Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 13:56

Κώστας Μπάρκας: «Ανησυχία των πολιτών του Νομού Πρέβεζας για έργα που θα γίνουν (;) για αυτούς χωρίς αυτούς.»

Ο βουλευτής Κώστας Μπάρκας απέστειλε το παρακάτω δελτίο τύπου:

"Τη σαφή και επίσημη δέσμευση του αρμόδιου Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με κύρια οδικά έργα του Νομού Πρέβεζας ζητούν με Ερώτηση που κατέθεσαν σήμερα στη Βουλή ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας και συνυπογράφουν ακόμη πέντε (5) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος με την κατάθεση της σχετικής Ερώτησης, κρίθηκε απαραίτητος μετά τις καθυστερήσεις και τις μεθοδεύσεις που λαμβάνουν χώρα από τη σημερινή κυβέρνηση για την πορεία υλοποίησης πολύ σημαντικών οδικών αξόνων, που αφορούν κυρίως τον Νομό Πρέβεζας, αλλά προφανώς ωφελούν και την ευρύτερη περιοχή. Είναι ακατανόητο το γεγονός ότι ο κ. Μπάρκας, ως αιρετός εκπρόσωπος του Νομού Πρέβεζας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν κλήθηκε σε αποκαλούμενες «ευρείες συσκέψεις», στις οποίες μετείχαν Βουλευτές από άλλες περιοχές της Ηπείρου και συζητήθηκε με τον αρμόδιο Υπουργό, μεταξύ άλλων και η πορεία έργων που αφορούν τον Νομό Πρέβεζας.

Στην Ερώτηση ζητούνται σαφείς απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα και όχι απλώς Δελτία Τύπου, σχετικά με την πορεία των έργων, αφενός της Σύνδεσης του Νομού Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό στο ύψος της Φιλιππιάδας και αφετέρου της Αμβρακίας Οδού.

Με την Ερώτηση γνωστοποιείται με τον πλέον θεσμικό τρόπο η ανησυχία των πολιτών του Νομού Πρέβεζας σχετικά με μεθοδεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τόσο ως προς τις διαφόρων ειδών «συσκέψεις», που συγκαλούνται για έργα που αφορούν τον Νομό Πρέβεζας χωρίς καν να κληθούν οι Βουλευτές του Νομού, όσο και ως προς αυτή καθαυτή την πορεία των έργων, καθώς διαρρέονται φήμες σχετικά με την ανάγκη νέων μελετών, γεγονός που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις, σε υπερβάσεις προϋπολογισμών, αν όχι και σε ματαίωση της υλοποίησής τους. Να σημειωθεί ότι για τη σύνδεση του Νομού Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό στο ύψος της Φιλιππιάδας έχει ήδη από τον Μάιο του 2019 και ύστερα από απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών δεσμευμένους πόρους για την υλοποίησή του μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου «Ήπειρος 2014-2020», ύψους τριάντα πέντε (35) εκατομμυρίων ευρώ.

Με σκοπό να αναδειχθούν τυχόν μεθοδεύσεις από πλευράς κυβέρνησης για εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, επικαλούμενη την ανάγκη δήθεν για νέες μελέτες, εξέλιξη στην οποία αντιδρά και η φιλικά διακείμενη στην κυβέρνηση ηγεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, ζητείται μεταξύ άλλων με την Ερώτηση να γίνει γνωστό στους πολίτες, αν στην περίπτωση που οι υπάρχουσες μελέτες δεν είναι οι κατάλληλες ή οι πρέπουσες, θα ενεργοποιηθούν από πλευράς Υπουργείου οι διαθέσιμοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε να αποδοθούν τυχόν ευθύνες για τη διεκδίκηση κονδυλίων, που ενδεχομένως δαπανήθηκαν για την υλοποίηση των υπαρχουσών μελετών.

Ακολουθεί αναλυτικά η Ερώτηση:

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών

ΘΕΜΑ: «Κωλυσιεργία στην εξέλιξη υλοποίησης οδικών έργων του Νομού Πρέβεζας και ακατανόητος αποκλεισμός των Βουλευτών του Νομού Πρέβεζας από συσκέψεις που αφορούν στην πορεία υλοποίησης τους»

 

Κύριε Υπουργέ, τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 συμμετείχατε σε «Ευρεία σύσκεψη» που έγινε στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής, η οποία αφορούσε, όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου, στις εκκρεμότητες που αφορούν τους διευρωπαϊκούς άξονες στα όρια της Ηπείρου. Στην εν λόγω σύσκεψη από πλευράς αιρετών της Νομοθετικής Εξουσίας κλήθηκαν μόνο Βουλευτές του Νομού Ιωαννίνων, γεγονός που δεν θα συνιστούσε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αν στην «ευρεία σύσκεψη» δεν γινόταν λόγος για την πορεία σημαντικών οδικών έργων που αφορούν τον Νομό Πρέβεζας. Με άλλα λόγια, αποφασίσατε να συμμετέχετε σε μια συνάντηση στην οποία συζητήθηκε το μέλλον οδικών αξόνων ενός Νομού, από την οποία όμως απουσίαζαν, διότι δεν κλήθηκαν, οι τοπικοί Βουλευτές. Στην «ευρεία σύσκεψη», όπως την αποκαλεί η Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ από πλευράς Νομού Ιωαννίνων συμμετείχε το σύνολο των Βουλευτών του Νομού, οι καταγόμενοι από τον Νομό Ιωαννίνων Περιφερειάρχης Ηπείρου και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου, αντίθετα η εκπροσώπηση του Νομού Πρέβεζας, του οποίου η πορεία των οδικών έργων ήταν επίσης αντικείμενο της σύσκεψης, περιορίστηκε στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και στον Γραμματέα της ΠΕΔ Ηπείρου, οι οποίοι τυγχάνει να είναι στελέχη προερχόμενα από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.

Στην «ευρεία σύσκεψη», στην οποία συμμετείχατε και η οποία αφορούσε την πορεία οδικών έργων και του Νομού Πρέβεζας, έγινε ιδιαίτερα αναφορά στο έργο το οποίο θα συνδέει τον Νομό Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό στο ύψος της Φιλιππιάδας. Ένα έργο που βγάζει τον Νομό Πρέβεζας από την απομόνωση και τον συνδέει έστω με έναν κύριο οδικό άξονα της χώρας. Πέρα από τη σπουδαιότητά του στη μείωση των ατυχημάτων, για μια περιοχή που έχει πληρώσει βαρύ «φόρο αίματος», είναι προφανής και η άρση της συγκοινωνιακής και αναπτυξιακής απομόνωσης που θα έχει για την ευρύτερη περιοχή η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου οδικού άξονα.

Το συγκεκριμένο έργο, ήδη από τον Μάιο του 2019 και ύστερα από απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου, έχει δεσμευμένους πόρους για την υλοποίησή του μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου «Ήπειρος 2014-2020», ύψους τριάντα πέντε (35) εκατομμυρίων ευρώ.

Εντούτοις, αντί το συγκεκριμένο έργο να προχωρήσει, αφού οι ενέργειες της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εξασφάλισαν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου, οδηγώντας μάλιστα τον Περιφερειάρχη Ηπείρου να εκφράσει την ικανοποίησή του σε σχετικό δελτίο τύπου τον περασμένο Μάιο, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα διαρρέονται στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα της ευρύτερης περιοχής ερωτηματικά εκ μέρους υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου σας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών μελετών υλοποίησης του έργου και την ανάγκη νέων μελετών. Μελετών που ίσχυσαν και εφαρμόστηκαν και για το κύριο έργο της Ιόνιας Οδού στην ίδια περιοχή. Πέρα από το γεγονός, ότι στους πολίτες του Νομού Πρέβεζας δεν υπάρχει κάποια υπεύθυνη ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου, είναι εύλογη η ανησυχία ότι εναπαπροκήρυξη μελετών θα οδηγήσει σε καθυστέρηση, ακόμα και ματαίωση του συγκεκριμένου οδικού άξονα.

Η ανησυχία των πολιτών του Νομού Πρέβεζας για τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης σε σχέση με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εντείνονται περαιτέρω, διότι όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Περιφέρεια Ηπείρου προγραμματίζεται νέα συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα αποκλειστικά και μόνο μεταξύ του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας παρουσία των υπηρεσιακών παραγόντων. Χωρίς δηλαδή την παρουσία αιρετών εκπροσώπων της Νομοθετικής Εξουσίας.

Η ανησυχία των πολιτών του Νομού Πρέβεζας, για πράγματα που θα γίνουν για αυτούς χωρίς αυτούς, ενδεχομένως να μην είχε βάσιμο λόγο ύπαρξης, αν το τελευταίο διάστημα δεν γινόταν μάρτυρες της καθυστέρησης, με τον κίνδυνο ακόμη και της ματαίωσης, της υλοποίησης του έργου της Αμβρακίας Οδού, της καθυστέρησης της σύνδεσης του Νομού με την Ιόνια Οδό, ή της απουσίας των Βουλευτών που εξέλεξαν από «συσκέψεις» που αφορούν έργα του Νομού τους, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με πολίτες άλλων περιοχών της χώρας, όταν μάλιστα σε αντίστοιχες περιπτώσεις σχετικά με την εξέλιξη έργων άλλων Νομών συγκαλούνται ευρείες συσκέψεις με τη συμμετοχή του συνόλου των Βουλευτών.

Επειδή, οι πολίτες του Νομού Πρέβεζας χρειάζεται να έχουν μια σαφή και επίσημη δέσμευση από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου για έργα που αφορούν τον Νομό και όχι Δελτία Τύπου, που να ερμηνεύουν τη στάση του Υπουργού,

Επειδή, οι πολίτες του Νομού Πρέβεζας, έχουν εκλέξει εκπροσώπους της Νομοθετικής Εξουσίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και επομένως έχουν εκπροσώπους να συμμετέχουν σε ζητήματα που αφορούν τον Νομό Πρέβεζας,

Επειδή, οι εκλεγέντες Βουλευτές του Νομού Πρέβεζας έχουν εκ των πραγμάτων καλύτερη εικόνα για ζητήματα που αφορούν τον Νομό Πρέβεζας σε σχέση με εκλεγμένους εκπροσώπους άλλων περιοχών, ως εκ τούτου καλό θα ήταν να συμμετέχουν σε διαφόρων ειδών συσκέψεις, ειδικά όταν αυτές παίρνουν και τον χαρακτηρισμό «ευρείες»,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου της σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με τον Νομό Πρέβεζας στο ύψος της Φιλιππιάδας,
  • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου της Αμβρακίας Οδού, που θα συνδέει το Νότιο τμήμα του Νομού Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό;
  • Θα προχωρήσει το Υπουργείο σε νέες μελέτες για τον οδικό άξονα σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με τον Νομό Πρέβεζας, που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε καθυστέρηση υλοποίησης του έργου;
  • Σκοπεύει να συνεχίσει και στο μέλλον να συγκαλεί ή να συμμετέχει σε συσκέψεις της αρμοδιότητάς του, οι οποίες να αφορούν την πορεία έργων του Νομού Πρέβεζας, χωρίς την κλήση και την παρουσία των Βουλευτών του Νομού Πρέβεζας;
  • Σε περίπτωση που το Υπουργείο κρίνει ως ακατάλληλες το σύνολο ή μέρος από τις υπάρχουσες μελέτες για την υλοποίηση του έργου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνουν νέες μελέτες, σκοπεύει να ενεργοποιήσει τους διαθέσιμους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου, ώστε να αποδοθούν τυχόν ευθύνες για τη διεκδίκηση κονδυλίων, που ενδεχομένως δαπανήθηκαν για την υλοποίηση των υπαρχουσών μελετών;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Βαρεμένος Γιώργος

Γεροβασίλη Όλγα

Κάτσης Μάριος

Μωραΐτης Αθανάσιος

Τζούφη Μερόπη

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

18 Σεπτεμβρίου 2020
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στην Εθνική Οδό Πρέβεζας-Ιωαννίνων, κοντά στη Γέφυρα Καλογήρου. Σύμφωνα με πληροφορίες ταξί στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, συγκρούστηκε με
18 Σεπτεμβρίου 2020
339 νέα κρούσματα κορωνοϊού, εκ των οποίων τα 39 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας,  ανακοίνωσε σήμερα ο ...
18 Σεπτεμβρίου 2020
Την Κυριακή 20/9/2020 στις 11:00 το πρωί η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και η Τ.Ε. Πρέβεζας του ΚΚΕ διοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης στο μνημείο των εκτελεσθέντων ...
18 Σεπτεμβρίου 2020
Με 15 θέματα και κεκλεισμένων των θυρών θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας. Η συνεδρίαση θα γίνει στη Θεοφάνειο ...
18 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα τα δρομολόγια που θα ακολουθεί η Κινητή Αστυνομική Μονάδα στο Νομό Πρέβεζας, έχουν οριστεί ως ακολούθως: ...

Αθλητισμός

18 Σεπτεμβρίου 2020
ΚΥΠΕΛΟ - 1η ΦΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 19/09/20  16.00 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ
18 Σεπτεμβρίου 2020
Γράφει ο Λάμπρος Γκαραγκάνης Παίξε νόμιμα στην bwin Φαμαλικάο - Μπενφίκα: Το φαβορί στο ζευγάρι μπαίνει στο νέο Πρωτάθλημα Πορτογαλίας με τη ...
17 Σεπτεμβρίου 2020
Βραδιά Europa League, βραδιά ελληνικών ομάδων η σημερινή και η… μελέτη, οι αριθμοί και η στατιστική έβγαλε ωραιότατες ιστορίες, χρήσιμες και για… ...
17 Σεπτεμβρίου 2020
Γράφει ο Γιώργος Ραπτάκης Μάθε τα πάντα για το pame stoixima app Το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών διεθνών αναμετρήσεων του Γιουρόπα σαφώς και ...
16 Σεπτεμβρίου 2020
Γράφει ο Λάμπρος Γκαραγκάνης Διάβασε την αξιολόγηση του pamestoixima Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντιναμό Μπρεστ: Καθοριστικό παιχνίδι για το ευρωπαϊκό ...

Πολιτισμός

16 Σεπτεμβρίου 2020
Από σήμερα και για το διάστημα 16-19 & 23-26 Σεπτεμβρίου ο κ. Κώστας Καλέντζης συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Art’s Birthplace – Athina 2020, στην Time of Art Gallery
14 Σεπτεμβρίου 2020
Μία ποιητική συλλογή με έντονες αναφορές στην Πρέβεζα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Άπαρσις”. Ο λόγος για το έργο “Τα όνειρα περπάτησαν στη γη!”, του ...
11 Σεπτεμβρίου 2020
Το Bookpress.gr φιλοξενεί σε στήλη του αδημοσίευτα ποιήματα σύγχρονων Ελλήνων ποιητών. Στο πλαίσιο αυτό φιλοξένησε και ποίημα του Θωμά Ιωάννου. ...
03 Σεπτεμβρίου 2020
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης: "Στο Άγιον Όρος ευρέθη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κατόπιν αδείας ...
03 Σεπτεμβρίου 2020
Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» θα πραγματοποιηθεί η Παρουσίαση Βιβλίων της λογοτέχνιδος ...

Στήλες

17 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 δολοφονείται με μαχαίρι στην Αμφιάλη ο Παύλος Φύσσας, γνωστός και με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Killah P, από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος "τάγματος εφόδου"
17 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος Α' τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την ...
15 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Ισραηλινός στρατός εισέβαλε στον (τότε χαώδη λόγω του συνεχιζόμενου εμφυλίου) Λίβανο με τη συνδρομή Λιβανέζων Χριστιανών ενόπλων. Μετά από μάχες με ...
14 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 15 Σεπτεμβρίου 1928 ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικιλίνη.   1821 - Νίκη Σουλιωτών κατά Τουρκαλβανών στα ...
14 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 14 Σεπτεμβρίου 1944 οι Γερμανοί Ναζί φεύγουν από την Πρέβεζα, μαζί με ντόπιους γερμανοτσολιάδες. Αποχωρούν από την πόλη, αφού ανατινάζουν πρώτα ...