Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 12:05

Τι δείχνουν οι δείκτες για την μακροοικονομική και κοινωνικό-οικονομική επίδραση της ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου του Ακτίου στο Ν. Πρέβεζας

Σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη για την μακροοικονομική και κοινωνικό-οικονομική επίδραση του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, προχώρησε το καλοκαίρι του 2020 το ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (δείτε ΕΔΩ ολόκληρη τη μελέτη).

Σε αυτή παρουσιάζονται μεταξύ άλλων οι τοπικές επιδράσεις της ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων στην απασχόληση σε επιλεγμένες περιοχές (στοιχεία 2018), μεταξύ αυτών και ο Νομός Πρέβεζας. Παράλληλα αποτυπώνονται και οι επιδράσεις της ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων στο ΑΕΠ κάθε περιοχής, ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε περιοχής. Στις περιοχές συμπεριλαμβάνεται και ο Νομός Πρέβεζας.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία οι επιδράσεις στο Νομό Πρέβεζας δεν είναι σημαντικές, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου η Fraport αγόρασε αεροδρόμιο.

 aktioiobe

pinakasiobe

Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι το 2020 ήρθε και η κρίση του κορονοϊού θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επόμενη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, ώστε να μπορεί να ανοίξει η συζήτηση για το αν τελικά είναι ωφέλιμες ή όχι αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις. Η συζήτηση όμως να γίνει με στοιχεία και μετρήσιμα μεγέθη. Έχει ασφαλώς μία αξία.

Στο εισαγωγικό σημείωμα της μελέτης το ΙΟΒΕ αναφέρει:

 

“Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των μακροοικονομικών και κοινωνικοοικονομικών επιδράσεων από την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Ειδικότερα, εξετάζονται οι επιδράσεις του συνολικού προγράμματος εργασιών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) την περίοδο 2011-2019 και τα αποτελέσματα από ορισμένα ολοκληρωμένα μεγάλα έργα.

 

Οι επιδράσεις παρουσιάζονται σε όρους μεταβολής κοινωνικοοικονομικών δεικτών όπως ΑΕΠ, καθαρού δημοσιονομικού αποτελέσματος και απασχόλησης.

 

H αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου έχει αποτελέσει βασικό πυλώνα της προσπάθειας διόρθωσης των δομικών προβλημάτων και των μακροοικονομικών ανισορροπιών που οδήγησαν την Ελλάδα στη βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας.

 

Τα έσοδα από τις συμφωνίες για την παραχώρηση της αξιοποίησης υποδομών και την πώληση μετοχών και ακινήτων έχουν δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος θα έπρεπε αλλιώς να είχε καλυφθεί με περαιτέρω περικοπή δημόσιων δαπανών ή με αύξηση των φορολογικών βαρών.

 

Επιπλέον, αυτές οι συμφωνίες εμπεριέχουν αναγκαίες βελτιώσεις και παρεμβάσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση επενδύσεων, οι οποίες έχουν τονώσει την οικονομική δραστηριότητα και αυξήσει την αποδοτικότητα των συντελεστών παραγωγής σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Θετική επίδραση στην παραγωγικότητα έχει και η αλλαγή στο επιχειρηματικό υπόδειγμα και στις δομές εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν προκύψει με την είσοδο στρατηγικών επενδυτών στην αξιοποίηση των πόρων.

 

Τέλος, η πρόοδος με το πρόγραμμα αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας δημοσίου έχει αποτελέσει πειστήριο για την προσήλωση της πολιτείας στην προσπάθεια μεταρρύθμισης της ελληνικής οικονομίας για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Λαμβάνονται υπόψη τις παραπάνω επιδράσεις, αναδεικνύεται ότι το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων έχει ισχυρές θετικές επιδράσεις στην ελληνική οικονομία με σαφή κοινωνικά οφέλη, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την χώρα μας.

 

Στο σύνολο του προγράμματος, υπολογίζεται ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου €1 δισ. ετησίως κατά μέσο όρο την περίοδο 2011-2019. Την ίδια περίοδο, η μέση επίδραση στην απασχόληση πλησίασε τους 20 χιλ. πλήρως απασχολούμενους”.