Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019 13:01

Η Περιφέρεια ερευνά το ενδεχόμενο να ενώσει την ενδοχώρα της Λάκκας με Θεσπρωτικό ή Λούρο – Τι είπε ο Περιφερειάρχης...

Η απάντηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, σε μία σειρά ερωτήσεων του συμβούλου Σάκη Βλέτσα, “έβγαλε” ενδιαφέρουσες ειδήσεις για το Νομό Πρέβεζας.

Ειδικότερα ο κ. Βλέτσας ανέφερε:

Το έργο της βελτίωσης της οδού από Τύρια έως Σιστρούνι (μέχρι το δρόμο αναδασμού ΤΕΡΝΑ, προς Πολυστάφυλο) “κόπηκε” σε τρία κομμάτια. Α. Το πρώτο τμήμα από Τύρια μέχρι Ζωτικό τελείωσε. Β. Για το δεύτερο τμήμα από Ζωτικό μέχρι Μπεστιά η Οικονομική Επιτροπή στις 21-8-2019 με την ΑΔΑ: ΩΩ8Χ7Λ9-704 απόφασή της κατακύρωσε με έκπτωση 56,07% στον ανάδοχο το αποτέλεσμα της διαδικασίας (της δημοπράτησης που διενεργήθηκε στις 5-09-2018) του έργου «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού - Μπεστιάς», προϋπολογισμού 3.500.000,00 € Γ. Το τρίτο και τελευταίο τμήμα είναι από Μπεστιά μέχρι Σιστρούνι (μέχρι το δρόμο αναδασμού ΤΕΡΝΑ, προς Πολυστάφυλο) και εκκρεμεί

 

ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης Ηπείρου και παρακαλείται για την κατά το Νόμο γραπτή απάντησή του

 

1. Για το ανωτέρω (Β) δεύτερο τμήμα από Ζωτικό μέχρι Μπεστιά: α) εάν υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και εάν όχι πότε εκτιμάται η υπογραφή και η εγκατάσταση του εργολάβου; β) πόσοι μήνες είναι η προβλεπόμενη συμβατική προθεσμία (χωρίς πιθανές παρατάσεις) για την ολοκλήρωσή του από την εγκατάσταση του εργολάβου ; 2. Για το τρίτο και τελευταίο τμήμα από Μπεστιά μέχρι Σιστρούνι (μέχρι το δρόμο αναδασμού ΤΕΡΝΑ, προς Πολυστάφυλο): α) εάν υπάρχει ώριμη μελέτη και εάν προβλέπεται η δημοπράτησή του και πότε ; β) πόσος είναι ο προϋπολογισμός και εάν είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του ; 3. Από το τέρμα του 3ου και τελευταίου τμήματος (από το δρόμο αναδασμού ΤΕΡΝΑ, προς Πολυστάφυλο) και μετά : α) εάν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την χάραξή του είτε προς Λούρο είτε προς Θεσπρωτικό (και ακολούθως μέσω Φιλιππιάδας σύνδεση με την Ιόνια Οδό) και εάν όχι πότε θα αποφασιστεί σχετικά; β) εάν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες ή προμελέτες κλπ για αυτές τις δύο χαράξεις και εάν ναι σε ποιο στάδιο;

 

Η απάντηση του Περιφερειάρχη έχει ως εξής:

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης σας γνωρίζουµε τα εξής: 1. Για το τµήµα Ζωτικό έως Μπεστιά η διαδικασία στο Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκληρώθηκε στις 26 Σεπτεµβρίου 2019 και πλέον αναµένεται η υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο, αµέσως µόλις προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου είναι δύο χρόνια µετά την υπογραφή της σύµβασης. 2. Για το τµήµα Μπεστιά- Σιστρούνι- Γέφυρα Μπακόλα (δρόµος αναδασµού ΤΕΡΝΑ προς Πολυστάφυλο), υπάρχει µελέτη µε προεκτιµώµενο προϋπολογισµό 6,5 εκ. ευρώ. 3. Για τηνχάραξη εντός Π.Ε. Πρέβεζας, υπάρχει προµελέτη µέσω Θεσπρωτικού, µε προϋπολογισµού ύψους 45 εκ. ευρώ περίπου. Λόγω του υψηλού κόστους, επιδιώκεται η ένταξή του σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα. Όσο για την εναλλακτική χάραξη µέσω Λούρου, είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί την Περιφέρεια, έχει χαµηλότερο κόστος και εξετάζεται η δυνατότητα εξεύρεσης εθνικών πόρων.