Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020 10:46

Ζήτημα για τις παιδικές χαρές της Πρέβεζας έθεσε στο τοπικό συμβούλιο η Λαϊκή Συσπείρωση

Το παρακάτω ζήτημα σχετικά με τις παιδικές χαρές της τοπικής κοινότητας Πρέβεζας έθεσε στη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου στις 26/6 η Λαϊκή Συσπείρωση:

“Η παιδική χαρά είναι από τις πρώτες επαφές των παιδιών με ατομικά και συλλογικά παιχνίδια σε ανοιχτό χώρο. Χαίρονται, διασκεδάζουν, κοινωνικοποιούνται. Είναι χώρος ψυχαγωγίας και μάλιστα εισέρχονται χωρίς να πληρώνουν αντίτιμο.

Το παιχνίδι στην παιδική χαρά είναι δικαίωμα για όλα τα παιδιά. Για το θέμα των παιδικών χαρών να επισημάνουμε ότι έχει γίνει ξανά ερώτηση στο τοπικό συμβούλιο ήδη από τον περασμένο Οκτώβρη και από τον Δήμο το Νοέμβρη υπήρξε προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης των παιδικών χαρών μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

Σήμερα σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα το έργο; Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πιστοποιημένες παιδικές χαρές στην τοπική κοινότητα Πρέβεζας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου Δήμου. Οι παιδικές χαρές οφείλουν να λάβουν ειδική πιστοποίηση, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν τριπλού ελέγχου: πρώτον, της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου, δεύτερον, ενός εκ των διαπιστευμένων προς τη διενέργεια ελέγχων φορέων από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και, τρίτον, της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Καμία από τις παιδικές χαρές δε διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας και για το λόγο αυτό έχουν σφραγιστεί. Η κείμενη νομοθεσία σωστά θέτει δικλείδες ασφαλείας για την προστασία της υγείας και της ζωής των παιδιών. Το ζήτημα τίθεται στις προτεραιότητες που θέτει η δημοτική αρχή για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και για ποιόν λόγο καθυστέρησαν οι εργασίες ανάπλασης. Προτείνεται:

 Η διενέργεια άμεσων παρεμβάσεων από το Δήμο για την πιστοποίηση βάση ΕΛΟΤ και τη δημιουργία νέων σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό του Γ.Π.Σ.

 Επισκευή δαπέδων και παιχνιδιών, εξοπλισμού χώρων, παροχών καθαρού τρεχούμενου νερού, περιφράξεων και εισόδων.

 Δημιουργία ασφαλών προσβάσεων.

 Μελέτη δημιουργίας παιδικής χαράς ΑΜΕΑ.

 Ανάθεση σε υπεύθυνο κλιμάκιο υπαλλήλων του Δήμου για την συνεχή εποπτεία και συντήρηση των παιδικών χαρών και λεπτομερή καταγραφή τυχόν ατυχημάτων η μελέτη των οποίων θα οδηγήσει σε συμπεράσματα για ατέλειες κατασκευής ή τοποθέτησης

Το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα”.