Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020 09:53

“Πολιτικό άρωμα” στην επιλογή της επιστημονικής συνεργάτιδας του Δημάρχου Πρέβεζας

Με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 11 Αυγούστου, ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος προσέλαβε επιστημονική συνεργάτιδα σε θέματα διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων καθώς και άλλων πόρων χρηματοδότησης του Δήμου.

Το πρόσωπο που επιλέχθηκε από τον κ. Γεωργάκο ήταν η Σέβη Κονταξή, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Νομό Πρέβεζας στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Στο ΦΕΚ αναφέρεται:

“Με την υπ’ αρ. 318/2020 και υπ’ αρ. 12275/6-7-2020 απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 όπως ισχύει και του άρθρου 26 παρ. 4 του ν. 4440/2016, προσλαμβάνεται ως Επιστημονική Συνεργάτιδα, η Σεβαστή Κονταξή του Ιωάννη, κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Μεταπτυχιακού

Διπλώματος Ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη, με κατεύθυνση «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια της δημοτικής θητείας για την οποία έχει προσληφθεί, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και δεν θα ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής, θα παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε θέματα διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων καθώς και άλλων πόρων χρηματοδότησης”.