Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 13:03

Δια ζώσης θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ζηρού στις 29 Σεπτεμβρίου

Με 10 θέματα και με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και με τηλεδιάσκεψη για τους υπόλοιπους, θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ζηρού την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00.

1. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2021.

2. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Ζηρού, ως αναπληρωτή ταμία, για συναλλαγές με τραπεζικά ιδρύματα και αναπληρωτή υπολόγου διαχειριστή για την διαχείριση χρηματοδοτήσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, στο Δήμο Ζηρού, του Μόσχου Δημητρίου του Ηλία, φοιτητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

4. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.

5. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ζηρού », συνολικού προϋπολογισμού 372.000,00 €.

6. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Φιλιππιάδας », συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000,00 €.

7. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια εξοπλισμού οχήματος 6 m3 Βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού », συνολικού προϋπολογισμού 173.600,00 €. 

8. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια εξοπλισμού κάδων Βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού », συνολικού προϋπολογισμού 109.330,55 €.

9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

10. Ειδική αιτιολόγηση για την εκτέλεση έργων – εργασιών.