Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2019 12:24

Ράμπες και χώρους υγιεινής για ΑΜΕΑ θα κατασκευάσει ο Δήμος Ζηρού

Σε μία κίνηση που αν μη τι άλλο δείχνει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ο Δήμος Ζηρού θα προχωρήσει στην κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες.

Το δημοτικό συμβούλιο μάλιστα έχει ήδη πάρει απόφαση για υποβολή ένταξης στο σχετικό πρόγραμμα του “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”.

Το πρόγραμμα αφορά την χρηματοδότηση των Δήμων για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες και αποσκοπεί στην βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται σε 500,00 € για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και 2.500,00 € για την κατασκευή χώρων υγιεινής.

Σύμφωνα με την αριθ. 28/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 18.550,00 €.

Οι μη επιλέξιμες δαπάνες θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου Ζηρού.