title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 21:05

“Τινάζεται” στον... αέρα η πληρωμή της ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Πρέβεζας με επισημάνσεις-φωτιά από την Επίτροπο για παραλείψεις

Έχουν περάσει λίγες ημέρες από τότε που στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας (δείτε ΕΔΩ το ρεπορτάζ του atpreveza.gr), έγινε πρώτη φορά λόγος για τα εντάλματα πληρωμής που εξέδωσε ο Δήμος Πρέβεζας (υπ. αριθμ. 273 και 274) για την παροχή υπηρεσίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης από ιδιώτη, που επεστράφησαν πίσω από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Πρέβεζας, “μπλοκάροντας” έτσι την πληρωμή του αναδόχου του έργου.

Όπως προκύπτει από το αποκλειστικό ρεπορτάζ του atpreveza.gr, το ένταλμα που αφορά την αμοιβή 87.500 ευρώ για τον Ιούνιο του 2018 επιστράφηκε αθεώρητο από την Επίτροπο, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθώς συντάχθηκε υποχρεωτικά πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, ύστερα από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 13/8/2018, χωρίς να τηρηθούν -όπως αναφέρει η Επίτροπος- τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4. του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.

Σε όλα τα πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής που προηγήθηκαν του οριστικού, η Επιτροπή παραλαβής διατύπωσε επιφυλάξεις -τις έχουμε αναφέρει σε παλαιότερο ρεπορτάζ- για τον αριθμό του προσωπικού που προσλήφθηκε, αλλά και για την αρμοδιότητά της να παραλάβει τα παραδοθέντα υλικά που θεωρούνται απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Στο σκεπτικό της η Επίτροπος θεωρεί ότι το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 13 Αυγούστου (δείτε ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ), παρέλαβε το αντικείμενο, χωρίς να τηρήσει τα προβλεπόμενα που ακολουθούνται στο νόμο περί δημοσίων συμβάσεων που αναφέραμε, στην περίπτωση που διατυπώνονται επιφυλάξεις από την Επιτροπή Παραλαβής ως προς τις υποχρεώσεις του αναδόχου, ενώ θα μπορούσε να αξιώσει και έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, αν διαπίστωνε παρεκκλίσεις από τα όσα αναφέρονται στη σύμβαση.

Η Επίτροπος επισημαίνει ότι δεν έλαβε υπ' όψη το δημοτικό συμβούλιο τα θέματα αναρμοδιότητας των υπαλλήλων, αλλά προέβη σε παραλαβή βασιζόμενη σε έκθεση της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας, που σύμφωνα με την Επίτροπο δεν είχε καμία σχετική αρμοδιότητα (το αναφέρει αυτό και ο Αντιδήμαρχος Παύλος Σαραμπασίνας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου).

Η Επίτροπος επιπλέον -σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr- στέκεται επίσης στο γεγονός ότι η επιτροπή παραλαβής στηρίχθηκε στην τεχνική έκθεση που συντάχθηκε, ωστόσο είχε ζητήσει στις 4/7/2018 και στις 18/7/2018 να προβεί σε επιτόπια επαλήθευση των υποχρεώσεων του αναδόχου για να διαπιστώσει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, αλλά η αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου, δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό.

Στα χέρια της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει περιέλθει και συνεκτιμηθεί όλη η αλληλογραφία και οι ενέργειες της Επιτροπής Παραλαβής, καθώς και όσα ζήτησαν από τον ανάδοχο.

Γίνεται επίσης αναφορά στο γεγονός ότι η Επιτροπή Παραλαβής έθεσε στην κρίση του δημοτικού συμβουλίου να αποφασίσει αν και σε ποιο βαθμό ύστερα από τις επιφυλάξεις της, επηρεάζεται η καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να προβεί στην παραλαβή παρά τις αποκλίσεις. Και η Επίτροπος θεωρεί πως το δημοτικό συμβούλιο δεν αξιολόγησε τις επιφυλάξεις της Επιτροπής. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που ψήφισαν “παρών” και φαίνονται στα πρακτικά που επισυνάπτονται παραπάνω. Υπάρχουν εκείνοι που εξέφρασαν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις.

Επιπροσθέτως η υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου -πάντα σύμφωνα με πληροφορίες- θεωρεί πως ο αριθμός των εργαζομένων επηρεάζει τη μισθολογική δαπάνη, ενώ θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί και σχετικά τιμολόγια για την αγορά του εξοπλισμού του ναυαγοσώστη, της κατανάλωσης καυσίμων και για άλλες δαπάνες. Παράλληλα επισημαίνει πως στα δικαιολογητικά του εντάλματος δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας κανενός εργαζομένου με τον ανάδοχο, ενώ θα έπρεπε το δημοτικό συμβούλιο να έχει λάβει υπ' όψη και να αξιολογήσει τις παρατηρήσεις-επιφυλάξεις της Επιτροπής Παραλαβής.

Αυτά αναφορικά με το ένταλμα πληρωμής για το μήνα Ιούνιο του 2018.

Για το μήνα Ιούλιο του 2018, η Επίτροπος επίσης επιστρέφει αθεώρητο το ένταλμα πληρωμής, ύψους 87.500 ευρώ, υποστηρίζοντας, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του atpreveza.gr, ότι η δαπάνη δεν είναι νόμιμη. Και επικαλείται και την απόφαση της οικονομικής επιτροπής στις 28/6/2018, με την οποία είχε “σπάσει” η δαπάνη για Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο, σε Ιούλιο και ομαδοποιημένη για Αύγουστο-Σεπτέμβριο (δείτε ΕΔΩ).

Εξηγεί πως η σύμβαση που υπογράφηκε ανάμεσα στο Δήμο και τον ανάδοχο την 1/8/2018 είχε πάρει το “ΟΚ” από την Επίτροπο στις 13/7/2018, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου και περιλάμβανε 262.500 ευρώ για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Κατά συνέπεια δεν έχει νόμιμο έρεισμα η ξεχωριστή πληρωμή της δαπάνης του Ιουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής στις 26 Ιουνίου.

Επαναλαμβάνει δε -σύμφωνα με πληροφορίες- και όσα ίσχυαν για το ένταλμα πληρωμής νούμερο 274.

 

Στα δικαστήρια προσφεύγει ο ανάδοχος

 

Η εταιρεία που ανέλαβε την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κινήσει διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου Πρέβεζας, καθώς, λόγω των όσων προαναφέραμε δεν έχει καταφέρει να πληρωθεί ακόμη και επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να δικαιωθεί.

 

Πολιτικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης

 

Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πάντως πως σε πολιτικό επίπεδο, σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας θα μπουν σοβαρά πολιτικά ερωτήματα, από συμβούλους της αντιπολίτευσης όπως:

 

-Για ποιο λόγο δεν έλαβε υπ' όψη σοβαρά τις επισημάνσεις της Επιτροπής Παραλαβής ο Δήμος Πρέβεζας; Θα μπορούσε να πετύχει έκπτωση λόγω παρεκκλίσεων και υπέρ του Δήμου;

-Μπορούσε ο Δήμος Πρέβεζας και νομικά και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του να αποφύγει μία ανάθεση έργου, που όπως τονίζει και η Επίτροπος, “έμπαζε”, εξ' αιτίας βέβαια και της πίεσης χρόνου;

-Θα λάβει απόφαση να κάνει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής -εφ' όσον προχωρήσει το θέμα- ο Δήμος Πρέβεζας; Ή θα επιλέξει να μη το κάνει εξηγώντας τους λόγους;

-Μπορούσε να οργανωθεί νωρίτερα και πιο σωστά ο διαγωνισμός και η ανάθεση από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Πρέβεζας;

- “Έμπαζε” ή όχι η μελέτη που είχε συνταχθεί από την υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στο δημοτικό συμβούλιο, ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Κωστούλας;

-Μπορεί ο Δήμος Πρέβεζας να διεκδικήσει έκπτωση με βάση όσα ανέφερε η Επιτροπή Παραλαβής;

-Θα αναλάβει την πολιτική πρωτοβουλία ο Δήμος να οργανώσει μόνος του τη ναυαγοσωστική κάλυψη;

-Αν δεν είχαν επιδείξει κάθε ευσυνειδησία -προς τιμήν τους- οι υπάλληλοι στο να κάνουν ορθά την παραλαβή, με γνώμονα το όφελος του δημοσίου συμφέροντος και τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, όλα αυτά θα είχαν ειπωθεί δημόσια στα δημοτικά συμβούλια;

 

 

Π.Τ.

 

 

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KALINIKOS

casadimaiscard

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

15 Δεκεμβρίου 2018
Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος δήμαρχος Πρέβεζας ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα ο Νίκος Γεωργάκος, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του atpreveza.gr Στην ανακοίνωσή του ο κ. Γεωργάκος ασκεί
15 Δεκεμβρίου 2018
«Μια κόκκινη γραμμή τον δρόμο μάς δείχνει» Συγκίνηση, περηφάνια, γνώση, δέος, έναυσμα και κίνητρο για να ψάξει κανείς πιο βαθιά είναι μερικά ...
14 Δεκεμβρίου 2018
Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης με ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγέλλει την απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να χαρακτηρίσει ...
14 Δεκεμβρίου 2018
Η ΤΕ Πρέβεζας του ΚΚΕ στα πλαίσια του εορτασμού των 100χρόνων από την ίδρυση του Κόμματος διοργανώνει τριήμερο εκδηλώσεων 14-15-16 Δεκέμβρη στη ...
13 Δεκεμβρίου 2018
Επίσκεψη στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου πραγματοποίησε την Τετάρτη 12/12/2018 ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας. Το βουλευτή ...

Αθλητισμός

15 Δεκεμβρίου 2018
Στις νίκες επέστρεψε ο ΠΑΣ Πρέβεζα ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του ΑΟ Παλαίρου με σκορ 3-1. Οι παίχτες του Ξανθόπουλου πίεσαν από το πρώτο λεπτό τους γηπεδούχους και μόλις στο 9ο λεπτό
15 Δεκεμβρίου 2018
                      14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ...
14 Δεκεμβρίου 2018
Το Σάββατο 15/12 οι Γυναίκες του Φιλαθλητικού αντιμετωπίζουν στο ΠΕΑΚ Ιωαννίνων στις 20:00 τον Α.Σ Ελπίδα για την 7η αγωνιστική του Γυναικείου ...
14 Δεκεμβρίου 2018
“Χρηματική ποινή τριακοσίων ευρώ (300€) στο Σωματείο «ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ» για αντιαθλητικές ενέργειες στον αγώνα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ...
15 Δεκεμβρίου 2018
Ο ΠΑΣ Πρέβεζα αντιμετωπίζει το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 3μ.μ. στην Πάλαιρο την τοπική ομάδα, για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος ...

Πολιτισμός

14 Δεκεμβρίου 2018
Το θεατρικό εργαστήρι Πρέβεζας, φιλοξενεί την παράσταση CAVEMAN σε συμπαραγωγή με το «Mogul Theater» με τον Χρήστο Χρήστου σε σκηνοθεσία ...
14 Δεκεμβρίου 2018
Γιάννης Αγγελάκας+100°C Παύλος Παυλίδης+Β movies Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 Η φετινή χρονιά κορυφώνεται με ένα πολύ μεγάλο live! Δύο ...
13 Δεκεμβρίου 2018
Άλλη μια ξεχωριστή παρουσία στο Χωριό του Άι Βασίλη. Ο Κώστας Μαρτάκης θα είναι μαζί μας στις 14 Δεκεμβρίου, στις 18.00, για να τραγουδήσει, να ...
13 Δεκεμβρίου 2018
Η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας συνεχίζει τις προβολές της την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου ώρα 9.00 μ.μ στο Πολιτιστικό Κέντρο ...

Στήλες

14 Δεκεμβρίου 2012
Στις 15 Δεκεμβρίου 1971 οι πρώτες δέκα τροποποιήσεις του Συντάγματος των Η.Π.Α., γνωστές και ως Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, γίνονται νόμος μετά την επικύρωσή
14 Δεκεμβρίου 2012
Στις 14 Δεκεμβρίου 1911 ο Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούνδσεν γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που φτάνει στον Νότιο Πόλο.   ...
12 Δεκεμβρίου 2012
Στις 13 Δεκεμβρίου 1943 οι Γερμανοί πυρπολούν τα Καλάβρυτα και εκτελούν όλους τους άνδρες πάνω από 14 χρόνων. Είναι ένα από τα ...
12 Δεκεμβρίου 2012
Στις 12 Δεκεμβρίου 1820 οι Σουλιώτες επανέρχονται στην πατρίδα τους, μετά από συμφωνία με τον Αλή Πασά, και μετέχουν στον πόλεμο μαζί του ...
10 Δεκεμβρίου 2012
Στις 11 Δεκεμβρίου 1946 δημιουργείται η UNICEF, που βραβεύτηκε για την προσφορά της με το Νόμπελ Ειρήνης το 1965.   1937 - ...