Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020 13:32

Μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων θα καταρτίσει ο δήμος Πρέβεζας-Ανοιχτή πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους

Ο Δήμος Πρέβεζας, προκειμένου να καταρτίσει μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κλπ)

ΚΑΛΕΙ

Όσους επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά να προσέλθουν μέχρι και την 17/2/2020 και ώρα 14:00 στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου (Β. Μπάλκου 2, τηλ. 2682025200) για να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και η λίστα των απαραίτητων δικαιολογητικών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosprevezas.gr )

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ