Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 12:52

Σε “τροχιά” αναβάθμισης το ΕΑΠ – Στην Ενημέρωση και ο αναπληρωτής Πρόεδρος του πανεπιστημιακού Τμήματος της Πρέβεζας

Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε το ΕΑΠ:

“Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προχώρησε πριν από λίγες ημέρες σε ενημέρωση των Εκπαιδευτικών Συντακτών, μια κίνηση που σκοπεύει να καθιερώσει στο εξής, συζητώντας μαζί τους, μια σειρά από σημαντικά θέματα που αφορούν το Ίδρυμα, τους φοιτητές αλλά και την κοινωνία. Στην ενημέρωση συμμετείχαν από πλευράς ΕΑΠ, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητής Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας, οι Αντιπρόεδροι, Καθηγητές Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Διονύσιος Μαντζαβίνος και Κωνσταντίνος Καραμάνης (διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Πρέβεζα και αναπληρωτής Προέδρος του Τμήματος) και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, Καθηγητής Κυριάκος Κουβελιώτης.

Από όλους τους συμμετέχοντες τονίστηκε η θέληση της Διοίκησης, να αναπτύξει περαιτέρω το Πανεπιστήμιο, δίνοντας έμφαση σε νέα Προγράμματα Σπουδών, πλατφόρμες και τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε η νέα δυνατότητα του ΕΑΠ να διεξάγει εξ αποστάσεως εξετάσεις. Όπως σημειώθηκε, η εν λόγω λύση, θα δοθεί εφόσον οι εξελίξεις δεν επιτρέψουν παραδοσιακούς τρόπους διεξαγωγής των εξετάσεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις δυνατότητες των φοιτητών. Πρόθεση της Διοίκησης είναι να προχωρήσει εν καιρώ, σε ένα μοντέλο πλήρους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων.

Κατά την ενημέρωση τονίστηκε η συνεισφορά του ΕΑΠ στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία και το διαχρονικά κοινωνικό του πρόσωπο, σε δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Το ΕΑΠ προσέφερε και θα προσφέρει τεχνογνωσία, τεχνολογία και προσωπικό σε φορείς που το έχουν ανάγκη, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα και λοιποί φορείς, όπως τα Υπουργεία Τουρισμού και Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, συνεισφέρει στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως, ενώ παράλληλα συνεχίζει απρόσκοπτα τις συνεργασίες του με άλλα Ιδρύματα, τόσο της Ελλάδας, όσο και της Κύπρου.

Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, αναφέρθηκαν και στην προσπάθεια εξορθολογισμού των οικονομικών του Ιδρύματος, σημειώνοντας πως ήδη έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Σημειώθηκε δε, πως δεν νοείται για ένα αυτοχρηματοδοτούμενο Πανεπιστήμιο να είναι τα περισσότερα Προγράμματά του ζημιογόνα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί.

Επίσης τονίστηκε ότι ήδη κατατέθηκε ολοκληρωμένος φάκελος για την πιστοποίηση των Προγραμμάτων του ΕΑΠ, ενώ προωθείται η δημιουργία σειράς νέων Μεταπτυχιακών, μεταξύ των οποίων και αγγλόφωνα.

Τέλος, ανακοινώθηκε ο σχεδιασμός για δημιουργία παραρτήματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Βερολίνο, αλλά και η διοργάνωση τον Οκτώβριο του 2021 του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ανοικτών Πανεπιστημίων στη χώρα”.