Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 12:13

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Καχριμάνη, Γεωργάκου, Ζαχαριά και Καλαντζή – Τα ακίνητα, οι καταθέσεις και τα δάνεια...

Η Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο της διαφάνειας της δημόσιας ζωής, δημοσίευσε στον ιστότοπό της τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του έτους 2020 (χρήση 2019).

Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του N. 3213/2003 δημοσιεύει τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2020 (χρήση 2019) των ελεγχόμενων από αυτήν προσώπων των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003, οι δηλώσεις αυτές θα παραμείνουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των υπόχρεων, πλέον τριών ετών από τη λήξη αυτής. Η δημοσίευση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το περιεχόμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων.

 

Δείτε ΕΔΩτη δήλωση πόθεν έσχες του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη.

Δείτε ΕΔΩ τη δήλωση πόθεν έσχες του Δημάρχου Πρέβεζας Νίκου Γεωργάκου.

Δείτε ΕΔΩ τη δήλωση πόθεν έσχες του Δημάρχου Πάργας Νίκου Ζαχαριά.

Δείτε ΕΔΩ τη δήλωση πόθεν έσχες του Δημάρχου Ζηρού Νίκου Καλαντζή.