title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 14:30

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πρέβεζα

Τις παρακάτω μεταβολές των Σχολικών Μονάδων για το έτος 2019-2020, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας (και εκτός απροόπτου θα γίνουν δεκτές) η δημοτική επιτροπή παιδείας με ομόφωνη απόφασή της:

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, αποφασίζει ομόφωνα:

 

Α. Γνωμοδοτεί θετικά επί των προτάσεων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας αναφορικά με :

 

  • Την προαγωγή του 8/θ Δημοτικού Σχολείου Λούρου σε 10/θ Δημοτικό Σχολείο Λούρου.Στην ανωτέρω σχολική μονάδα φοιτούν το σχολικό έτος 2018-2019 160 μαθητές κατανεμημένοι σε 11 τμήματα. Οι κτιριακές του υποδομές είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αφού κατασκευάστηκε το έτος 1985, με επαρκή αριθμό τόσο κύριων όσο και δευτερευουσών αιθουσών. Επίσης διαθέτει και αίθουσα για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Βρίσκεται σε μια αναπτυσσόμενη οικιστικά περιοχή, με αποτέλεσμα τα τελευταία δύο (2) σχολικά έτη να λειτουργεί με 10 τμήματα (λειτουργικά ως 10/θ σχολική μονάδα) (2016-2017: 154 μαθητές, 2017-2018: 144 μαθητές.Για το σχολικό έτος 2019-2020 προβλέπεται ότι ο αριθμός μαθητών θα είναι 170.

 

 

Β. Γνωμοδοτεί θετικά επί των προτάσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας αναφορικά με :

  • Την ίδρυση του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και των ειδικοτήτων Αισθητικής Τέχνης και Κομμωτικής Τέχνης στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας για τους παρακάτω λόγους:

Η ίδρυση του παραπάνω τομέα (και των σχετικών ειδικοτήτων) θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλλει στην ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών της περιοχής μας για σπουδές σε τομείς που παραδοσιακά αποτελούσαν βασική τους επιλογή. Η διαπίστωση αυτή αποδεικνύεται από την επιτυχημένη λειτουργία των ειδικοτήτων Αισθητικής και Κομμωτικής μέχρι το 2013 στην ΕΠΑΣ Πρέβεζας και προηγουμένως στο 2ο ΤΕΕ Πρέβεζας που ήταν στην ουσία οι δομές της ΤΕΕ τις οποίες διαδέχτηκε το Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας. Γι’ αυτό άλλωστε η απόφαση επανασύστασης καταργηθεισών Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. Φ8/83906/Δ4/26-05-2015 προέβλεπε την κατά προτεραιότητα λειτουργία τους σε ΕΠΑΛ εσπερινού ωραρίου του ίδιου συγκροτήματος σχολείων (σε περίπτωση που λειτουργούσε αυτό). Οι ειδικότητες αυτές συγκέντρωναν μέχρι και την κατάργησή τους τους περισσότερους μαθητές έναντι όλων των άλλων ειδικοτήτων των προηγούμενων δομών και γι αυτό το λόγο θεωρούμε ότι και στο νέο σχολείο θα είναι εξασφαλισμένη η βιωσιμότητα των τμημάτων αυτών. Αυτό άλλωστε δείχνει και το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των μαθητών για τις ειδικότητες αυτές και κατά την περίοδο των ηλεκτρονικών δηλώσεων-εγγραφών στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας. Επομένως κρίνουμε πως η αναγκαιότητα της ίδρυσης αυτού του τομέα είναι προφανής καθώς σχετίζεται με την υγεία και είναι πολύ δημοφιλής στους μαθητές, που τον επιλέγουν συνειδητά για τον κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα των σπουδών του. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τομείς με παραπλήσιο περιεχόμενο σπουδών, ανάγκαζε μέχρι σήμερα τους μαθητές να στρέφονται σε τομείς άσχετους με τις επιλογές, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Η δημιουργία του τομέα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως οι μαθητές των άλλων ειδικοτήτων (κάτι που αδυνατεί να κάνει η κατάρτιση). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τομέας της υγείας αποτελεί σημαντικό τμήμα στη βασική τυπική τεχνική εκπαίδευση του Λυκείου στις αναπτυμένες χώρες κι όχι μέρος της κατάρτισης.

Είναι επίσης απαραίτητο να τονίσουμε ότι:

  • υπάρχουν τρείς εργαστηριακοί χώροι στο συστεγαζόμενο ΕΚ Πρέβεζας πλήρως λειτουργικοί και έτοιμοι να δεχτούν ξανά μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι οι ειδικότητες που προτείνουμε μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα χωρίς να απαιτηθεί η αγορά νέου εξοπλισμού

  • καμιά άλλη σχολική μονάδα του νομού δεν προσφέρει τις παραπάνω ειδικότητες.

 

Όσον αφορά στο εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό πιστεύουμε ότι με βάση τις εγγραφές των μαθητών που είχε η προηγούμενη δομή της ΕΠΑΣ αλλά και το σταθερό ενδιαφέρον των μαθητών μετα την κατάργησή της, θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 20 μαθητών κατ’ έτος για τον προτεινόμενο τομέα.

 

 

 

  • Την ίδρυση της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας.

Η παρπάνω ειδικότητα ανήκει στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, ο οποίος λειτουργεί ήδη στο σχολείο με την ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών με συνέπεια ο εργαστηριακός εξοπλισμός να είναι πλήρως εξασφαλισμένος. Επίσης το μόνιμο διδακτικό προσωπικό του σχολείου επαρκεί για να καλύψει πλήρως την διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων. Το μαθητικό δυναμικό του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας το σχολικό έτος 2018-2019 είναι 29, αριθμός επαρκέστατος για την λειτουργία και των δύο ειδικοτήτων για την νέα σχολική περίοδο 2019-2020.Ο τουριστικός τομέας στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας είναι ένας τομέας με εξελισσόμενη δυναμική.Τα τελευταία χρόνια η πόληη μας και οι γύρω περιοχές , έχουν καταστεί τουριστικός προορισμός, με αποτέλεσμα τα τουριστικά επαγγέλματα να είναι περιζήτητα και να μην υπάρχει ικανός αριθμός ειδικευμένων εργαζομένων. Η παροχή κατάλληλων εδειδικευμένων τουριστικών υπηρεσιών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, γι' αυτό πιστεύουμε ότι οι προοπτικές του συγκεκριμένου επαγγέλματος στην αγορά εργασίας είναι σημαντικές.

 

  • Την ίδρυση των ειδικοτήτων 1.Αισθητικής Τέχνης του τομέα Υγείας –Πρόνοιας –Ευεξίας και 2.Κομμωτικής Τέχνης του τομέα Υγείας –Πρόνοιας –Ευεξίας και 3. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του τομέα Μηχανολογίας στο 1ο ΕΠΑΛ Πρέβεζας (Ημερήσιο).

Για όλες τις παραπάνω ειδικότητες είναι εξασφαλισμένη τόσο η στέγασή τους στο κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ Πρέβεζας όσο και η εξυπηρέτησή τους από το 1ο ΕΚ Πρέβεζας του οποίου οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν εδώ και πολλά χρόνια τους μαθητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων τόσο του δικού μας σχολείου αλλά και των συστεγαζόμενων μονάδων.

Η προσθήκη των παραπάνω ειδικοτήτων θεωρείται απαραίτητη τόσο για την ανανέωση των προσφερόμενων ειδικοτήτων από το σχολείο μας στους μαθητές αλλά και γιατί η διακοπή της λειτουργίας τους από το 2014 έχει συσσωρεύσει ένα σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων μαθητών που θα πρέπει να ικανοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία τους αναμένεται να είναι επιτυχημένη και από το γεγονός ότι σε όλο το διάστημα που λειτούργησαν στην πόλη μας προσέλκυσαν σταθερά σημαντικό αριθμό μαθητών”.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KALINIKOS

athlopolisbanner2019

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

20 Μαϊος 2019
«Την Κυριακή 26 Μαΐου, δεν υπάρχει πολυτέλεια για πειραματισμούς. Θέλουμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε όσα έργα και δράσεις έχουμε ξεκινήσει στην Άρτα, στην Ήπειρο,
20 Μαϊος 2019
Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Μαΐου η συγκέντρωση ...
20 Μαϊος 2019
Ο Συνδυασμός Δημοτική Συνεργασία και ο υποψήφιος δήμαρχος Χρήστος Μπαΐλης σας προσκαλούν: ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-05-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ...
20 Μαϊος 2019
Το πρόγραμμα των κεντρικών ομιλιών του συνδυασμού "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ" με επικεφαλής τον Ευάγγελο Ροπόκη έχει ως εξής: Τετάρτη 22/5 Λούρος ...

Αθλητισμός

16 Μαϊος 2019
Η ομάδα του Zero Lake Run σε συνεργασία με τον Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο για πρώτη φορά διοργανώνει το 1ο Σεμινάριο Ορεινού Τρεξίματος στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν όσοι ασχολούνται αλλά και θέλουν
16 Μαϊος 2019
Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα γραφεία της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας, η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση του ΠΑΣ Πρέβεζα. Το διοικητικό ...
15 Μαϊος 2019
Με το πέρας της διετούς θητείας (Ιούνιος 2017 – Μάιος 2019) του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας μας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού ...
14 Μαϊος 2019
Έπειτα από ένα συναρπαστικό σε εξέλιξη τελικό στο νέο κλειστό γυμναστήριο της Άρτας, ο ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας επικράτησε με σκορ 48-47 του ΑΓΣ ...
13 Μαϊος 2019
Ολοκληρώθηκε χθες 12/05 με επιτυχία το Ενωσιακό πρωτάθλημα τένις Ε3 κατηγορίας 12 και 16 ετών. Ένα τριήμερο που πλέον των 180 παρουσιών από ...

Πολιτισμός

16 Μαϊος 2019
Με την ευκαιρία του εορτασμού της Διεθνούς Μέρας Μουσείων στις 18 Μαΐου 2019, το Λαογραφικό Μουσείο «Γεώργιος Γιάννος» στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης ...
14 Μαϊος 2019
Η 18η Μαΐου έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) ως Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Εορτάζεται σε όλο τον κόσμο με διάφορες εκδηλώσεις και ...
12 Μαϊος 2019
Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέας Σινώπης <<ΔΙΟΓΕΝΗΣ>> συνεχίζοντας την προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας,στα ...
10 Μαϊος 2019
Η 18η Μαΐου έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) ως Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Εορτάζεται σε όλο τον κόσμο με διάφορες εκδηλώσεις και ...

Στήλες

20 Μαϊος 2012
Στις 20 Μαϊου 1941 αρχίζει η Μάχη της Κρήτης, με την -κατά κύματα- ρίψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών, για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Πρόκειται για την «Επιχείρηση Ερμής», η οποίο θα στερήσει από τον
18 Μαϊος 2012
Ο Τούρκος διοικητής των Χανίων Μουσταφά Πασάς, με 8.000 πεζούς και 300 ιππείς, προσβάλλει το Φραγκοκάστελλο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν ...
17 Μαϊος 2012
Ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Στάης ανακαλύπτει τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων στις 17 Μαϊου 1902, που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά ...
16 Μαϊος 2012
Αρχίζει η τακτική δίκη των οκτώ μελών της «Εταιρείας Δολοφόνων», που κατηγορούνται για φρικτά εγκλήματα, όπως για παράδειγμα η δολοφονία ηλικιωμένων ...
14 Μαϊος 2012
Η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάντερ Ντούπτσεκ, ανακοινώνει μέτρα φιλελευθεροποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος στις ...