title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 14:30

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πρέβεζα

Τις παρακάτω μεταβολές των Σχολικών Μονάδων για το έτος 2019-2020, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας (και εκτός απροόπτου θα γίνουν δεκτές) η δημοτική επιτροπή παιδείας με ομόφωνη απόφασή της:

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, αποφασίζει ομόφωνα:

 

Α. Γνωμοδοτεί θετικά επί των προτάσεων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας αναφορικά με :

 

  • Την προαγωγή του 8/θ Δημοτικού Σχολείου Λούρου σε 10/θ Δημοτικό Σχολείο Λούρου.Στην ανωτέρω σχολική μονάδα φοιτούν το σχολικό έτος 2018-2019 160 μαθητές κατανεμημένοι σε 11 τμήματα. Οι κτιριακές του υποδομές είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αφού κατασκευάστηκε το έτος 1985, με επαρκή αριθμό τόσο κύριων όσο και δευτερευουσών αιθουσών. Επίσης διαθέτει και αίθουσα για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Βρίσκεται σε μια αναπτυσσόμενη οικιστικά περιοχή, με αποτέλεσμα τα τελευταία δύο (2) σχολικά έτη να λειτουργεί με 10 τμήματα (λειτουργικά ως 10/θ σχολική μονάδα) (2016-2017: 154 μαθητές, 2017-2018: 144 μαθητές.Για το σχολικό έτος 2019-2020 προβλέπεται ότι ο αριθμός μαθητών θα είναι 170.

 

 

Β. Γνωμοδοτεί θετικά επί των προτάσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας αναφορικά με :

  • Την ίδρυση του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και των ειδικοτήτων Αισθητικής Τέχνης και Κομμωτικής Τέχνης στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας για τους παρακάτω λόγους:

Η ίδρυση του παραπάνω τομέα (και των σχετικών ειδικοτήτων) θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλλει στην ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών της περιοχής μας για σπουδές σε τομείς που παραδοσιακά αποτελούσαν βασική τους επιλογή. Η διαπίστωση αυτή αποδεικνύεται από την επιτυχημένη λειτουργία των ειδικοτήτων Αισθητικής και Κομμωτικής μέχρι το 2013 στην ΕΠΑΣ Πρέβεζας και προηγουμένως στο 2ο ΤΕΕ Πρέβεζας που ήταν στην ουσία οι δομές της ΤΕΕ τις οποίες διαδέχτηκε το Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας. Γι’ αυτό άλλωστε η απόφαση επανασύστασης καταργηθεισών Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. Φ8/83906/Δ4/26-05-2015 προέβλεπε την κατά προτεραιότητα λειτουργία τους σε ΕΠΑΛ εσπερινού ωραρίου του ίδιου συγκροτήματος σχολείων (σε περίπτωση που λειτουργούσε αυτό). Οι ειδικότητες αυτές συγκέντρωναν μέχρι και την κατάργησή τους τους περισσότερους μαθητές έναντι όλων των άλλων ειδικοτήτων των προηγούμενων δομών και γι αυτό το λόγο θεωρούμε ότι και στο νέο σχολείο θα είναι εξασφαλισμένη η βιωσιμότητα των τμημάτων αυτών. Αυτό άλλωστε δείχνει και το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των μαθητών για τις ειδικότητες αυτές και κατά την περίοδο των ηλεκτρονικών δηλώσεων-εγγραφών στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας. Επομένως κρίνουμε πως η αναγκαιότητα της ίδρυσης αυτού του τομέα είναι προφανής καθώς σχετίζεται με την υγεία και είναι πολύ δημοφιλής στους μαθητές, που τον επιλέγουν συνειδητά για τον κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα των σπουδών του. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τομείς με παραπλήσιο περιεχόμενο σπουδών, ανάγκαζε μέχρι σήμερα τους μαθητές να στρέφονται σε τομείς άσχετους με τις επιλογές, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Η δημιουργία του τομέα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως οι μαθητές των άλλων ειδικοτήτων (κάτι που αδυνατεί να κάνει η κατάρτιση). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τομέας της υγείας αποτελεί σημαντικό τμήμα στη βασική τυπική τεχνική εκπαίδευση του Λυκείου στις αναπτυμένες χώρες κι όχι μέρος της κατάρτισης.

Είναι επίσης απαραίτητο να τονίσουμε ότι:

  • υπάρχουν τρείς εργαστηριακοί χώροι στο συστεγαζόμενο ΕΚ Πρέβεζας πλήρως λειτουργικοί και έτοιμοι να δεχτούν ξανά μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι οι ειδικότητες που προτείνουμε μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα χωρίς να απαιτηθεί η αγορά νέου εξοπλισμού

  • καμιά άλλη σχολική μονάδα του νομού δεν προσφέρει τις παραπάνω ειδικότητες.

 

Όσον αφορά στο εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό πιστεύουμε ότι με βάση τις εγγραφές των μαθητών που είχε η προηγούμενη δομή της ΕΠΑΣ αλλά και το σταθερό ενδιαφέρον των μαθητών μετα την κατάργησή της, θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 20 μαθητών κατ’ έτος για τον προτεινόμενο τομέα.

 

 

 

  • Την ίδρυση της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας.

Η παρπάνω ειδικότητα ανήκει στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, ο οποίος λειτουργεί ήδη στο σχολείο με την ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών με συνέπεια ο εργαστηριακός εξοπλισμός να είναι πλήρως εξασφαλισμένος. Επίσης το μόνιμο διδακτικό προσωπικό του σχολείου επαρκεί για να καλύψει πλήρως την διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων. Το μαθητικό δυναμικό του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας το σχολικό έτος 2018-2019 είναι 29, αριθμός επαρκέστατος για την λειτουργία και των δύο ειδικοτήτων για την νέα σχολική περίοδο 2019-2020.Ο τουριστικός τομέας στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας είναι ένας τομέας με εξελισσόμενη δυναμική.Τα τελευταία χρόνια η πόληη μας και οι γύρω περιοχές , έχουν καταστεί τουριστικός προορισμός, με αποτέλεσμα τα τουριστικά επαγγέλματα να είναι περιζήτητα και να μην υπάρχει ικανός αριθμός ειδικευμένων εργαζομένων. Η παροχή κατάλληλων εδειδικευμένων τουριστικών υπηρεσιών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, γι' αυτό πιστεύουμε ότι οι προοπτικές του συγκεκριμένου επαγγέλματος στην αγορά εργασίας είναι σημαντικές.

 

  • Την ίδρυση των ειδικοτήτων 1.Αισθητικής Τέχνης του τομέα Υγείας –Πρόνοιας –Ευεξίας και 2.Κομμωτικής Τέχνης του τομέα Υγείας –Πρόνοιας –Ευεξίας και 3. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του τομέα Μηχανολογίας στο 1ο ΕΠΑΛ Πρέβεζας (Ημερήσιο).

Για όλες τις παραπάνω ειδικότητες είναι εξασφαλισμένη τόσο η στέγασή τους στο κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ Πρέβεζας όσο και η εξυπηρέτησή τους από το 1ο ΕΚ Πρέβεζας του οποίου οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν εδώ και πολλά χρόνια τους μαθητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων τόσο του δικού μας σχολείου αλλά και των συστεγαζόμενων μονάδων.

Η προσθήκη των παραπάνω ειδικοτήτων θεωρείται απαραίτητη τόσο για την ανανέωση των προσφερόμενων ειδικοτήτων από το σχολείο μας στους μαθητές αλλά και γιατί η διακοπή της λειτουργίας τους από το 2014 έχει συσσωρεύσει ένα σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων μαθητών που θα πρέπει να ικανοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία τους αναμένεται να είναι επιτυχημένη και από το γεγονός ότι σε όλο το διάστημα που λειτούργησαν στην πόλη μας προσέλκυσαν σταθερά σημαντικό αριθμό μαθητών”.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KALINIKOS

casadimaiscard

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

14 Δεκεμβρίου 2018
Η ΤΕ Πρέβεζας του ΚΚΕ στα πλαίσια του εορτασμού των 100χρόνων από την ίδρυση του Κόμματος διοργανώνει τριήμερο εκδηλώσεων 14-15-16 Δεκέμβρη στη «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟ» Αίθουσα του Δήμου Πρέβεζας. Στις
13 Δεκεμβρίου 2018
Επίσκεψη στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου πραγματοποίησε την Τετάρτη 12/12/2018 ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας. Το βουλευτή ...
13 Δεκεμβρίου 2018
Νέο διευρυμένο πλαίσιο για τη χορήγηση φαρμάκων σε καρκινοπαθείς με μηδενική συμμετοχή έχει διαμορφώσει το Υπουργείο Υγείας. Πέραν της δωρεάν ...
11 Δεκεμβρίου 2018
Ως πρώην υποψήφιοι της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ πολιτών δήμου Πρέβεζας παίρνουμε τη πρωτοβουλία και σας καλούμε να συζητήσουμε για τη συγκρότηση κίνησης ...
11 Δεκεμβρίου 2018
Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που καθιστά το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μόνιμο θεσμό του κοινωνικού κράτους και βάζει τέλος στο ...

Αθλητισμός

10 Δεκεμβρίου 2018
    ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
10 Δεκεμβρίου 2018
Ο ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας ηττήθηκε με σκορ 97-73 στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα του Μαντουλίδη, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ της Γ' ...
08 Δεκεμβρίου 2018
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ Πρέβεζα Στέφανος Καραπιπέρης: “Ήταν ένα άτυχο αποτέλεσμα. Υπάρχουν αγώνες που έχουμε δείξει ...
08 Δεκεμβρίου 2018
Την παρακάτω δήλωση έκανε ο προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα Βασίλης Ξανθόπουλος: “Θα ήθελα να συγχαρώ την αντίπαλη ομάδα, τον αντίπαλο προπονητή για ...
08 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πανλευκάδιος επικράτησε του ΠΑΣ Πρέβεζα μέσα στο “Αθανασία Τσουμελέκα” με σκορ 2-1 για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α' ΕΠΣ ...

Πολιτισμός

13 Δεκεμβρίου 2018
Άλλη μια ξεχωριστή παρουσία στο Χωριό του Άι Βασίλη. Ο Κώστας Μαρτάκης θα είναι μαζί μας στις 14 Δεκεμβρίου, στις 18.00, για να τραγουδήσει, να διασκεδάσει και να φωτογραφηθεί με τους φανς. Ο
13 Δεκεμβρίου 2018
Η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας συνεχίζει τις προβολές της την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου ώρα 9.00 μ.μ στο Πολιτιστικό Κέντρο ...
13 Δεκεμβρίου 2018
Στα λευκά "ντύθηκε" από τις βραδινές ώρες η Ήπειρος και αρκετά από τα ορεινά χωριά της. Η φωτογραφία είναι από τη Μικροσπηλιά στα Τζουμέρκα. ...
13 Δεκεμβρίου 2018
Το θεατρικό εργαστήρι Πρέβεζας, φιλοξενεί την παράσταση CAVEMAN σε συμπαραγωγή με το «Mogul Theater» με τον Χρήστο Χρήστου σε σκηνοθεσία ...
12 Δεκεμβρίου 2018
Με τη διάσημη όπερα «Τραβιάτα» του Τζιουζέπε Βέρντι, σε καινούργια παραγωγή και μουσική διεύθυνση, συνεχίζονται οι απευθείας μεταδόσεις από την ...

Στήλες

12 Δεκεμβρίου 2012
Στις 13 Δεκεμβρίου 1943 οι Γερμανοί πυρπολούν τα Καλάβρυτα και εκτελούν όλους τους άνδρες πάνω από 14 χρόνων. Είναι ένα από τα πιο «φρικιαστικά» εγκλήματα των Ναζί, κατά τη
12 Δεκεμβρίου 2012
Στις 12 Δεκεμβρίου 1820 οι Σουλιώτες επανέρχονται στην πατρίδα τους, μετά από συμφωνία με τον Αλή Πασά, και μετέχουν στον πόλεμο μαζί του ...
10 Δεκεμβρίου 2012
Στις 11 Δεκεμβρίου 1946 δημιουργείται η UNICEF, που βραβεύτηκε για την προσφορά της με το Νόμπελ Ειρήνης το 1965.   1937 - ...
09 Δεκεμβρίου 2012
Στις 10 Δεκεμβρίου 1963 απονέμεται στο Γιώργο Σεφέρη το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.   1520 - Ο Μαρτίνος ...
08 Δεκεμβρίου 2012
Στις 9 Δεκεμβρίου 2002, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, παραδίδει στην ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά το αναθεωρημένο σχέδιό ...