Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 25 Μαϊος 2022 13:13

Ανακοίνωση για την ανανέωση αδειών των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, υπενθυμίζει στους αλιείς του νομού μας ότι σύμφωνα με τον Ν 4647(Α’ 204/16-12-2019) άρθρο 52 «Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας»:

Οι αλιείς των οποίων οι άδειες των επαγγελματικών τους αλιευτικών σκαφών τους, λήγουν στις 31/12/2022 πρέπει μέχρι 15/9/2022 να έχουν ολοκληρώσει την υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας στο ΟΣΠΑ για τα δύο έτη 2021 και 2022 (μέχρι και τον Αύγουστο).

Αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερο των 10 μ πρέπει να υποβάλλουν μηνιαία δήλωση παραγωγής μέχρι τις 12 του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς .

Η μηνιαία δήλωση γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που η παραγωγή είναι μηδενική ή το σκάφος δεν έχει αλιευτική δραστηριότητα.

Αλιευτικά σκάφη που φέρουν (ΕRS) ηλεκτρονικό ημερολόγιο υποχρεούνται να υποβάλλουν καθημερινά δηλώσεις παραγωγής εφόσον το σκάφος δραστηριοποιείται και μηδενική παραγωγή όταν δεν υπάρχει αλιευτική δραστηριότητα.