title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 10:49

Πέρασε και ο δύσκολος “σκόπελος” του Δήμου Ιωαννιτών για τον νέο Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Ηπείρου

Τη σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννιτών για την ενιαία τιμολογιακή πολιτική εξασφάλισε ο ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων της Ηπείρου, γεγονός που σηματοδοτεί μία θετικότατη εξέλιξη στο νέο αυτό εγχείρημα που είναι “καταδικασμένο” να πετύχει, προς όφελος των πολιτών των Δήμων της Ηπείρου.

Παρών στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ήταν και ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ και Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής, ο οποίος εξασφάλισε ακόμη μία θετική απόφαση.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ιωαννιτών αναφέρει:

“Την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την τιμολογιακή πολιτική και τα τέλη του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου, η οποία επιφέρει σημαντικά οφέλη για το Δήμο Ιωαννιτών και τους πολίτες, συζήτησε κι ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την σημερινή συνεδρίαση. Με την εξέλιξη αυτή ο δήμος έχει όφελος 600 χιλιάδων περίπου το οποίο είναι προς όφελος των πολιτών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Φορέα και Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής.

Ο δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ ανοίγοντας την συζήτηση ανέφερε ότι έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα πολλές συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ σε μία προσπάθεια να ξεπεραστεί η ένταση του πρώτου διαστήματος αλλά και να βρεθεί μία λύση τιμολόγησης που δεν θα αδικεί κατάφορα το Δήμο Ιωαννιτών.

Η βασική εισήγηση της δημοτικής αρχής διαμορφώθηκε από τους αντιδημάρχους Γιώργο Αρλέτο, Βαγγέλη Πήχα και Βασίλη Βλέτσα που μετέχουν και στη Διοίκηση του ΦΟΔΣΑ.

Θέση της δημοτικής αρχής παραμένει ο καθορισμός τελών ανά διαχειριστική ενότητα, όπως αυτές ήταν προσδιορισμένες πριν τον ενιαίο φορέα. Παράλληλα τονίζει την ανάγκη μείωσης των λειτουργικών δαπανών του ΦΟΔΣΑ από την οποία προκύπτει όφελος για όλους τους δήμους της Ηπείρου.

Τα σημαντικότερα σημεία της εισήγησης:

«Πάγια άποψή μας παραμένει η διαβάθμιση του κόστους ανά υπηρεσία να λάβει χώρα με ρεαλιστικό και αντικειμενικό προσδιορισμό του κόστους ανά Διαχειριστική Ενότητα, (που αντιστοιχεί στους πρώην ΦΟΔΣΑ περιφέρειας Ηπείρου οι οποίοι συγχωνεύτηκαν στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου) και υπάρχει απεικόνιση του κόστους από τις προηγούμενές χρήσεις τους. Πρακτικά αυτό σημαίνει να υπάρχει απεικόνιση της τιμολογιακής πολιτικής ανά Διαχειριστική Ενότητα, αφού και η σύσταση του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου έγινε μεταγενέστερα της εφαρμογής της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/2019, με την οποία καθορίστηκαν οι γενικοί κανόνες τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2939/2001, όπως ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 237 του Ν. 4555/2018.

Σεβόμενοι ωστόσο την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ για την τιμολογιακή πολιτική του 2020 προτείνουμε μετά την επικοινωνία με τον πρόεδρο του Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ την Τιμολογιακή Πολιτική για το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου και παραθέτουμε στη συνέχεια την πρότασή μας για τον υπολογισμό της Ενιαίας Τιμής Αναφοράς, καθώς και της αναλογούσας εισφοράς του κάθε ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/2019, στο οποίο δίνεται η μεθοδολογία και οι μαθηματικοί τύποι για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς του κάθε ΟΤΑ μέλους του ΦΟΔΣΑ. Επίσης προτείνουμε ειδική μέριμνα για τους ορεινούς δήμους σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτουμε και έχει πολύ μικρή επιβάρυνση στους υπόλοιπους ΟΤΑ .

Μετά την εφαρμογή των ποσοτήτων, που υπολογίστηκαν όπως περιγράψαμε παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες ανακύκλωσης, κ.λ.π, η τιμή ανά τόνο διαμορφώνεται για τον Δήμο Ιωαννιτών σε 58,72 Euro από 98,62 Euro και οι ετήσιες συνολικές εισφορές σε 1.154.580,23 Euro από 1.743.193,56 Euro.

Παρόλα αυτά και με γνώμονα το όφελος των δημοτών μας εκτίμησή μας είναι ότι η διοίκηση του Αναγκαστικού Συνδέσμου θα μπορούσε να προχωρήσει και σε περαιτέρω μείωση των δαπανών. Δεδομένου μάλιστα ότι ο χρόνος που απομένει για το πέρας του 2020 είναι περιορισμένος, θα αναμέναμε ακόμη πιο γενναίες μειώσεις στα λειτουργικά έξοδα του ΦΟΔΣΑ (π.χ. αμοιβές συμβούλων, έξοδα γραφείων, αναλώσιμα, αμοιβές αιρετών κλπ) που πρέπει να περιοριστούν στα απολύτως απαραίτητα έως το κλείσιμο της χρονιάς.

Σταθερή επιδίωξή μας είναι οι δημότες μας να πληρώσουν αυτά που τελικά τους αναλογούν.

Στο πλαίσιο αυτό προτρέπουμε το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ να επανεξετάσει την άποψή μας για τον υπολογισμό της Ε.Τ.Α. ανά Διαχειριστική Ενότητα για το 2021, αξιοποιώντας τα στοιχεία της πραγματικής απεικόνισης και της αναλογικής χρέωσης ανά υπηρεσία και ανά διαχειριστική ενότητα που θα προκύψει από τη χρήση του 2020».

Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Νίκος Καλαντζής έκανε γνωστό ότι δέκα δημοτικά συμβούλια έχουν ήδη εγκρίνει τον κανονισμό τιμολόγησης όπως είχε συνταχθεί.

Όπως είπε μετά την συζήτηση με τον Δήμο Ιωαννιτών, συμφωνήθηκε ότι μπορεί να υπάρξει μείωση των λειτουργικών δαπανών του Φορέα, περικοπές του κόστους λειτουργίας των σταθμών μεταφόρτωσης, όπως και μείωση σε προμήθειες που προγραμμάτιζε ο Φορέας.

Έτσι το αρχικό κόστος των 4,5 εκατομμυρίων μειώνεται στα τρία εκατομμύρια.

Ο πρώτος παράγοντας που καθορίζει την τιμή είναι οι ποσότητες απορριμμάτων, ο δεύτερος σχετίζεται με τα στοιχεία της ανακύκλωσης βάση των ποσοτήτων του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων και έτσι προκύπτει ο ενιαίος συντελεστής για να προκύψουν οι τελικές εισφορές του κάθε δήμου.

Ο επικεφαλής της Ενότητας Πολιτών και αντιπρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Θωμάς Μπέγκας τόνισε ότι ο Φορέας πρέπει να λειτουργήσει καθώς μπορεί να πετύχει οικονομία κλίμακος και να αφήσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα στην Ήπειρο.

Η επικεφαλής της παράταξης «Ιωάννινα 2023» Τατιάνα Καλογιάννη υποστήριξε ότι ο προϋπολογισμός του ΦΟΔΣΑ θα γίνει ρεαλιστικός μετά από τριετή τουλάχιστον λειτουργία του. Υποστήριξε ότι η αναπροσαρμογή των τελών προκύπτει από τη μείωση των δαπανών του Φορέα και όχι από εναλλακτική πρόταση του Δήμου Ιωαννιτών. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι οι δαπάνες των Δήμων θα είναι ακόμη μικρότερες από αυτές που σήμερα υπολογίζονται.

Ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση σημείωσε ότι το κόστος για όλους τους δήμους είναι γνωστό με μοναδικό άγνωστο αυτό που θα προκύψει από την λειτουργία των ΣΜΑ. «Ο Δήμος Ιωαννιτών με βάση την πρόταση του ΦΟΔΣΑ θα είναι αυτός που θα επιχορηγεί τους υπόλοιπους δήμους της Ηπείρου», σημείωσε ενώ τόνισε ότι δεν προκύπτει από τη νομοθεσία ενιαία τιμολόγηση.

Μέχρι στιγμής από τους οκτώ δήμους του Νομού Ιωαννίνων κανένας δεν έχει δώσει πράσινο φως στην τιμολογιακή πολιτική, σημείωσε ο κ. Πλιάκος και ζήτησε μελέτη κόστους- οφέλους για κάθε δήμο.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ ανέφερε ότι η αρχική εισήγηση του ΦΟΔΣΑ, αυτή που είχε κατατεθεί τον Μάρτιο αιφνιδίασε τους περισσότερους δήμους του Νομού Ιωαννίνων.

«Είπαμε εξ αρχής ότι οι λειτουργικές δαπάνες του ΦΟΔΣΑ πρέπει να μειωθούν και όχι μόνο για το 2020 αλλά σε βάθος χρόνου. Τα λειτουργικά έξοδα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό. Παράλληλα να βελτιώσουμε την εικόνα της καθαριότητας, να αυξήσουμε την ανακύκλωση και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες» τόνισε ο δήμαρχος υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνει από όλους κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση του κόστους.

Το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε την πρόταση της δημοτικής αρχής. Θετική ψήφο έδωσαν οι παρατάξεις του Θωμά Μπέγκα και της Τατιάνας Καλογιάννη”.

 

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

09 Ιουλίου 2020
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε το κόμμα των “Πρασίνων” “Μέσα στο πλαίσιο της καμπάνιας των Πράσινων, συνεχίστηκε η επικοινωνία μας με στελέχη και μέλη των τοπικών κοινωνιών της Ηπείρου, που
09 Ιουλίου 2020
Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 επισκέφτηκε την Πρέβεζα κλιμάκιο του κόμματος των πράσινων με επικεφαλή των πρώην ευρωβουλευτή κ. Μιχάλη Τρεμόπουλο ...
09 Ιουλίου 2020
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ν. Πρέβεζας: “Η κυβέρνηση της ΝΔ δυναμώνει την καταστολή φέρνοντας νομοσχέδιο για την ...
06 Ιουλίου 2020
Με σκοπό την αντιμετώπιση των οικονομικών αδιεξόδων, που αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις, τα οποία επιδεινώθηκαν από τον σεισμό της 21ης ...
05 Ιουλίου 2020
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο Βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας: "Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη στελέχωση σε ιατρικό ...

Αθλητισμός

09 Ιουλίου 2020
Μετά από δέκα χρόνια, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται σε τελικούς πρωταθλήματος βόλεϊ Ανδρών και διεκδικούν το τρόπαιο, αλλά η μάχη των «αιωνίων» θα διεξαχθεί χωρίς φιλάθλους. Η
09 Ιουλίου 2020
Γράφει ο Highlander Μάθε τα πάντα για το νοβιμπετ live betting Θετικό πρόσημο είχε η χθεσινή μας επιλογή, με τη Ρόμα να επικρατεί εντός έδρας ...
08 Ιουλίου 2020
Derbi Barceloní το αποκαλούν στην Καταλωνία, Derbi Barcelonés στα ισπανικά. Διότι έχει και η Βαρκελώνη το δικό της, μίνι clasico και εξίσου, ...
08 Ιουλίου 2020
Tο χρυσό μετάλλιο στο πρώτο τουρνουά Junior εφήβων-νεανίδων που πραγματοποιεί η North Area Circuit κατέκτησαν οι αθλητές του Club beach ...
08 Ιουλίου 2020
Γράφει ο Λάμπρος Γκαραγκάνης Αξιολογήσαμε το γκολμπετ live στοίχημα Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Γουλβς: Ανταγωνιστικό παιχνίδι, με ομάδες ...

Πολιτισμός

09 Ιουλίου 2020
Eπόμενοι καλεσμένοι στο stage του Αποσπερίτη οι Χρήστος Taras Κολιούλης και η Λαμπρινή Λάμπρου την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020.Ώρα έναρξης 21:30
08 Ιουλίου 2020
Το Preveza Jazz Festival με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τις δύο μοναδικές βραδιές που σκοπεύουν να αφήσουν αξέχαστο αυτό το καλοκαίρι: 15 και 16 ...
07 Ιουλίου 2020
Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας στην προσεχή της συνεδρίαση θα κληθεί να εγκρίνει τις πιστώσεις για 3 συναυλιακές εκδηλώσεις του ...
06 Ιουλίου 2020
Στις 6 Ιουλίου είναι η μέρα που γεννήθηκε η frida kahlo, μια αδυναμία προς το πρόσωπο της υπάρχει και έτσι αποφασίσαμε να της κάνουμε ένα αφιέρωμα ...
06 Ιουλίου 2020
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 1η Ιουλίου ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός επί τη αναμνήσει ...

Στήλες

09 Ιουλίου 2012
Η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει στις 9 Ιουλίου 1929 την παροχή ψήφου στις γυναίκες για τις δημοτικές εκλογές. Θα ψηφίσουν υπό προϋποθέσεις πέντε χρόνια αργότερα.       1816: Η
08 Ιουλίου 2012
Στις 8 Ιουλίου 1921 ο Ελληνικός Στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελαύνει προς την Άγκυρα. Η εξέλιξη ωστόσο της ...
07 Ιουλίου 2012
144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων πέντε υπουργών του ΠΑΣΟΚ, για παράβαση του νόμου περί ...
06 Ιουλίου 2012
Αραβικές δυνάμεις υπό τον Λόρενς της Αραβίας και τον βεδουίνο Αούντα Ιμπού Ταγί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Άκαμπα από τους Οθωμανούς Τούρκους στις 6 ...
04 Ιουλίου 2012
Στις 5 Ιουλίου 1996 γεννιέται η Ντόλι το πρόβατο, το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό.     1824: 600 Έλληνες, υπό τους Γκούρα, ...