Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 05 Αυγούστου 2020 10:28

Με 8 θέματα και κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Με 8 θέματα και κεκλεισμένων των θυρών θα συνεδριάσει  το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας.

Η συνεδρίαση θα γίνει δια ζώσης στη Θεοφάνειο την Τετάρτη 5/8 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν.3852/10).

2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία “Πρότυπος Δημοτικοσυνεταιριστική Αλιευτική Επιχείρηση ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Ε”.

3. Εξέταση αίτησης της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε. για έγκριση εισόδου-εξόδου σε αγροτική οδό στην θέση «Καλαμάκι» ΤΚ Ωρωπού Δ.Ε Λούρου Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 17/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4. Αποδοχή μεταφοράς έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», κατόπιν του υπ.αριθμ. (0)46708-20/19-6-2020 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

5. Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης καταστημάτων του οικισμού του ΟΕΚ “ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΙ”στην περιοχή Μαργαρώνας Πρέβεζας για τη στέγαση και επέκταση του Παιδικού Σταθμού Μαργαρώνας.

6. Εξέταση απευθείας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση βρεφικών τμημάτων παιδικών σταθμών στην ευρύτερη περιοχή του δημοτικού σταδίου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή Μαργαρώνας-Αγίου Θωμά-Αγίας Τριάδας Δ.Ε Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας».

7. Εξέταση παράτασης μίσθωσης ακινήτου της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Κέρκυρας για τη στέγαση του ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.

8. Εξέταση αιτήματος για αλλαγή ημερομηνίας εορτασμού του Ιστορικού γεγονότος της θυσίας των Σουλιωτισσών στο Ζάλογγο, “Τα Ζαλόγγεια”.