Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022 16:57

Με 18 θέματα θα συνεδριάσει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

φωτό αρχείου φωτό αρχείου

Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει δια ζώσης και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την Δευτέρα 20 Ιουνίου και ώρα 19:00.

1. Σύνταξη συμβολαίου για προσκυρούμενο τμήμα επί της συμβολής των οδών Μελίνας Μερκούρη και Ζαλόγγου 50, από τον Δήμο Πρέβεζας προς την ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ: 400501004007, στο Ο.Τ.:179 του Ρ/Σ Πόλεως Πρέβεζας.

2. Εκτίμηση αξίας εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ.: Γ257 της επέκτασης Ρ/Σ Πόλεως Πρέβεζας στην περιοχή “Νοσοκομείου.

3. Έγκριση παραχώρησης πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας, στον Περιβαλλοντικό Σύλλογο “ΜΥΤΙΚΑ”.

4. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση "ΜΠΑΡΜΠΑ" πρώην Βάλτος στην Τ.Κ. Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

5. Εξέταση αίτησης κ. Παπασταύρου Ευάγγελου του Αθανασίου για διακοπή μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στο εμπορικό κέντρο Τοπ. Κοινότητας Ωρωπού.

6. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης, ως χρησιδανείου, του ειδικού χώρου στη θέση Αγ. Γεώργιος Καναλίου που χρησιμοποιείται ως ανοικτό σκοπευτήριο για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας.

7. Έγκριση για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην εταιρεία NOVA ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. , σύμφωνα με την αριθμ. 13/2022 (ΑΔΑ:ΨΣ2ΩΩΞΧ-1ΛΣ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

8. Έγκριση για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην εταιρεία IONIAN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Α.Ε., , σύμφωνα με την αριθμ. 14/2022 (ΑΔΑ:6ΡΖΣΩΞΧ-ΦΔΛ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

9. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

10. Έγκριση συγκρότησης και λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.

11. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2022.

12. Καθορισμός τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης γηπέδων μπάσκετ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας για την περίοδο 2022 - 2023 .

13. Καθορισμός τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης γηπέδων τένις στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας για την περίοδο 2022 - 2023 .

14. Καθορισμός Τελών χρήσης Αθλητικών χώρων ( των Δημοτικών Σταδίων – Γηπέδων Ποδοσφαίρου – Δ.Α.Κ ) για την περίοδο 2022 – 2023.

15. Καθορισμός τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων Δήμου Πρέβεζας 2022.

16. Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4625/2019 άρθρο 14 για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη μας.

17. Έγκριση επιχορήγησης των αθλητικών συλλόγων , του Δήμου Πρέβεζας για τις μετακινήσεις των αθλητών του Συλλόγου σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α 2020) άρθρο 66 παρ. 3 .

18. Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλίου για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τους Πολιτισμός και Καλοκαίρι στις 3 Ιουλίου 2022 στην Πλατεία Καναλίου.