Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021 14:31

“Μπλακ-άουτ” από τη ΔΕΗ στα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ Αχέροντα και Μπόιδα-Μαυρής – Ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσαν οι οργανισμοί...

Ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Νομού Πρέβεζας και ειδικότερα οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) είναι τα χρέη προς τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ, που προκαλούν τη διακοπή της ρευματοδότησης των αντλιοστασίων τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η άρδευση των αγροτικών εκτάσεων.

Μία τέτοια περίπτωση διακοπής ρεύματος στα αντλιοστάσια καταγράφηκε πριν από 5 ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, στον ΤΟΕΒ Αχέροντα με έδρα το Καναλάκι και στον ΤΟΕΒ Μπόιδας-Μαυρής, εξαιτίας καθυστέρησης εξόφλησης των τρεχουσών υποχρεώσεων.

Οι διοικήσεις των οργανισμών “απάντησαν” στη ΔΕΗ με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ προς ενίσχυση του αιτήματός του έδωσε το “παρών” σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου.

Το ζήτημα είναι πανελλαδικό, καθώς παρά το γεγονός ότι όντως η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε διακανονισμούς και ρυθμίσεις για τους ΤΟΕΒ, εκείνοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες.

Η Περιφέρεια Ηπείρου από την πλευρά της έχει προχωρήσει σε κινήσεις στήριξης των ΤΟΕΒ.

Συγκεκριμένα, πρόσφατα εντάχθηκαν στο ΜΕΤΡΟ 4.3.1.του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τα Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης Νερού και Ενέργειας του ΤΟΕΒ Μπόιδα- Μαυρή και του ΤΟΕΒ Αχέροντα με προϋπολογισμό 2.199.000 ευρώ και 1743.327 αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, στον ΤΟΕΒ Μπόιδα- Μαυρή θα κατασκευασθεί Φωτοβολταϊκό Πάρκο συνολικής ισχύος 1,488 ΜW του οποίου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα καλύπτει μέρος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ. Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του ΤΟΕΒ θα δημιουργηθεί σύστημα «για τη μείωση της κατανάλωσης νερού άρδευσης με την χρήση ηλεκτρονικών υδροληψιών άρδευσης, κεντρικών παροχομέτρων & τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου των παροχών του αρδευτικού Δικτύου». Έτσι, ο οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα μέτρησης της κατανάλωσης, περιορισμού της σπατάλης, οικονομικής εξυγίανσης και, εν γένει, πολύ καλύτερης διαχείρισης.

Στον ΤΟΕΒ Αχέροντα θα κατασκευασθεί επίσης Φωτοβολταϊκό Πάρκο συνολικής ισχύος 0,499 ΜW για την μερική κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης των 6 αντλιοστασίων του. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί σημαντικό έργο αποκατάστασης και βελτίωσης της λειτουργίας των αντλιοστασίων, που θα περιλαμβάνει, τόσο οικοδομικές εργασίες που αφορούν στο δομικό τμήμα (κτίριο) των αντλιοστασίων, το οποίο έχει υποστεί φθορές από τον χρόνο, που έχουν προκληθεί κυρίως από την επικρατούσα υγρασία, όσο και στον υφιστάμενο Η/Μ εξοπλισμό λόγω παλαιότητας. Οι εργασίες αποκατάστασης του Η/Μ εξοπλισμού, περιλαμβάνουν τα αντλητικά συγκροτήματα μαζί με τον συνοδευτικό εξοπλισμό ελέγχου – συνδεσμολογίας (δικλείδες, αντεπίστροφα, συστολές κλπ). Ειδικότερα για το αντλιοστάσιο Α/Σ 1 Γλυκής θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις και στο ηλεκτρικό κομμάτι όπως οι ηλεκτρικοί πίνακες, πίνακες αυτοματισμού, καλωδιώσεις. Το αρδευτικό δίκτυο έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί από το 1992.