Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019 15:06

Οικονομική “βόμβα” και “σπαζοκεφαλιά” για το Δήμο Πρέβεζας αποτελεί η μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων στην Εγκατάσταση Α.Σ.Α. στα Ιωάννινα

Σε “σταυρόλεξο” για δυνατούς λύτες και με οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις αποδεικνύεται το ζήτημα της μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας, στην εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στα Ιωάννινα.

Από τις 11 Ιουνίου με έγγραφό της η Περιφέρεια Ηπείρου γνωστοποίησε στο Δήμο Πρέβεζας ότι έχει ξεκινήσει η κανονική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στα Ιωάννινα και ότι από την ανωτέρω ημερομηνία όλα τα παραγόμενα Α.Σ.Α. θα πρέπει να οδηγούνται για επεξεργασία σε αυτό το σημείο.

Στο έγγραφό της η Περιφέρεια επισημαίνει επίσης ότι η χρέωση για τις υπηρεσίες της Εγκατάστασης θα γίνεται κατ' ελάχιστο στην εγγυημένη ποσότητα που προβλέπεται στη σύμβαση σύμπραξης, εφόσον οι ποσότητες των στερεών αποβλήτων που προσκομίζονται υπολείπονται της ελάχιστης εγγυημένης.

Ο Δήμος Πρέβεζας, κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού, είχε συνάψει σύμβαση για τη μεταφόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου στις 03.01.2019, χρονικής διάρκειας 9 μηνών, και η οποία λήγει στις 03.09.2019.

Η “εξίσωση” γίνεται δυσκολότερη από τη στιγμή που έπειτα από δύο παρατάσεις, δεν υπάρχει κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των Σταθμών Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ), όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου, ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία συγχώνευσης των υφιστάμενων Συνδέσμων Διαχείρισης.

Υποχρέωση του Δήμου Πρέβεζας είναι σε κάθε περίπτωση να μεριμνήσει, ώστε να μεταφέρει τα απορρίμματά του στο εργοστάσιο στα Ιωάννινα, από τον Σεπτέμβριο.

Ο Δήμος όμως υποστηρίζει πως δε διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να κάνει τη μεταφορά (παλαιότητα στόλου απορριμματοφόρων, έλλειψη οδηγών) και κατά συνέπεια θα προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό για τη μεταφόρτωση και τη μεταφορά των απορριμμάτων.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η διάρκεια της νέας σύμβασης εκτιμάται ότι θα είναι 6 μήνες και η σχετική ενδεικτική δαπάνη θα ανέρχεται σε 216.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων 126.000,00 στο οικονομικό έτος 2019 και 90.000,00 € στο ο.ε. 2020. Στη σχετική σύμβαση θα περιέχεται όρος για τη δυνατότητα μονομερούς λύσης της σε περίπτωση που ο αρμόδιος Σύνδεσμος Διαχείρισης αναλάβει την λειτουργία του ΣΜΑ και τη μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου.

Το θέμα θα συζητηθεί τη Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας, ώστε να αποφασιστεί τι ακριβώς θα γίνει.