Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 18:32

Δια περιφοράς θα συνεδριάσει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Δια περιφοράς θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας με τα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2020.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης από την επιχορήγηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σύμφωνα με την 83448/2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

3. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πρέβεζας» με κωδικό ΟΠΣ 5035056 και ΣΑ2019ΣΕ11910045 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.

4. Ορισμός Υπολόγου - Διαχειριστή του Έργου: «Ανοικτό Κέντρο εμπορίου Πρέβεζας».

5. Κατανομή της επιχορήγηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την 30292/19.04.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

6. Τροποποίηση της αριθμ. 24/2020 (ορθή επανάληψη) (ΑΔΑ:ΩΧΨΟΩΞΧΟ27) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας, με θέμα «Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων - επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».

7. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας».

8. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ – ΕΚΤΑΦΗΣ».

9. Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων.

10. Δωρεά παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

11. Αποδοχή έκτακτων επιχορηγήσεων.