Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 10:37

3 χρόνια λειτουργίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πρέβεζας-Ξεκίνησαν οι αιτήσεις προεγγραφής για το νέο σχολικό έτος

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πρέβεζας συμπληρώνει φέτος 3 χρόνια ζωής στα εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης μας. Τρία χρόνια εκπαίδευσης, ενδοσχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, συμμετοχής σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (ν.2525/1997), δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι ταχύρρυθμο και διαρκεί 2 σχολικά έτη.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα οποία δημιουργήθηκαν για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι σχολεία ενηλίκων, και στο πρόγραμμα σπουδών τους χρειάστηκε να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων. Το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ σχεδιάστηκε έτσι ώστε να κάνει το σχολείο ελκυστικό για τους εκπαιδευόμενους.

Το ΣΔΕ Πρέβεζας εδρεύει στο κτιριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (παράρτημα Πρεβέζης – πρώην ΤΕΙ) στο Ψαθάκι και λειτουργεί καθημερινά 4:15 – 8:15 μ.μ. (τηλ. 2682046526).

Μπορείτε από τώρα να κάνετε αίτηση προεγγραφής για το νέο σχολικό έτος 2021-2022 καθημερινά μέχρι τέλος Ιουνίου 2021, από 4:30-7:30, στο χώρο του σχολείου μας.