title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 11:18

Με 53 θέματα συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Με 53 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας.

1. Συζήτηση - ενημέρωση για την ένταξη των ακινήτων του Δήμου στο Υπερταμείο.

2. Γνωμοδότηση για την Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα.

3. Εξέταση αίτησης για χορήγηση έγκρισης εργασιών για Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων, σε ρυμοτομούμενο ακίνητο επί της οδού Κύπρου.

4. Ονοματοδοσία Δημοτικής Οδού.

5. Λειτουργία υπαίθριας εμποροπανήγυρης σε Δημοτική Έκταση, στην Τοπική Κοινότητα Λούρου.

6. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα ''ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' 'στην πράξη με τίτλο “ Επισκευή ,συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Πρέβεζας”.

7. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ου και 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ.

8. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» , ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 290.000,00 ευρώ.

9. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: '' Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ'.

10. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: '' Σ017 ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ'.

11. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ««ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ προς ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΤΟΛΙΘΙΑ» του Δήμου Πρέβεζας αναδόχου ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΤΡΙΒΛΗ Τελικής δαπάνης 21.899,45 Ευρώ (με τον ΦΠΑ).

12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ,ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.

13. Αποδοχή απόφασης ένταξης του Δήμου Πρέβεζας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» Έτη 2017-2018 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 1.1 Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ), με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 210.000,00 €.

14. Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου» έπειτα από ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού ως άγονου και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

15. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης για ορισμένο χρόνο δημοτικού ακινήτου για κοινωφελή σκοπό.

16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.

17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.

18. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύνατους του Δήμου ,βάσει του Δημοτικού Κώδικα άρθρο 202.

19. Έγκριση νέου συστήματος στοχοθεσίας μέσω ΟΠΔ.

20. Έγκριση Καταβολή αξίας Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλατος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου.

21. Αποδοχή πίστωσης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ».

22. Επιστροφή χρηματικού ποσού στην ΕΕΑΑ ΑΕ.

23. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στο δασσύλιο του Αγ. Βαρνάβα, Τοπικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, στον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόπλου-Λευκάδας.

24. Εξέταση αίτησης για αναπροσαρμογή μισθωμάτων στις θέσεις "ΜΑΡΑΘΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ" & "ΜΑΡΑΘΙΕΣ-ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ" Τ.Κ. Καναλίου, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

25. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση "ΤΖΟΥΜΖΑ" στην Τ.Κ. Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

26. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση "ΒΑΛΤΟΣ" στην Τ.Κ. Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

27. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΟΣΚΕΣ» Τοπικής Κοινότητας Κοτσανόπουλου (Άνω), Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

28. Εξέταση αίτησης για παράταση μισθωτικής σχέσης οικοπέδου με οικοδομή στη θέση "ΣΚΑΛΑ" Τ.Κ.Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

29. Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο - Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002328 ».

30. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της <ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π .

31. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” .

32. Έγκριση 4ης /2018 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών - επανεγγραφών - μεταγραφών - διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018- 2019.

33. Έγκριση επίσκεψης κινητής μονάδας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» από το Χαμόγελο του Παιδιού στην Πρέβεζα για δωρεάν ιατρικούς ελέγχους σε μαθητές και ευπαθείς ομάδες , έγκριση πίστωσης για τη φιλοξενία (διανυκτέρευση – διατροφή) των ιατρών και χορήγηση Αιγίδας από τον Δήμο Πρέβεζας στην διοργάνωση αυτή .

34. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 9-11 Νοεμβρίου 2018, στο Περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

35. Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Σκακιστική Ένωση Νικόπολη Πρέβεζας του Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος στις 27/10/2018 και έγκριση πίστωσης για την πραγματοποίηση αυτής .

36. Έγκριση πραγματοποίησης παρουσίασης του ορχηστρικού έργου “Ρέκβιεμ για έναν πολεμιστή” του συνθέτη Σωτηρίου -Νικολάου Κάσσου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της Πρέβεζας και έγκριση πίστωσης για την πραγματοποίηση αυτής.

37. ΄Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ καλλιτεχνικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ “ για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσία με τίτλο «Σ018 Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου Δήμου Πρέβεζας» ΟΜΑΔΑ Β. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ.

39. Έγκριση 6ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ».

40. Έγκριση 4ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».

41. Έγκριση 3ου (τελικού)πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

42. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας : Εμβολιασμός και σήμανση των αδέσποτων σκύλων στην περιοχή του Δ. Πρέβεζας (2η πιστοποίηση).

43. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Φροντίδα και καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού κυνοκομείου (2η πιστοποίηση).

44. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσίας : Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας, περιόδου 25.09.2018 - 09.10.2018 .

45. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας».

46. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 (01.09.2018–05.09.2018).

47. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 (11.09.2018–30.09.2018).

48. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19 μηνός Σεπτεμβρίου 2018. 49.

Έγκριση Πρακτικού με αντικείμενο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

50. Έγκριση τροποποίησης της αρθμ. 299/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

51. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.

52. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών, για υπηρεσία εκτός έδρας.

53. Έγκριση διαρκούς συνεργασίας με τον Σύλλογο Καλαθοσφαίρισης “Ακτιος Απόλλων”΄ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πρέβεζας. 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

athlopolisbanner2019

KALINIKOS

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

20 Ιανουαρίου 2019
Την πόλη της Πρέβεζας επισκέφθηκε για λίγες ώρες το Σάββατο ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, καλεσμένος της
20 Ιανουαρίου 2019
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: “Ξεκίνησε πρόγραμμα που αφορά αντισταθμιστικά οφέλη προς το Δημόσιο ...
20 Ιανουαρίου 2019
Με μία καυστική ανακοίνωση η Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο, καταγγέλλει πολιτικά τη στόχευση των “Ενεργών Πολιτών” με πυρήνα την Πρωτοβουλία Πολιτών ...
18 Ιανουαρίου 2019
Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα δεν ολοκληρώνει τις διαδικασίες για την ανάδειξη επικεφαλής της δημοτικής του παράταξης, που θα διεκδικήσει το Δήμο ...
18 Ιανουαρίου 2019
Υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη εγκρίθηκε από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ ...

Αθλητισμός

20 Ιανουαρίου 2019
Μια ακόμη ήττα γνώρισε η Νικόπολη, η οποία στα πλαίσια της 12ης αγωνιστικής του 3ου Ομίλου της Γ' Εθνικής αντιμετώπισε εκτός έδρας τους Τιτάνες Παλαμά. Οι παίχτες του Παπίρη ξεκίνησαν καλά το
20 Ιανουαρίου 2019
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο Άκτιος Απόλλων: “Με το «ροζ» φύλλο αγώνα επέστρεψε η ομάδα μας από την Άρτα καθώς το Σάββατο 19/1 επικράτησε ...
19 Ιανουαρίου 2019
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Πρέβεζα Κώστας Κόκκαλης: “Ήταν μία δύσκολη νίκη γιατί ήταν ''βαρύς'' ο αγωνιστικός χώρος. ...
19 Ιανουαρίου 2019
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα Βασίλης Ξανθόπουλος: “Θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο πως θα υπάρχει κοντά μας ο Λούρος. ...
19 Ιανουαρίου 2019
Ο ΠΑΣ Πρέβεζα επικράτησε με σκορ 1-0 της Δόξας Ωρωπού στο “Αθανασία Τσουμελέκα” για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α' ΕΠΣ ...

Πολιτισμός

21 Ιανουαρίου 2019
Η Περιφέρεια Ηπείρου και το Ίδρυμα “Ακτία Νικόπολις” σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της ιστορικού κ. Χριστίνας Ε. Παπακώστα, με τίτλο: Το αρχείο των βενετών προβλεπτών της
20 Ιανουαρίου 2019
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 ώρα 21,00 η Κάτια Γέρου έρχεται στην Πρέβεζα, καλεσμένη της Κινηματογραφικής Λέσχης στο Πολιτιστικό ...
17 Ιανουαρίου 2019
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ “Από τους Queen στον Μάνο Χατζιδάκι” Θεοφάνειος Αίθουσα Πρέβεζα Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στις 21.00 Μία μοναδικής ...
16 Ιανουαρίου 2019
Η Περιφέρεια Ηπείρου και το Ίδρυμα “Ακτία Νικόπολις” σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της ιστορικού κ. Χριστίνας Ε. Παπακώστα, με ...
15 Ιανουαρίου 2019
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ “Από τους Queen στον Μάνο Χατζιδάκι” Θεοφάνειος Αίθουσα Πρέβεζα Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στις 21.00 Μία μοναδικής ...

Στήλες

21 Ιανουαρίου 2013
Στις 21 Ιανουαρίου 1898 η Ελλάδα μπαίνει υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο. 1878 - Ο ελληνικός στρατός εισβάλλει στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία υπό τις διαταγές του
20 Ιανουαρίου 2013
Στις 20 Ιανουαρίου 1833 ο Βασιλιάς Όθων και τα μέλη της Αντιβασιλείας φτάνουν στο Ναύπλιο με την αγγλική φρεγάτα «Μαδαγασκάρη». Τους συνοδεύουν 4.000 ...
19 Ιανουαρίου 2013
Στις 19 Ιανουαρίου 1947 ναυτική τραγωδία λαμβάνει χώρα στο νότιο Ευβοϊκό, που αποκλήθηκε ο ελληνικός Τιτανικός. Το ατμόπλοιο Χειμάρρα, με 544 ...
18 Ιανουαρίου 2013
Στις 18 Ιανουαρίου 1953 η δικηγόρος Ελένη Σκούρα εκλέγεται ως η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής.   1535 - ...
16 Ιανουαρίου 2014
1991 - Αρχίζει ο Πόλεμος του Κόλπου, με αεροπορικές επιδρομές συμμαχικών και αμερικανικών αεροπλάνων κατά του Ιράκ. ...