Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 10:36

Με 7 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας-Ειδική συνεδρίαση για τον απολογισµό πεπραγµένων της Δηµοτικής Αρχής

Με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου τη Δευτέρα 27/09/2021 και ώρα 21:00, ενώ θα προηγηθεί ειδική συνεδρίαση στις 19:00 με θέμα "Απολογισµός πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής, ετών 2019-2020".

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2021.

3. Έγκριση υπογραφής συμφωνητικού λύσης μίσθωσης ακινήτου όπου λειτουργούσε ο 4ος Παιδικός Σταθμός (νηπιακός) του Δήμου Πρέβεζας.

4. Εξέταση λύσης ή μη παραχώρησης (58/2015 συμφωνητικού χρησιδανείου).

5. Ορισμός εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια των σχολείων του Δήμου Πρέβεζας.

6. Εγγραφή Παιδιών στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πρέβεζας.

7. Έγκριση Κοπής Δέντρων, σύμφωνα με την αριθ. 21/2021 ΑΔΑ: Ψ71ΞΩΞΧ-Β5Δ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.