Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 10:42

Δέκα σύγχρονα οχήματα θα προμηθευτεί ο δήμος Πρέβεζας, μεταξύ αυτών 3 απορριμματοφόρα και 1 όχημα πλύσεως κάδων

Δέκα σύγχρονα οχήματα θα προμηθευτεί ο δήμος Πρέβεζας μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης υπέγραψε την ένταξη της Πράξης «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Ε.Π. «Ήπειρος» προϋπολογισμού 1.000.680,00€ η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια νέων αποδοτικότερων οχημάτων με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων προς αντικατάσταση των παλαιών όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο ΣΔΒΕ (Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας του Δήμου Πρέβεζας).

Ειδικότερα, ο Δήμος Πρέβεζας, μέσω του έργου συνολικού προϋπολογισμού 1.000.680,00 €, προτίθεται να προμηθευθεί δέκα (10) οχήματα: τρία (3) απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσσας 16 μ3, ένα (1) όχημα πλύσεως κάδων χωρητικότητας 4 μ3, ένα (1) Ανυψωτικό καλαθοφόρο όχημα, δύο (2) Φορτηγά οχήματα 4χ4 διπλοκάμπινα, δύο (2) Φορτηγά οχήματα 4χ4 ημικάμπινα και ένα (1) Ηλεκτρικό μικρό απορριμματοφόρο χωρητικότητας 2,5 μ3, αντικαθιστώντας εννέα (9) ρυπογόνα οχήματα.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/09/2021 και ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/12/2022.