Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 11:51

Ορίστηκε ο ανάδοχος για το έργο του Καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Πάργας

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πάργας ενέκρινε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ" με προυπολογισμό: 200.087,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και κατακύρωσε οριστικό ανάδοχο, ο οποίος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνάψει και τη σχετική σύμβαση με το Δήμο για να ξεκινήσει τις εργασίες.

Από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση, η εταιρεία έχει υποχρέωση να εκτελέσει και να ολοκληρώσει το έργο μέσα σε 3 μήνες.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως μέσα στο 2022, ο Δήμος Πάργας θα έχει ένα σύγχρονο καταφύγιο αδέσποτων ζώων και θα πρέπει να μεριμνήσει και για τη σωστή διαχείριση και λειτουργία του.