Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 11:22

Δια ζώσης συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

φωτό αρχείου φωτό αρχείου

Δια ζώσης θα συνεδριάσει σήμερα Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (κεκλεισμένων των θυρών) στη Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου <ΟΑΣΗ> για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1, Πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Παράταξης <ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ> με θέμα: <ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ>.

2. Έκδοση Ψηφίσματος για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, Επίτιμου Δημότη Δήμου Πρέβεζας.

3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ) με τίτλο: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμός τουριστικού αποθέματος ,αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος ,που βρίσκεται σε σημαντική θέση ,σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα» του έργου «Ανάδειξη-Αξιοποίηση κτιρίου Συρρακιωτών».

4. Έγκριση υποβολής πρότασης στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου για το έτος 2021.

5. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης σύμφωνα με την 78/2021 απόφαση του Δ.Σ Βόρειων Τζουμέρκων.

6. Εξέταση αίτησης για ενοικίαση δημοτικής έκτασης στον Άγιο Θωμά στην περιοχή ΚΟΥΒΕΛΙ για αμπελοκαλλιέργεια ή άλλο αγροτικό προϊόν. 

7. Ορισμός Επιτροπής / Ομάδα Εργασίας για τις σχέσεις με τις αδελφοποιημένες πόλεις σε άμεση σχέση με το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Πρέβεζας.

8. Ορισμός Προέδρου και καθορισμός των παραγωγικών τάξεων που θα συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πρέβεζας.

9. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2021 (Γ΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας .

10. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α΄ τριμήνου 2021).

11. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Β΄ τριμήνου 2021).

12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2021.