Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 13:21

Κώστας Μπάρκας: Ακατανόητη κωλυσιεργία του Υπουργείου Παιδείας για τα βιβλία δεύτερης ξένης γλώσσας στις μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας κατέθεσε, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας, σχετικά με τη μη καταβολή των κονδυλίων για την προμήθεια των βιβλίων δεύτερης ξένης γλώσσας στις μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, μεταφέροντας την έντονη δυσαρέσκεια μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών του Νομού Πρέβεζας.

Σε σχετικό δελτίο τύπου ο βουλευτής αναφέρει: Σύμφωνα και με την Επιστολή Διαμαρτυρίας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, που στάλθηκε στην Υπουργό Παιδείας, τα τελευταία διδακτικά έτη υπάρχει πρόβλημα με την παραγγελία των βιβλίων της δεύτερης ξένης γλώσσας για τους μαθητές της Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού. Η ατέρμονη ανταλλαγή εγγράφων των αρμοδίων υπηρεσιών και ο γραφειοκρατικός λαβύρινθος δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει λύση στο πρόβλημα, αφού μέχρι και σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την παραγγελία των βιβλίων.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση του κ. Μπάρκα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι αν και το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι σε γνώση των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς έχει ασκηθεί Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση, ώστε να λυθεί ένα πρόβλημα ετών, ώστε οι μαθητές της Πρέβεζας να μην βιώνουν την ανισοτιμία σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Ακόμα και αν τα δικαιολογητικά επιχορήγησης για τον Νομό Πρέβεζας είναι ελλιπή, όπως επικαλείται στην απάντησή του το Υπουργείο, είναι αρνητικό το γεγονός, ότι δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου για να λυθεί το πρόβλημα, όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένοι εκ της αποστολής τους.

Επειδή είναι υποχρέωση της κεντρικής διοίκησης, όταν η ίδια ανακαλύπτει, ή όταν της κοινοποιείται, κάποιο πρόβλημα σε μια περιφέρεια της αρμοδιότητάς της, να κινητοποιεί τις υπηρεσίες της, ο κ. Μπάρκας ερωτά την αρμόδια Υπουργό, αν προτίθεται να κινητοποιήσει τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες στον Νομό Πρέβεζας, να κινητοποιηθούν και σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές του Νομού, να λυθεί το πρόβλημα.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση:

  

Αθήνα, 02/12/2021

Ερώτηση

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Ακατανόητη κωλυσιεργία του Υπουργείου στην προμήθεια βιβλίων δεύτερης ξένης γλώσσας για τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Νομό Πρέβεζας»

Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Νομού Πρέβεζας η ακατανόητη ραθυμία και κωλυσιεργία του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τη μη καταβολή των σχετικών κονδυλίων για την προμήθεια των βιβλίων της δεύτερης ξένης γλώσσας στις μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού. Η Πρέβεζα ίσως να είναι ο μοναδικός Νομός της χώρας που οι γονείς πληρώνουν για τα βιβλία σε βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σε σχετικό Κοινοβουλευτικό Έλεγχο που ασκήθηκε πρόσφατα, η απάντηση του Υπουργείου (Αρ. Πρωτοκόλλου 144392/Φ1, 11-11-2021), ανέφερε μεταξύ άλλων «... ότι μέχρι και για το σχολ. έτος 2020-21 οι σχολικές επιτροπές είτε δεν υπέβαλλαν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην αριθμ. 2/39549/0026/12-6-2015 (ΦΕΚ 1138/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά στην επιχορήγησή τους ή τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή (...). Για το τρέχον σχολικό έτος 2021-22 δεν έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά από καμία σχολική επιτροπή έως και σήμερα».

Ύστερα από προσπάθειες ετών, όταν σε άλλες Περιφέρειες της χώρας (ενδεικτικά, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΔΑ: 9ΦΧΩ46ΜΤΛΗ- ΓΔΜ), εφαρμόζοντας τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες, η προμήθεια βιβλίων δεύτερης ξένης γλώσσας υλοποιείται ομαλά και τις σχετικές πληρωμές υλοποιεί ο εκάστοτε Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνο στον Νομό Πρέβεζας για χρόνια οι γονείς αναγκάζονται να πληρώνουν για αυτά τα βιβλία.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι αν και το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι σε γνώση των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς έχει ασκηθεί Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση, ώστε να λυθεί ένα πρόβλημα ετών, ώστε οι μαθητές της Πρέβεζας να μην βιώνουν την ανισοτιμία σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Ακόμα και αν τα δικαιολογητικά για τον Νομό Πρέβεζας είναι ελλιπή, όπως επικαλείται στην απάντησή του το Υπουργείο, είναι αρνητικό το γεγονός, ότι δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου για να λυθεί το πρόβλημα, όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένοι εκ της αποστολής τους.

Επί χρόνια παρουσιάζεται το πρόβλημα, με τις Σχολικές Επιτροπές του Νομού Πρέβεζας, όπως προκύπτει από τις σχετικές αλληλογραφίες μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Βλέποντας όμως ότι το Υπουργείο δεν δίνει λύση, αδυνατούν να επανέρχονται κάθε χρόνο αφού δεν υπάρχει κάποια σχετική οδηγία από το Υπουργείο, που να τις κινητοποιηθεί, ή να ευαισθητοποιηθεί, με αποτέλεσμα ο Νομός Πρέβεζας ίσως είναι ο μοναδικός σε όλη τη χώρα, που οι γονείς πληρώνουν με δικά τους έξοδα τα βιβλία δεύτερης γλώσσας.

Επειδή, είναι χρέος της Πολιτείας η διασφάλιση ισότιμων προϋποθέσεων για όλους τους μαθητές,

Επειδή, είναι υποχρέωση της κεντρικής διοίκησης, όταν η ίδια ανακαλύπτει, ή όταν της κοινοποιείται, κάποιο πρόβλημα σε μια περιφέρεια της αρμοδιότητάς της, να κινητοποιεί τις υπηρεσίες της, ώστε σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες της να λύνεται το πρόβλημα στην κατεύθυνση διαμόρφωσης όρων ισοτιμίας στην παροχή υπηρεσιών για όλους τους χρήστες υπηρεσιών στο σύνολο της επικράτειας,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει, προκειμένου να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα που αναγκάζει γονείς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Πρέβεζας να πληρώνουν από την τσέπη τους για τα βιβλία δεύτερης ξένης γλώσσας των παιδιών τους;

-Θα κινητοποιήσει τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, στο οποίο προΐσταται, ώστε σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες στον Νομό Πρέβεζας, να κινητοποιηθούν και σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές του Νομού, να λυθεί το πρόβλημα;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Μπάρκας Κωνσταντίνος

 

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

18 Ιανουαρίου 2022
23.340 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ. 673 πολίτες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ενώ καταγράφονται 106 ακόμη θάνατοι. Σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή στην Ήπειρο
18 Ιανουαρίου 2022
Την Τετάρτη 19/1/2022 κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται από 09.00 έως 11.00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Πάργας στο Καναλάκι (νέο κτήριο υπηρεσιών) και από τις ...
01 Νοεμβρίου 2021
Η ανοιχτή συνέλευση του ελεύθερου χώρου έκφρασης “Σπείρα” απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση: Η εσκεμμένη απαξίωση του δημόσιου χώρου σε ...
18 Ιανουαρίου 2022
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας ευχαριστεί την Πρόεδρο, το Δ.Σ. και τα μέλη του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Πρεβέζης «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ», για τη δωρεά ...
18 Ιανουαρίου 2022
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για την παράταση Υποβολής «ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ...

Αθλητισμός

18 Ιανουαρίου 2022
Την 3η θέση της Πρέμιερ Λιγκ καταλαμβάνει η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Τσέλσι, η οποία οφείλει να ανακάμψει. Στο Κόπα Άφρικα, η Γκάνα παίζει τα… ρέστα της, κόντρα στις ανίσχυρες Κομόρες. Αξίζει να
17 Ιανουαρίου 2022
Στηρίζουμε το φαβορί στην Ιταλία, ενώ έχει και μπάσκετ το μενού, με το συγκρότημα του κόουτς Ιτούδη να παρουσιάζει περισσότερη ετοιμότητα. ...
16 Ιανουαρίου 2022
Το απόλυτο ντέρμπι της Σούπερ Λιγκ, Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, είναι αυτό που τραβάει σαν μαγνήτης στη σημερινή ημέρα και κεντρίζει το στοιχηματικό ...
15 Ιανουαρίου 2022
Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ σήμερα, εμείς θα ασχοληθούμε με την επίσκεψη του Βόλου στην Τρίπολη και το ντέρμπι ...
14 Ιανουαρίου 2022
Γεμάτο κουπόνι απόψε, με την προσοχή μας να επικεντρώνεται στη Γερμανία και στο Κόπα Άφρικα Τζιροι στοιχηματος: Οι αλλαγές στις αποδόσεις 122. ...

Πολιτισμός

30 Δεκεμβρίου 2021
(Στείλτε κι εσείς τη δική σας φωτογραφία στο info@atpreveza.gr με την ένδειξη "ΦΩΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ" και δείτε τη δημοσιευμένη στη στήλη του atpreveza.gr «Η φωτογραφία της εβδομάδας»).  
28 Δεκεμβρίου 2021
Το Δ.Σ της Φιλαρμονικής Πρέβεζας «Ο ΟΡΦΕΑΣ», επιθυμεί να εκφράσει θερμές ευχαριστίες σε δωρητές που είτε με οικονομικές δωρεές , είτε με προσφορά ...
16 Δεκεμβρίου 2021
Οι εργαζόμενοι του Ε' Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Πρέβεζας και οι “μικροί καλλιτέχνες” του Σταθμού έβαλαν όλη τη φαντασία, το μεράκι και τον κόπο ...
14 Δεκεμβρίου 2021
O Δήμος Πάργας διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμώντας τα διαχρονικά μηνύματα της και ...
06 Δεκεμβρίου 2021
Την παρακάτω απάντηση στην Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή, με θέμα: «Αξιοποίηση και προβολή του Κοκκινοπηλού της Πρέβεζας» έδωσε το Υπουργείο ...

Στήλες

16 Ιανουαρίου 2014
1991 - Αρχίζει ο Πόλεμος του Κόλπου, με αεροπορικές επιδρομές συμμαχικών και αμερικανικών αεροπλάνων κατά του Ιράκ. 395 - Πεθαίνει στο Μεδιόλανο ο
14 Ιανουαρίου 2014
1958 - Μπροστά σε 60.000 φιλάθλους η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα με 2-1 για το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Είναι η ...
13 Ιανουαρίου 2014
1822: Η A' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων. 1908: Συλλαλητήριο ...
12 Ιανουαρίου 2013
Στις 12 Ιανουαρίου 1996 ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Κλάους Κίνκελ αρνείται οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Ελλάδα, ...
10 Ιανουαρίου 2013
Στις 11 Ιανουαρίου 1828 ο Ι. Καποδίστριας μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ελλάδος στην Αίγινα.   1879 - Αρχίζει ο πόλεμος ...