Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 11:41

Στο “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” εντάχθηκε η κατασκευή νέου καταφυγίου αδέσποτων ζώων στην Πρέβεζα

Στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” εντάχθηκε η κατασκευή του νέου καταφυγίου αδέσποτων ζώων στην Πρέβεζα.

Το έργο «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας» θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 438.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Πρέβεζας.

Η χρηματοδότηση της Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

kat