες- και όσα ίσχυαν για το ένταλμα πληρωμής νούμερο 274.

 

Στα δικαστήρια προσφεύγει ο ανάδοχος

 

Η εταιρεία που ανέλαβε την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κινήσει διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου Πρέβεζας, καθώς, λόγω των όσων προαναφέραμε δεν έχει καταφέρει να πληρωθεί ακόμη και επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να δικαιωθεί.

 

Πολιτικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης

 

Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πάντως πως σε πολιτικό επίπεδο, σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας θα μπουν σοβαρά πολιτικά ερωτήματα, από συμβούλους της αντιπολίτευσης όπως:

 

-Για ποιο λόγο δεν έλαβε υπ' όψη σοβαρά τις επισημάνσεις της Επιτροπής Παραλαβής ο Δήμος Πρέβεζας; Θα μπορούσε να πετύχει έκπτωση λόγω παρεκκλίσεων και υπέρ του Δήμου;

-Μπορούσε ο Δήμος Πρέβεζας και νομικά και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του να αποφύγει μία ανάθεση έργου, που όπως τονίζει και η Επίτροπος, “έμπαζε”, εξ' αιτίας βέβαια και της πίεσης χρόνου;

-Θα λάβει απόφαση να κάνει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής -εφ' όσον προχωρήσει το θέμα- ο Δήμος Πρέβεζας; Ή θα επιλέξει να μη το κάνει εξηγώντας τους λόγους;

-Μπορούσε να οργανωθεί νωρίτερα και πιο σωστά ο διαγωνισμός και η ανάθεση από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Πρέβεζας;

- “Έμπαζε” ή όχι η μελέτη που είχε συνταχθεί από την υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στο δημοτικό συμβούλιο, ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Κωστούλας;

-Μπορεί ο Δήμος Πρέβεζας να διεκδικήσει έκπτωση με βάση όσα ανέφερε η Επιτροπή Παραλαβής;

-Θα αναλάβει την πολιτική πρωτοβουλία ο Δήμος να οργανώσει μόνος του τη ναυαγοσωστική κάλυψη;

-Αν δεν είχαν επιδείξει κάθε ευσυνειδησία -προς τιμήν τους- οι υπάλληλοι στο να κάνουν ορθά την παραλαβή, με γνώμονα το όφελος του δημοσίου συμφέροντος και τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, όλα αυτά θα είχαν ειπωθεί δημόσια στα δημοτικά συμβούλια;

 

 

Π.Τ.

 

 

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

18 Ιουνίου 2019
Λίγο μετά την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων από τη ΝΔ, ο υποψήφιος βουλευτής Ν. Πρέβεζας Σπύρος Κυριάκης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση: “Όλοι μας τα τελευταία χρόνια ζούμε μια έντονη κρίση. Μια
18 Ιουνίου 2019
Το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα εξέδωσε ο Υφυπουργός Εργασίας και υποψήφιος βουλευτής Πρέβεζας με το ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας: “Από το 2015 μέχρι ...
18 Ιουνίου 2019
Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε και επισήμως τα ψηφοδέλτιά της στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου. Στο Ν. Πρέβεζας υποψήφιοι θα είναι οι: ...
18 Ιουνίου 2019
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πρέβεζας: “Το ψηφοδέλτιό της για την περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας κατέθεσε σήμερα 18 Ιούνη η τοπική ...
17 Ιουνίου 2019
Περιοδεία στην Ήπειρο και τη Λευκάδα πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, εν' όψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης ...

Αθλητισμός

17 Ιουνίου 2019
Δύο νίκες κατέγραψε η Νικόπολη για τη 2η και 3η αγωνιστική του Πανελληνίου Πρωταθλήματος μπάσκετ (Ά Όμιλος), που διεξάγεται στη Νεάπολη της ...
17 Ιουνίου 2019
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας στην τελευταία της συνεδρίαση ενέκρινε ομόφωνα τη δωρεά δύο ακοντίων και δύο βατήρων, για το δημοτικό στάδιο ...
17 Ιουνίου 2019
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πανελλήνιο τουρνουά petanque που διοργάνωσε για μια ακόμη χρονιά ο Σύλλογος Φίλων Αμπαλί Πρέβεζας. Οι ...
17 Ιουνίου 2019
Ο Ναυτικός Όμιλος Πρέβεζας (NOΠ) και οι φίλοι κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων συνδιοργανώνουν και προκηρύσσουν τον 2o Παράκτιο Κολυμβητικό Αγώνα ...

Πολιτισμός

18 Ιουνίου 2019
Η Φωτογραφική Ομάδας Φιλιππιάδας Κα.Δρώ με χαρά σας προσκαλεί στην ετήσια έκθεση των μελών της, με τίτλο «Freedom». Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τετάρτη 19 Ιουνίου στις 20.30 μμ στον Πολυχώρο Πολιτισμού
17 Ιουνίου 2019
Την Τετάρτη 19 Ιουνίου γιορτάζουμε τα 4 χρόνια λειτουργίας του Αποσπερίτη μας! Σας περιμένουμε για μία βραδια με την καινούργια λίστα των ...
17 Ιουνίου 2019
Το Preveza Jazz Festival με χαρά ανακοινώνει την εμφάνιση των JIVE ACES από την Μεγάλη Βρετανία, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα swing στον κόσμο, ...
15 Ιουνίου 2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠαρασκευή 9 Αυγούστου ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΛιμάνι Πρέβεζας ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝΠροπώληση: 10€ * Σύντομα θα ανακοινωθούν σημεία προπώλησης** ...

Στήλες

18 Ιουνίου 2012
Η Ελλάδα ανακηρύσσεται επισήμως ως το 12ο μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) στις 18 Ιουνίου 2000. Πρωθυπουργός είναι ο Κώστας Σημίτης και Υπουργός Οικονομικών ο Γιάννος Παπαντωνίου.
16 Ιουνίου 2012
Eκτυπώνονται στο Ναύπλιο τα πρώτα χαρτονομίσματα. Πρόκειται για το φοίνικα που εισήγαγε ο Ιωάννης Καποδίστριας ως επίσημο νόμισμα της Ελλάδος. Η ...
16 Ιουνίου 2012
Παρουσία στενών συγγενών, λίγων φίλων και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, χωρίς επικήδειους λόγους, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Παιανίας στις 16 ...
13 Ιουνίου 2012
Η Εθνική Ελλάδος στις 14 Ιουνίου 1987 κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας στον τελικό τη Σοβιετική Ένωση με 103-101. Ο ...
13 Ιουνίου 2012
Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης στις 13 Ιουνίου σταματά με τους ηρωικούς στρατιώτες του, στους Μύλους τον Ιμπραήμ και το... ασκέρι του, που κατευθύνεται προς ...