Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021 13:13

Εγκρίθηκαν τα έργα αναβάθμισης του Αλιευτικού Καταφυγίου Πρέβεζας

Το “πράσινο φως” της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER πήρε το έργο «Συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης Αλιευτικού Καταφυγίου Πρέβεζας» του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, με προϋπολογισμό 234.000,00 ευρώ.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020».

Το προτεινόμενο έργο αφορά την χωροθέτηση του Αλιευτικού Καταφυγίου Πρέβεζας με ταυτόχρονη περίφραξη του στο σημείο που σήμερα βρίσκεται η συστοιχία των τσιμεντένιων ιστών φωτισμού. Επίσης η πράξη περιλαμβάνει δημιουργία θέσεων στάθμευσης εκτός του Αλιευτικού Καταφυγίου Πρέβεζας, ελεγχόμενη πύλη εισόδου – εξόδου των χρηστών, τοποθέτηση λυόμενου οικίσκου παράπλευρα της εισόδου που θα χρησιμοποιείται ως μικρό φυλάκιο ελέγχου, κατασκευή ασφάλτου στο τμήμα μεταξύ περίφραξης και νησίδας, αντικατάσταση των ιστών οδοφωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), 'Ισχύος 80-110 W, με βραχίονα και τοποθέτηση λυόμενου οικίσκου που θα χρησιμοποιείται για αποθηκευτικός χώρος.