Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019 16:21

Εκ νέου προβλήματα στη ναυαγοσωστική κάλυψη στο Δήμο Πρέβεζας – Αναλυτικό ρεπορτάζ

Το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας καλείται να εγκρίνει στη συνεδρίαση της Δευτέρας, το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας από 10 Ιουνίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019». Ωστόσο η συζήτηση του θέματος μόνο μία τυπική διαδικασία δε θα είναι.

Και την προηγούμενη θερινή περίοδο, το θέμα της ναυαγοσωστικής κάλυψης θυμίζουμε πως είχε αποτελέσει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στο δημοτικό συμβούλιο με εμπλοκή και του Συλλόγου Εργαζομένων στους ΟΤΑ Δήμων Ν. Πρέβεζας, “βαρείς χαρακτηρισμούς” και καταγγελίες και την Επίτροπο να μην επιτρέπει τη διεξαγωγή των πληρωμών του έργου.

Τα προβλήματα όμως δε φαίνεται πως σταμάτησαν πέρυσι. Η επιτροπή του Δήμου που ανέλαβε να προβεί στην παραλαβή του αντικείμενου για την υπηρεσία ¨Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 10 Ιουνίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 ¨ που ανατέθηκε στην ανάδοχο εταιρία «THALASSA SERVICES Ι.Κ.Ε.», προτείνει περικοπές λόγω ελλείψεων στην εκτέλεση της υπηρεσίας.

Ειδικότερα η επιτροπή αναφέρει στο πόρισμά της:

“Μετά από αιφνιδιαστικούς ελέγχους που έγιναν στις 10, 13 και 24 Ιουνίου 2019 από την Επιτροπή, και λαμβάνοντας υπ' όψη και το έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για ελέγχους που διενήργησε ο αρμόδιος υπάλληλος ως επόπτης της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2019» διαπιστώθηκαν ελλείψεις και προτείνονται περικοπές των κάτωθι δαπανών :

  1. Ως προς τις δαπάνες προσωπικού (κατηγορία δαπάνης 1) , καθυστερημένη άφιξη και απουσία ενός (1) ναυαγοσώστη σε κάθε έλεγχο συνεπώς κρίνεται ότι πρέπει από την παρούσα δαπάνη και για το συγκεκριμένο διάστημα (10/06/2019 έως 30/06/2019) να περικοπεί το ποσό των 1.120,00 €

  2. Ως προς τα σκάφη (κατηγορία δαπάνης 2) , από τα δέκα πέντε (15) σκάφη των πύργων μήκους 3.3 μέτρων με μηχανή έξι (6) ίππων ,κανένα σκάφος δεν βρέθηκε σε περιπολία αλλά πλησίον των πύργων και εκτός “trailer”. Ως εκ τούτου η δαπάνη που αφορά τα καύσιμα, ήτοι 2.616,60 € περικόπτεται εξολοκλήρου

  3. Ως προς το σκάφος περιπολίας πέντε (5) μέτρων (κατηγορία δαπάνης 2) δεν βρέθηκε σε περιπολία αλλά ούτε και ελλιμενισμένο στο σημείο που υποδείχθηκε από συντονιστή κατά τη διάρκεια ελέγχου συνεπώς η δαπάνη που αφορά τα καύσιμα, ήτοι 6.048,00 € ,περικόπτεται εξολοκλήρου

  4. Ως προς το προσωπικό-πλήρωμα του σκάφους περιπολίας πέντε (5) μέτρων (κατηγορία δαπάνης 1) ,και πιο συγκεκριμένα η δαπάνη που αφορά δύο(2) χειριστές και δύο (2) ναυαγοσώστες, ήτοι 4.480,00 € ,συνέπεια του παραπάνω, περικόπτεται εξολοκλήρου

Σύνολο περικοπών : 14.246,60 €”.

Το τμήμα προγραμματισμού με τη σειρά του ενεργοποιεί ποινικές ρήτρες που υπάρχουν στη σύμβαση και φτάνει το σύνολο των περικοπών στα 35.246,60 €.

Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου στις 11 Ιουλίου (δείτε αναλυτικά ΕΔΩ), που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το αν η εταιρεία θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά της στο υπόλοιπο του καλοκαιριού.

Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι στη συνεδρίαση της Δευτέρας θα ανοίξει μια και καλή το ζήτημα αυτό, εν' όψει και του επόμενου καλοκαιριού.