Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 13:39

Κ.Δ.Β.Μ. EduΑction: Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο Νομό Πρέβεζας για το Επιδοτούμενο πρόγραμμα Επιστημόνων με επιταγή κατάρτισης 600 €

Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο Νομό Πρέβεζας για το Επιδοτούμενο πρόγραμμα Επιστημόνων με επιταγή κατάρτισης 600 €.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν:

  • Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές,

  • Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

  • Οικονομολόγοι/Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως,

  • Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

  • Λοιπό Ιατρικό Προσωπικό

  • Ιατροί όλων των ειδικοτήτων

  • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Διάρκεια Προγράμματος:

Εκατό (100) ώρες με μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης ( παρακολούθηση προγράμματος με μελέτη εκπαιδευτικού υλικού εντός εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε χρόνο που επιθυμεί ο ωφελούμενος, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα).

Εκπαιδευτικό επίδομα:

  • Το εκπαιδευτικό επίδομα για την παρακολούθηση των 100 ωρών είναι  600€  και  θα καταβληθεί σε δύο δόσεις.

  • Το σύνολο του ποσού είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο, απολύτως καθαρό, χωρίς παρακρατήσεις, ή επιβαρύνσεις.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, το μοναδικό πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με έδρα την Πρέβεζα (Λ. Ιωαννίνων 45) με δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω Πρόσκληση, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα σε 10 αντικείμενα κατάρτισης όπως ορίζονται στην 2/2020 Πρόσκληση της Επιτελικής δομής ΕΣΠΑ.

Για την άμεση ένταξή σας σε πρόγραμμα κατάρτισης, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Ιστοσελίδα www.eduaction.gr, ή να επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 26820 26184, 6984605090, Email info@eduaction.gr

κεκ