Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 13:43

Εγκρίθηκε η εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης για την Δ.Κ. Πάργας

Στην αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης κυκλοφορίας στην περιοχή της κωμόπολης Πάργας, με ταυτόχρονο εντοπισμό των προβλημάτων που δημιουργούνται, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο, στοχεύει η κυκλοφοριακή μελέτη που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Πάργας.

Η μελέτη πραγματεύεται την διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων σε επίπεδο κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με την ταυτόχρονη επικοινωνία αυτών με το σύνολο των ενδιαφερομένων φορέων της πόλης.

Μέσω της αλληλεπίδρασης αυτής προκύπτουν οι τελικές προτάσεις κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, οι οποίες δύναται να εφαρμοστούν βάσει χρονικού πλαισίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της φετινής καλοκαιρινής περιόδου.

pargameleth2

Η μελέτη καταγράφει μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων σε επίπεδο κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών, τα οποία είναι τα εξής:

  • Απουσία μεγάλων χώρων στάθμευσης οχημάτων και τουριστικών λεωφορείων, που να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της καλοκαιρινής περιόδου, τόσο κατοίκων και επαγγελματιών, όσο και επισκεπτών.
  • Στις οδούς που περιβάλλουν τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου (Ν. Σκουφά - Αλεξάνδρου Μπάγκα - Σπ. Λιβαδά) παρατηρείται παράνομη στάθμευση πάσης φύσεως μεγάλου πλήθους οχημάτων, περιορίζοντας σημαντικά το πλάτος κυκλοφορίας και κατά συνέπεια την διέλευση.
  • Ύπαρξη δύο ιδιωτικών χώρων στάθμευσης στο κέντρο περιοχής, οι οποίοι όμως παραμένουν αχρησιμοποίητοι, καθώς οι κάτοικοι χρησιμοποιούν τις παρακείμενες οδούς και σε σημαντικό βαθμό και την Επ. Οδό, για στάθμευση.
  • Η Επ. Οδός κατά την τουριστική περίοδο και ειδικότερα σε ώρες αιχμής, μετατρέπεται σε ένα μεγάλο γραμμικό χώρο στάθμευσης, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί παράγοντα γέννησης ατυχημάτων, λόγω της μειωμένης ορατότητας από την παράνομη στάθμευση πάσης φύσεως οχημάτων.
  • Μεγάλη επιβάρυνση εμφανίζεται στην Επ. Οδό Πέρδικας - Πάργας, καθώς αποτελεί την μοναδική είσοδο για την πόλη. Δεδομένου αυτού καταγράφονται φαινόμενα έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης στο εσωτερικό τοπικό δίκτυο της πόλης, ειδικά με την είσοδο οχημάτων τύπου τουριστικών λεωφορείων.
  • Επί της συμβολής της οδού Σπ. Λιβαδά με την Επ. Οδό είναι εγκατεστημένο το ΚΤΕΛ. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για στάθμευση και ομαλή κίνηση των λεωφορείων.
  • Η απουσία αστικής συγκοινωνίας με χρήση mini-bus, οδηγεί αποκλειστικά στην χρησιμοποίηση Ι.Χ. οχημάτων και μοτοποδηλάτων.

 

Στη μελέτη γίνεται ανάλυση των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα, που αφορούν αποκλεισμό κυκλοφορίας, δημιουργία πεζοδρόμων, εύρεση χώρων στάθμευσης Ι.Χ. Οχημάτων, ειδικών οχημάτων, ταξί, ΚΤΕΛ, μοτοποδηλάτων, τουριστικών λεωφορείων, εφαρμογή ορθής σήμανσης, κ.α.

Συμπερασματικά και βάσει των όσων αναλύονται στη μελέτη, γίνεται αντιληπτό ότι η πόλη της Πάργας αντιμετωπίζει επί σειρά ετών σημαντικά προβλήματα, σε επίπεδο διαχείρισης και κυκλοφορίας οχημάτων, τα οποία καταγράφονται σε υπερθετικό βαθμό κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Έχοντας ως δεδομένα, τα οποία δεν δύναται να τροποποιηθούν, την ιδιαίτερη ρυμοτομία της πόλης σε συνδυασμό με την χωρίς σαφή γεωμετρικά χαρακτηριστικά ανάπτυξη του αστικού οδικού δικτύου, η ομάδα μελέτης προχώρησε σε λύσεις, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό τις υφιστάμενες συνθήκες. Είναι σαφές, ότι οι περιορισμοί που απορρέουν από τους ανωτέρω παράγοντες, μειώνουν σε σημαντικό βαθμό το εύρος των λύσεων που δύναται να εφαρμοστούν.

Παρόλα ταύτα όμως, υπάρχουν περιθώρια εντός των οποίων μπορούν να εξευρεθούν λύσεις που άμεσα να βελτιώσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής εικόνας της πόλης.

Υπό αυτό το πρίσμα η ομάδα μελέτης με την αρωγή της Δημοτικής Αρχής, κατέθεσε προτάσεις κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και χωρίς δυσανάλογο οικονομικό αντίκτυπο προς τον Δήμο.

Με την εξεύρεση μεγάλων χώρων στάθμευσης εκτός του αστικού ιστού και τον σαφή καθορισμό ειδικών θέσεων στάθμευσης για διαφόρους τύπους οχημάτων σε καίρια σημεία του κέντρου της πόλης, δίνεται πλέον η δυνατότητα αποφυγής της παράνομης στάθμευσης, τόσο στο κέντρο, όσο και επί της Επ. Οδού, με όποια θετικά αποτελέσματα αυτή επιφέρει.

Παράλληλα, η μονοδρόμηση βασικών οδών πέριξ του κέντρου της πόλης, θα δώσει δυνατότητα συνεχούς ροής χωρίς τα προβλήματα που υφίσταντο μέχρι σήμερα, από την αμφίδρομη κυκλοφορία. Τέλος, ο καθορισμός ωραρίου εκτέλεσης φορτοεκφορτώσεων, οι αποκλεισμοί κυκλοφορίας και η δημιουργία ευρείας κλίμακας πεζοδρόμων, στοχεύουν στην πιο εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων, στην απρόσκοπτη κινητικότητα των πεζών και γενικότερα στην οικονομική και ταυτόχρονα βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση του τόπου.

Δείτε ολόκληρη την εισήγηση ΕΔΩ