Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017 09:28

Πρόγραμμα-ευκαιρία για ενίσχυση των υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας των Δήμων Πρέβεζας, Πάργας και Ζηρού

1 ESPAlogo

Με έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» (ΕΣΠΑ 2014-2020), ενημερώνει τους Δήμους Πρέβεζας, Πάργας και Ζηρού για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων με τίτλο: ««Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας».

Θα υποστηριχθούν οι ΟΤΑ Α Βαθμού που υλοποιούν στο πλαίσιο του Άξονα 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος τις κάτωθι δράσεις: α) Κοινωνικοί Ξενώνες, ως βασική δομή πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες προσωρινής φιλοξενίας (Ξενώνες Αστέγων κ.α.), β) Κέντρα Σίτισης, ως βασική δομή πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες σίτισης, γ) Κοινωνικά Παντοπωλεία, ως βασική δομή πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε είδη πρώτης ανάγκης, δ) Κοινωνικά Φαρμακεία, ως βασική δομή πρόσβασης ευπαθών ομάδων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Το μέγιστο ύψος της χρηματοδότησης κάθε δομής καθορίζεται ως εξής:

α) Κοινωνικοί Ξενώνες έως 50.000€

β) Κέντρα Σίτισης έως 50.000€

γ) Κοινωνικά Παντοπωλεία έως 20.000€

δ) Κοινωνικά Φαρμακεία έως 10.000€

Πρόκειται για χρήματα των φορολογουμένων όλης της Ευρώπης και είναι μία ευκαιρία να ενισχυθούν δομές, που μπορούν να παράσχουν βοήθεια σε φτωχούς συμπολίτες μας.