Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020 14:44

Από το “γραφείο” Θεοδωρικάκου και ιδιώτες θα περνά ο “νέος Φιλόδημος”

Μπορεί να βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας, ωστόσο τόσο η δημόσια διοίκηση, όσο και η κυβερνητική και νομοθετική δραστηριότητα συνεχίζουν να λειτουργούν, δίνοντας μάλιστα και πολιτικό στίγμα.

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 30 Μαρτίου, στο άρθρο 44, παρουσιάζεται -επιτέλους- και επισήμως το “ακριβοθώρητο” Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, που είχε εξαγγείλει ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Πρόκειται για το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το “Φιλόδημος 1” (το 2 έχει διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης), το οποίο όμως ήδη έχει προκαλέσει τις πρώτες αντιδράσεις, μιας και αρκετοί αυτοδιοικητικοί θεωρούν πως θα αποφασίζουν άλλοι γι' αυτούς και ουσιαστικά το γραφείο του Υπουργού θα αποτελεί κριτήριο ένταξης έργων.

Οι αντιδράσεις αυτές ήδη εκφράστηκαν στον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο από ομάδα αυτοδιοικητικών.

Στην ΠΝΠ αρχικά οι “βασικές γραμμές” δεν έχουν μεγάλες διαφορές από τον τρόπο που λειτούργησε το “Φιλόδημος”, ωστόσο υπάρχουν τα παρακάτω δύο σημεία, αναφορικά με τη δομή των επιτροπών και τη διαδικασία ένταξης:

1.Η ένταξη προμηθειών, μελετών και έργων στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) μηχανικούς της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και δύο (2) εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με την απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια για τη λειτουργία της. Χρέη εισηγητή και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ”.

2.Για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1) μηχανικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και έναν (1) εμπειρογνώμονα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με την απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ως και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια για τη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής της. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παρακολούθησης δεν καταβάλλεται κανενός είδους αποζημίωση στα μέλη τους, πλην εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης, όπου απαιτείται”.

Συνοπτικά δηλαδή και ιδιώτες θα έχουν λόγο για το αν πρέπει ή όχι και για το πως εκτελούνται έργα των Δήμων, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών θα έχει τον τελικό λόγο γι' αυτά.

Το “Φιλόδημος”, που θέσπισε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κατά γενική ομολογία είχε δώσει πολύ μεγάλες λύσεις στους Δήμους. Ήταν ένα πρόγραμμα που “έτρεχε” γρήγορα και έδινε τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να βάλουν εκείνες προτεραιότητες για τα έργα που θεωρούν σημαντικά.

“Γαλάζιοι” Δήμαρχοι στην Ήπειρο είχαν άψογη συνεργασία και ευχαριστούσαν δημόσια το Υπουργείο Εσωτερικών, έστω κι αν πολιτικά ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση.

Αυτός όμως είναι και ο σωστός τρόπος, να μην εξετάζει “χρώματα” και κόμματα η κεντρική διοίκηση, αναφορικά με την αυτοδιοίκηση.

Υπάρχει επίσης μία άλλη παράμετρος. Με ποιο δικαίωμα θα κρίνουν άλλοι, που μπορεί να έχουν και άλλου είδους συμφέροντα, ποια έργα είναι απαραίτητα και ποια όχι στην Πρέβεζα, τη Φιλιππιάδα, το Θεσπρωτικό, το Καναλάκι, την Πάργα, το Λούρο κ.ο.κ.

Υπάρχει δηλαδή μία λογική κεντρικής διαχείρισης και όχι αποκεντρωμένης.

Παρ΄ όλα αυτά όλα τα προγράμματα θα κριθούν στην πράξη. Όπως και το συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και ενδεχομένως μόλις ξεκινήσουν και υλοποιούνται δράσεις, άπαντες να αποκτήσουν διαφορετική άποψη...