Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 12:15

Χρηματοδότηση 9 προτάσεων Δήμων για την επανάχρηση δημοτικών κτιρίων – Μεγάλη επιτυχία για το Δήμο Πωγωνίου

Από το γραφείο του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη, ανακοινώθηκε η ένταξη 9 έργων, με συνολικό προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ, στην δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020», μετά την υπογραφή των σχετικών πράξεων από την Ειδική Γραμματέα Ευγενία Φωτονιάτα.

Πρόκειται για την τρίτη σειρά εντάξεων της δράσης, στην οποία υπέβαλαν προτάσεις ΟΤΑ Α’ βαθμού, με στόχο την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο Υφυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει: «Η δράση δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να διαμορφώσουν κατάλληλα τα παλιά τους κτίρια και μέσα από τη νέα χρήση τους να επανακαθοριστεί η παρουσία τους μέσα στον αστικό ιστό και να επιτευχθεί η οικονομική και κοινωνική αναθέρμανση των περιοχών που τα φιλοξενούν στις πόλεις».

 

Κατάλογος νέων έργων:

ΔΗΜΟΣ

ΕΡΓΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ EΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δήμος Πωγωνίου

 

Eπανάχρηση δημοτικού κτιρίου πρώην Αρρεναγωγείου-Παρθεναγωγείου Δελβινακίου για πολυχώρο παροχής γνώσεων και πολιτισμού.

1.150.000

Δήμος Δεσκάτης

Επανάχρηση κτιρίου (Μύλος Δεσκάτης) και μετατροπή του σε κέντρο Πολιτισμού και Λαογραφίας.

1.468.000

Δήμος Ευρώτα-

Σχέδιο Δράσης Βιοκλιματικής Αποκατάστασης κτιρίου Μπασουράκου – Πολυχώρος Σκάλας Λακωνίας.

2.500.000

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

2.500.000

Δήμος Δυτικής Αχαίας

Ανάπλαση του κτιρίου των αποθηκών ΑΣΟ και την μετατροπή τους σε Βιοκλιματικό Πολιτιστικό Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου

1.047.020

Δήμος Αιγιαλείας

Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου

2.500.000

Δήμος Ηράκλειας

Δημιουργική επανάχρηση του Δημοτικού Σχολείου χρυσοχώραφων

1.635.666

Δήμος Παύλου Μελά

Δημιουργική επανάχρηση Κτιρίου Στρατωνισμού του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην στρατοπέδου) Παύλου Μελά

2.500.000

Δήμος Εμμανουήλ Παππά

Ενεργειακή αναβάθμιση και επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελίνου Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

679.308

ΣΥΝΟΛΟ

15.979.994

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 15η Ιανουαρίου 2019.