title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 14:30

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πρέβεζα

Τις παρακάτω μεταβολές των Σχολικών Μονάδων για το έτος 2019-2020, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας (και εκτός απροόπτου θα γίνουν δεκτές) η δημοτική επιτροπή παιδείας με ομόφωνη απόφασή της:

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, αποφασίζει ομόφωνα:

 

Α. Γνωμοδοτεί θετικά επί των προτάσεων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας αναφορικά με :

 

  • Την προαγωγή του 8/θ Δημοτικού Σχολείου Λούρου σε 10/θ Δημοτικό Σχολείο Λούρου.Στην ανωτέρω σχολική μονάδα φοιτούν το σχολικό έτος 2018-2019 160 μαθητές κατανεμημένοι σε 11 τμήματα. Οι κτιριακές του υποδομές είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αφού κατασκευάστηκε το έτος 1985, με επαρκή αριθμό τόσο κύριων όσο και δευτερευουσών αιθουσών. Επίσης διαθέτει και αίθουσα για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Βρίσκεται σε μια αναπτυσσόμενη οικιστικά περιοχή, με αποτέλεσμα τα τελευταία δύο (2) σχολικά έτη να λειτουργεί με 10 τμήματα (λειτουργικά ως 10/θ σχολική μονάδα) (2016-2017: 154 μαθητές, 2017-2018: 144 μαθητές.Για το σχολικό έτος 2019-2020 προβλέπεται ότι ο αριθμός μαθητών θα είναι 170.

 

 

Β. Γνωμοδοτεί θετικά επί των προτάσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας αναφορικά με :

  • Την ίδρυση του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και των ειδικοτήτων Αισθητικής Τέχνης και Κομμωτικής Τέχνης στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας για τους παρακάτω λόγους:

Η ίδρυση του παραπάνω τομέα (και των σχετικών ειδικοτήτων) θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλλει στην ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών της περιοχής μας για σπουδές σε τομείς που παραδοσιακά αποτελούσαν βασική τους επιλογή. Η διαπίστωση αυτή αποδεικνύεται από την επιτυχημένη λειτουργία των ειδικοτήτων Αισθητικής και Κομμωτικής μέχρι το 2013 στην ΕΠΑΣ Πρέβεζας και προηγουμένως στο 2ο ΤΕΕ Πρέβεζας που ήταν στην ουσία οι δομές της ΤΕΕ τις οποίες διαδέχτηκε το Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας. Γι’ αυτό άλλωστε η απόφαση επανασύστασης καταργηθεισών Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. Φ8/83906/Δ4/26-05-2015 προέβλεπε την κατά προτεραιότητα λειτουργία τους σε ΕΠΑΛ εσπερινού ωραρίου του ίδιου συγκροτήματος σχολείων (σε περίπτωση που λειτουργούσε αυτό). Οι ειδικότητες αυτές συγκέντρωναν μέχρι και την κατάργησή τους τους περισσότερους μαθητές έναντι όλων των άλλων ειδικοτήτων των προηγούμενων δομών και γι αυτό το λόγο θεωρούμε ότι και στο νέο σχολείο θα είναι εξασφαλισμένη η βιωσιμότητα των τμημάτων αυτών. Αυτό άλλωστε δείχνει και το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των μαθητών για τις ειδικότητες αυτές και κατά την περίοδο των ηλεκτρονικών δηλώσεων-εγγραφών στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας. Επομένως κρίνουμε πως η αναγκαιότητα της ίδρυσης αυτού του τομέα είναι προφανής καθώς σχετίζεται με την υγεία και είναι πολύ δημοφιλής στους μαθητές, που τον επιλέγουν συνειδητά για τον κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα των σπουδών του. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τομείς με παραπλήσιο περιεχόμενο σπουδών, ανάγκαζε μέχρι σήμερα τους μαθητές να στρέφονται σε τομείς άσχετους με τις επιλογές, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Η δημιουργία του τομέα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως οι μαθητές των άλλων ειδικοτήτων (κάτι που αδυνατεί να κάνει η κατάρτιση). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τομέας της υγείας αποτελεί σημαντικό τμήμα στη βασική τυπική τεχνική εκπαίδευση του Λυκείου στις αναπτυμένες χώρες κι όχι μέρος της κατάρτισης.

Είναι επίσης απαραίτητο να τονίσουμε ότι:

  • υπάρχουν τρείς εργαστηριακοί χώροι στο συστεγαζόμενο ΕΚ Πρέβεζας πλήρως λειτουργικοί και έτοιμοι να δεχτούν ξανά μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι οι ειδικότητες που προτείνουμε μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα χωρίς να απαιτηθεί η αγορά νέου εξοπλισμού

  • καμιά άλλη σχολική μονάδα του νομού δεν προσφέρει τις παραπάνω ειδικότητες.

 

Όσον αφορά στο εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό πιστεύουμε ότι με βάση τις εγγραφές των μαθητών που είχε η προηγούμενη δομή της ΕΠΑΣ αλλά και το σταθερό ενδιαφέρον των μαθητών μετα την κατάργησή της, θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 20 μαθητών κατ’ έτος για τον προτεινόμενο τομέα.

 

 

 

  • Την ίδρυση της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας.

Η παρπάνω ειδικότητα ανήκει στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, ο οποίος λειτουργεί ήδη στο σχολείο με την ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών με συνέπεια ο εργαστηριακός εξοπλισμός να είναι πλήρως εξασφαλισμένος. Επίσης το μόνιμο διδακτικό προσωπικό του σχολείου επαρκεί για να καλύψει πλήρως την διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων. Το μαθητικό δυναμικό του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας το σχολικό έτος 2018-2019 είναι 29, αριθμός επαρκέστατος για την λειτουργία και των δύο ειδικοτήτων για την νέα σχολική περίοδο 2019-2020.Ο τουριστικός τομέας στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας είναι ένας τομέας με εξελισσόμενη δυναμική.Τα τελευταία χρόνια η πόληη μας και οι γύρω περιοχές , έχουν καταστεί τουριστικός προορισμός, με αποτέλεσμα τα τουριστικά επαγγέλματα να είναι περιζήτητα και να μην υπάρχει ικανός αριθμός ειδικευμένων εργαζομένων. Η παροχή κατάλληλων εδειδικευμένων τουριστικών υπηρεσιών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, γι' αυτό πιστεύουμε ότι οι προοπτικές του συγκεκριμένου επαγγέλματος στην αγορά εργασίας είναι σημαντικές.

 

  • Την ίδρυση των ειδικοτήτων 1.Αισθητικής Τέχνης του τομέα Υγείας –Πρόνοιας –Ευεξίας και 2.Κομμωτικής Τέχνης του τομέα Υγείας –Πρόνοιας –Ευεξίας και 3. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του τομέα Μηχανολογίας στο 1ο ΕΠΑΛ Πρέβεζας (Ημερήσιο).

Για όλες τις παραπάνω ειδικότητες είναι εξασφαλισμένη τόσο η στέγασή τους στο κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ Πρέβεζας όσο και η εξυπηρέτησή τους από το 1ο ΕΚ Πρέβεζας του οποίου οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν εδώ και πολλά χρόνια τους μαθητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων τόσο του δικού μας σχολείου αλλά και των συστεγαζόμενων μονάδων.

Η προσθήκη των παραπάνω ειδικοτήτων θεωρείται απαραίτητη τόσο για την ανανέωση των προσφερόμενων ειδικοτήτων από το σχολείο μας στους μαθητές αλλά και γιατί η διακοπή της λειτουργίας τους από το 2014 έχει συσσωρεύσει ένα σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων μαθητών που θα πρέπει να ικανοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία τους αναμένεται να είναι επιτυχημένη και από το γεγονός ότι σε όλο το διάστημα που λειτούργησαν στην πόλη μας προσέλκυσαν σταθερά σημαντικό αριθμό μαθητών”.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

athlopolisbanner2019

KALINIKOS

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

15 Φεβρουαρίου 2019
Πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 11-14 Φεβρουαρίου η επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Πάργας με επικεφαλής το Δήμαρχο κ. Αντώνη Νάστα στους Δήμους Erdemli και Akdeniz στην περιοχή της Μερσίνας στην
15 Φεβρουαρίου 2019
Σε μίνι ανασχηματισμό προχώρησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Το νέο σχήμα έχει ως εξής: Στο Υπουργείο Εξωτερικών νέος Υπουργός ορίζεται ο ...
14 Φεβρουαρίου 2019
Την αποχώρησή του από τη θέση του δημοτικού συμβούλου και του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου γνωστοποίησε με επιστολή του ο Βαγγέλης ...
13 Φεβρουαρίου 2019
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κινήματος Αλλαγής Ν. Πρέβεζας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση: 2ο Συνέδριο Κινήματος Αλλαγής στις 30 & 31 ...
13 Φεβρουαρίου 2019
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο Στέργιος Γιαννάκης: “Με αφορμή τα τρικάκια τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους στη πόλη μας θέλω να ανακοινώσω ...

Αθλητισμός

15 Φεβρουαρίου 2019
Με ένα μικρό βίντεο 1,5 λεπτού, ο ΠΑΣ Πρέβεζα φιλοξενεί στα social media του Συλλόγου (facebook.com/pasprevezaofficial), τον απόηχο της αναμέτρησης της 21ης αγωνιστικής με το Θρίαμβο Λούρου. Ο
15 Φεβρουαρίου 2019
Ο ΠΑΣ Πρέβεζα αντιμετωπίζει το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 3μ.μ. στο γήπεδο της Πλαγιάς, την τοπική ομάδα, για την 22η αγωνιστική του ...
15 Φεβρουαρίου 2019
Tον Ηρακλή Μοναστηρακίου Ναυπάκτου υποδέχεται το Σάββατο ο Άκτιος Απόλλων για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β' ανδρων ΕΣΚΑΒΔΕ. Ο ...
13 Φεβρουαρίου 2019
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο Άκτιος Απόλλων Πρέβεζας: “Η ομάδα μας την φετινή αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης ...
12 Φεβρουαρίου 2019
Οι αθλητές, οι προπονητές και οι αθλητές του σωματείου μας εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στον αθλητή μας Χρήστο Μουλά και στην οικογένεια του για ...

Πολιτισμός

13 Φεβρουαρίου 2019
Μια νύχτα γεμάτη μουσική και αναμνήσεις με τραγούδια του έρωτα και της αγάπης.Μια νύχτα γιορτή... Ζεστή και απρόβλεπτη! Μποτίλια στο Πέλαγο - Θεοφάνους 9 & Ιωνίας - Πρέβεζα
12 Φεβρουαρίου 2019
To PrevezaJazzFestival με χαρά ανακοινώνει ότι και φέτος διοργανώνει στην Πρέβεζα το JAZZNOW! με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. ...
11 Φεβρουαρίου 2019
Η Κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας γιορτάζει την ημέρα των ερωτευμένων και προβάλλει την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου και ωρα 21.00 στο Πολιτιστικό ...

Στήλες

15 Φεβρουαρίου 2013
Αποκλεισμός του Πειραιά από τους Αγγλογάλλους και αργότερα κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, λόγω της επιμονής του Βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Ο
13 Φεβρουαρίου 2013
Στις 13 Φεβρουαρίου 1945 γίνεται βομβαρδισμός και ισοπέδωση της Δρέσδης από συμμαχικά αεροσκάφη. 1692 - Συντελείται η ...
12 Φεβρουαρίου 2013
Στις 12 Φεβρουαρίου 1945 υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας με σκοπό τον τερματισμό των συγκρούσεων του Δεκεμβρίου στην Αθήνα, ανάμεσα σε δυνάμεις ...
11 Φεβρουαρίου 2013
Στις 11 Φεβρουαρίου απελευθερώνεται ο Νέλσον Μαντέλα, έπειτα από 27 χρόνια κράτησης στις φυλακές Victor Vester. Ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ...
10 Φεβρουαρίου 2013
Στις 10 Φεβρουαρίου 1947 τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Παρισίων (άνηκαν στην Ιταλία).   1355-Ανήμερα ...