Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021 13:17

Ξεκινούν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι.Μ. Νικοπόλεως & Πρεβέζης

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 6:30 μ.μ. στο Πνευ­ματικό Κέν­τρο της Μητροπόλεως στην Πρέβεζα ο Σεβ. Μη­τρο­πολί­της κ. Χρυσόστομος θα τελεσει τον αγια­σμὸ της νέας σχολικής χρο­νιάς της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής.

Η πρώτη συνάντηση των αρχαρίων μαθητών θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο τγς Μητροπόλεως στην Πρέβεζα την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 καὶ 'ωρα 4μ.μ. και στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως στην Φιλιππιάδα την Πέμπτη 21 Ὀκτωβρίου 2021 ώρα 6μ.μ.

Στα πλαίσια της Σχολής λειτουργεί και Τμή­μα Πρακτικής Εκμάθησης Ψαλτικής.

Πληροφορίες στο τηλ. 6979206535 (κ. Γεώργιος Αλε­φραγκής).