title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 21:05

“Τινάζεται” στον... αέρα η πληρωμή της ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Πρέβεζας με επισημάνσεις-φωτιά από την Επίτροπο για παραλείψεις

Έχουν περάσει λίγες ημέρες από τότε που στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας (δείτε ΕΔΩ το ρεπορτάζ του atpreveza.gr), έγινε πρώτη φορά λόγος για τα εντάλματα πληρωμής που εξέδωσε ο Δήμος Πρέβεζας (υπ. αριθμ. 273 και 274) για την παροχή υπηρεσίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης από ιδιώτη, που επεστράφησαν πίσω από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Πρέβεζας, “μπλοκάροντας” έτσι την πληρωμή του αναδόχου του έργου.

Όπως προκύπτει από το αποκλειστικό ρεπορτάζ του atpreveza.gr, το ένταλμα που αφορά την αμοιβή 87.500 ευρώ για τον Ιούνιο του 2018 επιστράφηκε αθεώρητο από την Επίτροπο, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθώς συντάχθηκε υποχρεωτικά πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, ύστερα από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 13/8/2018, χωρίς να τηρηθούν -όπως αναφέρει η Επίτροπος- τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4. του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.

Σε όλα τα πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής που προηγήθηκαν του οριστικού, η Επιτροπή παραλαβής διατύπωσε επιφυλάξεις -τις έχουμε αναφέρει σε παλαιότερο ρεπορτάζ- για τον αριθμό του προσωπικού που προσλήφθηκε, αλλά και για την αρμοδιότητά της να παραλάβει τα παραδοθέντα υλικά που θεωρούνται απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Στο σκεπτικό της η Επίτροπος θεωρεί ότι το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 13 Αυγούστου (δείτε ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ), παρέλαβε το αντικείμενο, χωρίς να τηρήσει τα προβλεπόμενα που ακολουθούνται στο νόμο περί δημοσίων συμβάσεων που αναφέραμε, στην περίπτωση που διατυπώνονται επιφυλάξεις από την Επιτροπή Παραλαβής ως προς τις υποχρεώσεις του αναδόχου, ενώ θα μπορούσε να αξιώσει και έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, αν διαπίστωνε παρεκκλίσεις από τα όσα αναφέρονται στη σύμβαση.

Η Επίτροπος επισημαίνει ότι δεν έλαβε υπ' όψη το δημοτικό συμβούλιο τα θέματα αναρμοδιότητας των υπαλλήλων, αλλά προέβη σε παραλαβή βασιζόμενη σε έκθεση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας, που σύμφωνα με την Επίτροπο δεν είχε καμία σχετική αρμοδιότητα (το αναφέρει αυτό και ο Αντιδήμαρχος Παύλος Σαραμπασίνας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου).

Η Επίτροπος επιπλέον -σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr- στέκεται επίσης στο γεγονός ότι η επιτροπή παραλαβής στηρίχθηκε στην τεχνική έκθεση που συντάχθηκε, ωστόσο είχε ζητήσει στις 4/7/2018 και στις 18/7/2018 να προβεί σε επιτόπια επαλήθευση των υποχρεώσεων του αναδόχου για να διαπιστώσει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, αλλά η αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου, δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό.

Στα χέρια της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει περιέλθει και συνεκτιμηθεί όλη η αλληλογραφία και οι ενέργειες της Επιτροπής Παραλαβής, καθώς και όσα ζήτησαν από τον ανάδοχο.

Γίνεται επίσης αναφορά στο γεγονός ότι η Επιτροπή Παραλαβής έθεσε στην κρίση του δημοτικού συμβουλίου να αποφασίσει αν και σε ποιο βαθμό ύστερα από τις επιφυλάξεις της, επηρεάζεται η καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να προβεί στην παραλαβή παρά τις αποκλίσεις. Και η Επίτροπος θεωρεί πως το δημοτικό συμβούλιο δεν αξιολόγησε τις επιφυλάξεις της Επιτροπής. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που ψήφισαν “παρών” και φαίνονται στα πρακτικά που επισυνάπτονται παραπάνω. Υπάρχουν εκείνοι που εξέφρασαν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις.

Επιπροσθέτως η υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου -πάντα σύμφωνα με πληροφορίες- θεωρεί πως ο αριθμός των εργαζομένων επηρεάζει τη μισθολογική δαπάνη, ενώ θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί και σχετικά τιμολόγια για την αγορά του εξοπλισμού του ναυαγοσώστη, της κατανάλωσης καυσίμων και για άλλες δαπάνες. Παράλληλα επισημαίνει πως στα δικαιολογητικά του εντάλματος δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας κανενός εργαζομένου με τον ανάδοχο, ενώ θα έπρεπε το δημοτικό συμβούλιο να έχει λάβει υπ' όψη και να αξιολογήσει τις παρατηρήσεις-επιφυλάξεις της Επιτροπής Παραλαβής.

Αυτά αναφορικά με το ένταλμα πληρωμής για το μήνα Ιούνιο του 2018.

Για το μήνα Ιούλιο του 2018, η Επίτροπος επίσης επιστρέφει αθεώρητο το ένταλμα πληρωμής, ύψους 87.500 ευρώ, υποστηρίζοντας, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του atpreveza.gr, ότι η δαπάνη δεν είναι νόμιμη. Και επικαλείται και την απόφαση της οικονομικής επιτροπής στις 28/6/2018, με την οποία είχε “σπάσει” η δαπάνη για Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο, σε Ιούλιο και ομαδοποιημένη για Αύγουστο-Σεπτέμβριο (δείτε ΕΔΩ).

Εξηγεί πως η σύμβαση που υπογράφηκε ανάμεσα στο Δήμο και τον ανάδοχο την 1/8/2018 είχε πάρει το “ΟΚ” από την Επίτροπο στις 13/7/2018, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου και περιλάμβανε 262.500 ευρώ για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Κατά συνέπεια δεν έχει νόμιμο έρεισμα η ξεχωριστή πληρωμή της δαπάνης του Ιουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής στις 26 Ιουνίου.

Επαναλαμβάνει δε -σύμφωνα με πληροφορίες- και όσα ίσχυαν για το ένταλμα πληρωμής νούμερο 274.

 

Στα δικαστήρια προσφεύγει ο ανάδοχος

 

Η εταιρεία που ανέλαβε την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κινήσει διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου Πρέβεζας, καθώς, λόγω των όσων προαναφέραμε δεν έχει καταφέρει να πληρωθεί ακόμη και επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να δικαιωθεί.

 

Πολιτικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης

 

Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πάντως πως σε πολιτικό επίπεδο, σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας θα μπουν σοβαρά πολιτικά ερωτήματα, από συμβούλους της αντιπολίτευσης όπως:

 

-Για ποιο λόγο δεν έλαβε υπ' όψη σοβαρά τις επισημάνσεις της Επιτροπής Παραλαβής ο Δήμος Πρέβεζας; Θα μπορούσε να πετύχει έκπτωση λόγω παρεκκλίσεων και υπέρ του Δήμου;

-Μπορούσε ο Δήμος Πρέβεζας και νομικά και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του να αποφύγει μία ανάθεση έργου, που όπως τονίζει και η Επίτροπος, “έμπαζε”, εξ' αιτίας βέβαια και της πίεσης χρόνου;

-Θα λάβει απόφαση να κάνει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής -εφ' όσον προχωρήσει το θέμα- ο Δήμος Πρέβεζας; Ή θα επιλέξει να μη το κάνει εξηγώντας τους λόγους;

-Μπορούσε να οργανωθεί νωρίτερα και πιο σωστά ο διαγωνισμός και η ανάθεση από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Πρέβεζας;

- “Έμπαζε” ή όχι η μελέτη που είχε συνταχθεί από την υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στο δημοτικό συμβούλιο, ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Κωστούλας;

-Μπορεί ο Δήμος Πρέβεζας να διεκδικήσει έκπτωση με βάση όσα ανέφερε η Επιτροπή Παραλαβής;

-Θα αναλάβει την πολιτική πρωτοβουλία ο Δήμος να οργανώσει μόνος του τη ναυαγοσωστική κάλυψη;

-Αν δεν είχαν επιδείξει κάθε ευσυνειδησία -προς τιμήν τους- οι υπάλληλοι στο να κάνουν ορθά την παραλαβή, με γνώμονα το όφελος του δημοσίου συμφέροντος και τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, όλα αυτά θα είχαν ειπωθεί δημόσια στα δημοτικά συμβούλια;

 

 

Π.Τ.

 

 

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KALINIKOS

casadimaiscard

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

23 Οκτωβρίου 2018
Τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου συνεδρίασε η Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή Ηπείρου του ΣΥΡΙΖΑ με την παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Πάνου Σκουρλέτη, Υπουργών και Βουλευτών της περιοχής,
23 Οκτωβρίου 2018
Είχαμε αναφέρει εδώ και μήνες στο ρεπορτάζ μας (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ), πως ο Γιώργος Ζάψας θα είναι ο “εκλεκτός” του ΣΥΡΙΖΑ για να διεκδικήσει την ...
22 Οκτωβρίου 2018
To ΜέΡΑ25 περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25 Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν, Φωτεινή Μπακαδήμα και Γιόχεν Σούλτ έχουν ...
22 Οκτωβρίου 2018
Ήταν κάτι παραπάνω από αναμενόμενο πως η επίσημη ανακοίνωση του Βασίλη Γιάπρου (δείτε ΕΔΩ), ότι θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος Πρέβεζας στις προσεχείς ...
21 Οκτωβρίου 2018
Με το σύνθημα “για να μην αλλάξουμε πόλη, να αλλάξουμε την πόλη” ο δικηγόρος Βασίλης Γιάπρος  ανακοίνωσε και επίσημα το μεσημέρι της Κυριακής ...

Αθλητισμός

22 Οκτωβρίου 2018
Με το «δεξί» ξεκίνησε η ομάδα του Άκτιου Απόλλωνα τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις καθώς την Κυριακή 21/10 επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 42-72 του Γ.Ο. Αμφιλοχίας. Οι παίκτες του Παπαμιχαήλ
21 Οκτωβρίου 2018
Η ομάδα παίδων της Νικόπολης Πρέβεζας νίκησε με σκορ 85-44 την αντίστοιχη του Πύρρου Αρταίων για την 6η αγωνιστική του Β' Ομίλου του παιδικού ...
21 Οκτωβρίου 2018
Πρώτο ροζ φύλλο αγώνος για τη σεζόν 2018-2019, για την ανανεωμένη Νικόπολη Πρέβεζας, η οποία επικράτησε εντός έδρας του Α.Ο. Καλαμπάκας με σκορ ...
20 Οκτωβρίου 2018
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Πρέβεζα Χρήστος Δήμας: “Το θέλαμε περισσότερο. Ήταν μία δύσκολη εβδομάδα για εμάς, με τρία ...
20 Οκτωβρίου 2018
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα Βασίλης Ξανθόπουλος: “Κατ' αρχάς να πω ότι είμαστε η πιο ποιοτική ομάδα στο πρωτάθλημα ...

Πολιτισμός

23 Οκτωβρίου 2018
Το θεατρικό εργαστήρι Πρέβεζας, φιλοξενεί τους OPERA CHAOTIQUE την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10/2018 & ώρα 21:15 τιμή εισιτηρίου: προπώληση 8€ («το μαγαζάκι στο ρολόι, Βιβή Μπάρκα, Εθν.
22 Οκτωβρίου 2018
Ο Σύλλογος των Φίλων του Νεκρομαντείου και του Αχέροντα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, διοργανώνει το Σάββατο 27/10/2018 και ώρα 6 μ.μ. στην ...
20 Οκτωβρίου 2018
Μοναδικά ακούσματα από την αρχαία Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παρευρέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο αρχαιολογικό μουσείο της ...
19 Οκτωβρίου 2018
Με τη όπερα «Σαμψών και Δαλιδά» συνεχίζονται οι μεταδόσεις από την Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, το Δήμο Πρέβεζας και το Δημοτικό Ωδείο "Σπύρος ...
18 Οκτωβρίου 2018
Στην κατάμεστη αίθουσα της Θεοφανείου στην Πρέβεζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η παρουσίαση του βιβλίου του Γρηγόρη Ζάκα με τίτλο ...

Στήλες

23 Οκτωβρίου 2012
Στις 23 Οκτωβρίου 1798 οι υπέρτερες αριθμητικά δυνάμεις του Αλή Πασά και του γιου του Μουχτάρ νικούν τη φρουρά Πρέβεζας των Γάλλων Γρεναδιέρων στη Μάχη της Νικοπόλεως, μέχρι το απόγευμα εκείνης της
21 Οκτωβρίου 2012
Στις 22 Οκτωβρίου 1717, οι δυνάμεις του Βενετού ναυάρχου Αντρέα Πιζάνι και του κόμη φον Σούλενμπουργκ, αρχηγού των ενετικών δυνάμεων της Επτανήσου ...
21 Οκτωβρίου 2012
Στις 21 Οκτωβρίου 1912 η μοίρα της Πρέβεζας, άλλαξε για πάντα. Ο πόθος όλων των Πρεβεζάνων γινόταν επιτέλους πραγματικότητα και η «μητέρα» Ελλάδα ...
19 Οκτωβρίου 2012
Στις 20 Οκτωβρίου 1912 ο ελληνικός στρατός νικά τους Τούρκους στη Μάχη της Νικόπολης. Ο δρόμος για την απελευθέρωση της Πρέβεζας, είναι ορθάνοικτος. ...
18 Οκτωβρίου 2012
Στις 19 Οκτωβρίου 1863 ο  πρίγκιπας της Δανίας Γεώργιος Α' ορκίζεται Βασιλιάς των Ελλήνων ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης. Είναι ο πρώτος ...