title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 11:18

Με 53 θέματα συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Με 53 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας.

1. Συζήτηση - ενημέρωση για την ένταξη των ακινήτων του Δήμου στο Υπερταμείο.

2. Γνωμοδότηση για την Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα.

3. Εξέταση αίτησης για χορήγηση έγκρισης εργασιών για Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων, σε ρυμοτομούμενο ακίνητο επί της οδού Κύπρου.

4. Ονοματοδοσία Δημοτικής Οδού.

5. Λειτουργία υπαίθριας εμποροπανήγυρης σε Δημοτική Έκταση, στην Τοπική Κοινότητα Λούρου.

6. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα ''ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' 'στην πράξη με τίτλο “ Επισκευή ,συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Πρέβεζας”.

7. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ου και 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ.

8. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» , ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 290.000,00 ευρώ.

9. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: '' Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ'.

10. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: '' Σ017 ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ'.

11. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ««ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ προς ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΤΟΛΙΘΙΑ» του Δήμου Πρέβεζας αναδόχου ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΤΡΙΒΛΗ Τελικής δαπάνης 21.899,45 Ευρώ (με τον ΦΠΑ).

12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ-ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ,ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.

13. Αποδοχή απόφασης ένταξης του Δήμου Πρέβεζας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» Έτη 2017-2018 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 1.1 Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ), με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 210.000,00 €.

14. Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου» έπειτα από ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού ως άγονου και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

15. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης για ορισμένο χρόνο δημοτικού ακινήτου για κοινωφελή σκοπό.

16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.

17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.

18. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύνατους του Δήμου ,βάσει του Δημοτικού Κώδικα άρθρο 202.

19. Έγκριση νέου συστήματος στοχοθεσίας μέσω ΟΠΔ.

20. Έγκριση Καταβολή αξίας Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλατος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου.

21. Αποδοχή πίστωσης της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ».

22. Επιστροφή χρηματικού ποσού στην ΕΕΑΑ ΑΕ.

23. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στο δασσύλιο του Αγ. Βαρνάβα, Τοπικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, στον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόπλου-Λευκάδας.

24. Εξέταση αίτησης για αναπροσαρμογή μισθωμάτων στις θέσεις "ΜΑΡΑΘΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ" & "ΜΑΡΑΘΙΕΣ-ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ" Τ.Κ. Καναλίου, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

25. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση "ΤΖΟΥΜΖΑ" στην Τ.Κ. Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

26. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση "ΒΑΛΤΟΣ" στην Τ.Κ. Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

27. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΜΠΟΣΚΕΣ» Τοπικής Κοινότητας Κοτσανόπουλου (Άνω), Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

28. Εξέταση αίτησης για παράταση μισθωτικής σχέσης οικοπέδου με οικοδομή στη θέση "ΣΚΑΛΑ" Τ.Κ.Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

29. Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο - Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002328 ».

30. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της <ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π .

31. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” .

32. Έγκριση 4ης /2018 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών - επανεγγραφών - μεταγραφών - διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018- 2019.

33. Έγκριση επίσκεψης κινητής μονάδας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» από το Χαμόγελο του Παιδιού στην Πρέβεζα για δωρεάν ιατρικούς ελέγχους σε μαθητές και ευπαθείς ομάδες , έγκριση πίστωσης για τη φιλοξενία (διανυκτέρευση – διατροφή) των ιατρών και χορήγηση Αιγίδας από τον Δήμο Πρέβεζας στην διοργάνωση αυτή .

34. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 9-11 Νοεμβρίου 2018, στο Περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

35. Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Σκακιστική Ένωση Νικόπολη Πρέβεζας του Σχολικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος στις 27/10/2018 και έγκριση πίστωσης για την πραγματοποίηση αυτής .

36. Έγκριση πραγματοποίησης παρουσίασης του ορχηστρικού έργου “Ρέκβιεμ για έναν πολεμιστή” του συνθέτη Σωτηρίου -Νικολάου Κάσσου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της Πρέβεζας και έγκριση πίστωσης για την πραγματοποίηση αυτής.

37. ΄Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ καλλιτεχνικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ “ για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018.

38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσία με τίτλο «Σ018 Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου Δήμου Πρέβεζας» ΟΜΑΔΑ Β. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ.

39. Έγκριση 6ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ».

40. Έγκριση 4ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».

41. Έγκριση 3ου (τελικού)πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

42. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας : Εμβολιασμός και σήμανση των αδέσποτων σκύλων στην περιοχή του Δ. Πρέβεζας (2η πιστοποίηση).

43. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Φροντίδα και καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού κυνοκομείου (2η πιστοποίηση).

44. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσίας : Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας, περιόδου 25.09.2018 - 09.10.2018 .

45. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας».

46. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 (01.09.2018–05.09.2018).

47. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 (11.09.2018–30.09.2018).

48. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19 μηνός Σεπτεμβρίου 2018. 49.

Έγκριση Πρακτικού με αντικείμενο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

50. Έγκριση τροποποίησης της αρθμ. 299/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

51. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.

52. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών, για υπηρεσία εκτός έδρας.

53. Έγκριση διαρκούς συνεργασίας με τον Σύλλογο Καλαθοσφαίρισης “Ακτιος Απόλλων”΄ για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πρέβεζας. 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KALINIKOS

casadimaiscard

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

16 Νοεμβρίου 2018
Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου αποτελούν  κορυφαία στιγμή  στη νεώτερη ελληνική ιστορία. Η μάχη της νεολαίας και του ελληνικού λαού ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών, η μάχη ενάντια
16 Νοεμβρίου 2018
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΜΕ Πρέβεζας: “Συγκέντρωση Σάββατο 17 Νοέμβρη , 11:00 π.μ. στο Ηρώο του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα ( απέναντι ...
15 Νοεμβρίου 2018
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος “τρέχει” τις διαδικασίες πανελλαδικά και τοπικά μέσα από τα όργανά του, ώστε να καταρτίσει τα αυτοδιοικητικά του ...
15 Νοεμβρίου 2018
Η αιφνίδια απόσυρση του δικηγόρου Βασίλη Γιάπρου από την “κούρσα” της διεκδίκησης του δημαρχιακού θώκου στο Δήμο Πρέβεζας, φέρνει αναμφίβολα σε μία ...
15 Νοεμβρίου 2018
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η Τ.Ε. Πρέβεζας του ΚΚΕ: “Ολοένα και περισσότερο πληθαίνουν τα περιστατικά αστυνόμευσης, χαφιεδισμού και ...

Αθλητισμός

18 Νοεμβρίου 2018
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-Α΄ΟΜΙΛΟΣ (4ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                               
17 Νοεμβρίου 2018
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Πρέβεζα Βασίλης Τριάντος: “Είναι λίγο νωρίς για να πούμε από τώρα ότι θα είμαστε πρωταθλητές. ...
17 Νοεμβρίου 2018
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα, Βασίλης Ξανθόπουλος: “Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γηπεδούχο ομάδα για τη φιλοξενία. Ήταν ...
17 Νοεμβρίου 2018
Ο ΠΑΣ Πρέβεζα επικράτησε με σκορ 1-0 του ΠΑΣ Θύελλα 2015 στο γήπεδο της Παλαίρου, για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α' ΕΠΣ ...
17 Νοεμβρίου 2018
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της Α' ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας, έχουν ως εξής:   ...

Πολιτισμός

16 Νοεμβρίου 2018
Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου ξεκινά και πάλι τις προβολές της η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας με τη ταινία “Οι τρεις πινακιδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι”. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις
16 Νοεμβρίου 2018
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας θα συνεχίσει να φιλοξενεί στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης την περιοδική έκθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων ...
08 Νοεμβρίου 2018
Σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Νοεμβρίου η πόλη της Πρέβεζας θα τιμήσει τον δικό της Λάκη Παππά. ...
01 Νοεμβρίου 2018
Ο Σύλλογος " Περί Βιβλίου " προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρήστου Χωμενίδη " Ο Φοίνικας " , που θα ...

Στήλες

17 Νοεμβρίου 2012
Στις 17 Νοεμβρίου 1973 καταστέλλεται η εξέγερση των φοιτητών κατά της Χούντας. Τα τανκς μπαίνουν στο Πολυτεχνείο και «πνίγουν» αιματηρά την εξέγερση. Το καθεστώς των Συνταγματαρχών μετράει...
16 Νοεμβρίου 2012
Στις 16 Νοεμβρίου, δυο νεαρά παιδιά, ο 26χρονος φοιτητής Ιάκωβος Κουμής και η 20χρονη εργάτρια Ματούλα Κανελλοπούλου, χάνουν τη ζωή τους, κατά τη ...
14 Νοεμβρίου 2012
Στις 15 Νοεμβρίου 1922 το έκτακτο στρατοδικείο που δικάζει τους πρωταιτίους της Μικρασιατικής Καταστροφής, εκδίδει την ετυμηγορία του στις 6:30 ...
14 Νοεμβρίου 2012
Στις 14 Νοεμβρίου 1989, ο Μάνος Χατζιδάκις ιδρύει την «Ορχήστρα των Χρωμάτων».   1533 - Ισπανοί κονκισταδόρες υπό ...
12 Νοεμβρίου 2012
Στις 13 Νοεμβρίου 1887, διαδήλωση αριστερών στο Λονδίνο κατά της βρετανικής καταπίεσης στην Ιρλανδία πνίγεται στο αίμα από την αστυνομία. 3 νεκροί ...