Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2018 15:58

Kαθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας ανέλαβε ο Ταξίαρχος Δημήτριος Σιόρεντας

Kαθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, ανέλαβε και επίσημα από τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου ο Ταξίαρχος Δημήτριος Σιόρεντας, μετά από απόφαση του Ανωτάτου Συμβούλιου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κ. Σιόρεντας γεννήθηκε στην Πρέβεζα το έτος 1966. Κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 1985 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 1993.
Έχει υπηρετήσει σε διάφορες μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Ακαρνανίας και της Πρέβεζας.

Από τον Ιανουάριο του 2017 έως αρχές Νοεμβρίου του 2018 διετέλεσε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας.

Έχει λάβει μέρος με επιτυχία σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Του απονεμήθηκαν για την υπηρεσιακή του απόδοση ηθικές αμοιβές, παράσημα και μετάλλια αστυνομικής αξίας.

Είναι έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων.