Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 15:26

Με 10 θέματα θα συνεδριάσει στις 22 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας

Με 10 θέματα θα συνεδριάσει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας:

1. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογο στο έργο «Επείγουσες εργασίες άμεσης αντιστήριξης και επισκευής παλαιών κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας για άρση επικινδυνότητας».

2. Έγκριση περαιτέρω διαδικασιών επί ασκηθείσης αγωγή κατόπιν εισήγησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Πρέβεζας (Χρήστος Καλύβας- Σπυρίδων Τσόλκας – Σπυρίδων Μπακαγιάννης Ο.Ε.)

3. Παράταση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ περί ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο».

4. Παράταση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ περί ΟΑΕΔ περί επιχορήγησης επιχειρήσεων , φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».

5. Έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου σε: περιβάλλοντα χώρο περίπτερων, σε καταστήματα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και σε παράλιο χώρο για τοποθέτηση ομπρελών».

6. Εξέταση αιτήσεων παραχώρησης απλής χρήσης χώρου σε καταστήματα για τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.

7. Έγκριση διαγραφής κλήσεων ΚΟΚ από την εταιρεία AYTOHELLAS ATEE και επαναβεβαίωση των κλήσεων αυτών στους οδηγούς μίσθωσης των αυτοκινήτων.

8. Εξέταση αίτηση περί άδειας διέλευσης οχήματος τροφοδοσίας καταστημάτων.

9. Εξέταση αίτησης

10. Έγκριση διαγραφής χρηματικού καταλόγου ν.6 /2021 που συμπεριλαμβάνει τον κ. Κωτσάκη και βεβαίωση χρηματικού καταλόγου στο όνομα του κ. Μίνου.