Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021 11:58

Μία Μαρίνα ακόμη στην Πρέβεζα, μία στην Πάργα και αγκυροβόλιο σε Λούτσα-Λυγιά προτείνεται στην περιοχή σύμφωνα με έρευνα της “διαΝΕΟσις”

Μία έρευνα του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης “διαΝΕΟσις”, ενός think tank που εκτιμά σε μεγάλο βαθμό η Κυβέρνηση στη διαμόρφωση πολιτικής, παρουσίασε ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων (δείτε ολόκληρη την έρευνα ΕΔΩ). Η συγκεκριμένη ανάλυση μαρτυρά μία ολόκληρη στόχευση που υπάρχει για την περιοχή μας σε κεντρικό οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.

Η μελέτη που εκπονήθηκε από ομάδα ερευνητών υπό τον συντονισμό του αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιώργου Βαγγέλα και του καθηγητή του ΕΚΠΑ Θάνου Πάλλη, εμπεριέχει σημαντικές προτάσεις και στοιχεία και για το Νομό Πρέβεζας.

Στο έργο της ερευνητικής ομάδας συνεισέφεραν η ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βίκυ Λοΐζου και στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε και εκπονήθηκε από τη διαΝΕΟσις και οι θέσεις και οι προτάσεις που περιλαμβάνει δεσμεύουν μόνο τους συγγραφείς της και, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στην εισαγωγή, δεν αποτελούν επίσημη θέση του Υπουργείου Τουρισμού.

“Τα αποτελέσματά της όμως θα είναι σίγουρα πολύτιμα και για το συγκεκριμένο υπουργείο -που είναι αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα- αλλά και για άλλα υπουργεία και φορείς που μοιράζονται κάποιες από τις αρμοδιότητες στο θέμα αυτό, όπως και για την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς διαχείρισης λιμένων, τα λιμενικά ταμεία κ.ά.

Η έρευνα αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς σκαφών αναψυχής στη χώρα μας, το πόσες μαρίνες και άλλες τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις έχουμε σε λειτουργία, το ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους, το πώς άλλες χώρες σχεδιάζουν πιο αποτελεσματικές πολιτικές για το θέμα αυτό, το πώς θα μπορούσαμε εμείς να τα πάμε καλύτερα και, βεβαίως, το τι έχουμε να κερδίσουμε αν, όντως, τα πάμε καλύτερα”, αναφέρει μεταξύ άλλων ο οργανισμός στο εισαγωγικό του κείμενο.

Στη μελέτη γίνεται ξεκάθαρο ότι το 2007 με Κοινή Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε η κατάταξη των ελληνικών λιμένων και το λιμάνι της Πρέβεζας κατατάσσεται σε αυτά που είναι Εθνικής Σημασίας, γεγονός πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τις χρήσεις του όπως η εμπορική που φέρνει μεγάλα έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τον Δεκέμβριο του 2012 το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε την Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013-2018. Παρότι η στρατηγική επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία, η στρατηγική που ανακοινώθηκε το 2012 αποτελεί την τελευταία έκδοση που υφίσταται στη χώρα, γεγονός που επηρεάζει και το λιμάνι της Πρέβεζας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις χρήσεις της Στρατηγικής για την Πρέβεζα δεν περιλαμβάνεται χρήση κρουαζιέρας, την ώρα που στο υπό τροποποίηση Master Plan επιδιώκεται να προστεθεί τέτοια. Η σωστή σειρά ωστόσο είναι πρώτα η επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και έπειτα η παρέμβαση στις χρήσεις. Παρ' όλα αυτά η επικαιροποίηση έχει καθυστερήσει σημαντικά.

xrisis limena

Στη μελέτη γίνεται εκτενής αναφορά στην Ήπειρο, με βάση της ανάλυσης το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ηπείρου.

Στο άρθρο 5 «Βασικοί άξονες και πόλοι ανάπτυξης» γίνεται αναφορά σε Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα ως πόλους ανάπτυξης:

«Ο ρόλος της Ηγουμενίτσας επαναπροσδιορίζεται στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες με βάση την ύπαρξη του λιμανιού και την αναγκαιότητα για την αξιοποίησή του, όχι μόνο ως εμπορικού κόμβου (ρόλος ο οποίος φαίνεται να περιορίζεται σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό) αλλά και ως λιμένα υποστήριξης και άλλων δραστηριοτήτων (κρουαζιέρα, πετρέλευση κλπ.). Η Πρέβεζα αποτελεί τον κύριο πόλο υποστήριξης τουριστικών δραστηριοτήτων στο νότιο τμήμα του παρακτίου μετώπου της Ηπείρου. Στον βαθμό που η τάση αυτή συνεχίζει να τροφοδοτείται από τη ζήτηση, ο ρόλος αυτός θα ενισχυθεί. Επιπλέον η ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού (yachting) στον άξονα Αδριατικής-Ιονίου, διευκολύνει τις δυνατότητες αξιοποίησης τμήματος του λιμένα της Πρέβεζας για την εξυπηρέτηση τέτοιων αναγκών (μαρίνα), αλλά και της ίδιας της πόλης ως προορισμού».

Στο άρθρο 6 «Πύλες του δικτύου μεταφορών και διαμετακομιστικά κέντρα» ο λιμένας της Ηγουμενίτσας, στον βαθμό που θα εξελίσσεται η ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας, θα απαιτείται να αναβαθμίσει τον ρόλο του τόσο σε σχέση με την επιβατική κίνηση όσο και ως πύλη κρουαζιέρας.

Στις ευρύτερες χωρικές ενότητες (άρθρο 7) για το νότιο παράκτιο μέτωπο (Λούτσα-Λυγιά-Καστροσυκιά-Μύτικας-Πρέβεζα) με το γεγονός ότι η περιοχή παρουσιάζει τουριστική δυναμική, ειδικότερες κατευθύνσεις αποτελούν η λειτουργική σύνδεση με τον τουρισμό της Λευκάδας (yachting, πολιτισμικός τουρισμός), η διάχυση της τουριστικής κίνησης προς την ενδοχώρα της Περιφέρειας και η συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών δικτύων.

Στο άρθρο 10 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής» σημειώνεται: «Η ολοκλήρωση των έργων στον λιμένα της Ηγουμενίτσας θα πρέπει να διασφαλίσει τη δυνατότητα εναλλακτικών ρόλων του λιμένα στο μέλλον (λιμάνι κρουαζιέρας, πετρέλευση πλοίων, εμπορευματικός λιμένας, λιμένας υποστήριξης αναγκών που θα προκύψουν από πιθανή εξόρυξη υδρογονανθράκων στο χερσαίο χώρο της Ηπείρου ή στο Βόρειο Ιόνιο).

Ειδικότερα, στη βάση της εξυπηρέτησης των στόχων και της στρατηγικής του ΠΧΠ στα έργα πρώτης προτεραιότητας που τοποθετούνται στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η ίδρυση και λειτουργία υποδομών ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής (μαρίνες (Μ) – αγκυροβόλια (Α)):

• Στην Ηγουμενίτσα (Μ)

• Στην περιοχή των Συβότων-Πέρδικας (Α)

• Στην Πάργα (Μ)

• Στην περιοχή Λούτσας-Λυγιάς (Α)

• Στην Πρέβεζα (Μ).

Στο άρθρο 12 «Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων» για τις περιοχές ανάπτυξης τουρισμού και συγκεκριμένα τις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, αναφέρεται: «Η ανάπτυξη υποδομών θαλάσσιου τουρισμού (yachting) κατά μήκος του Ιόνιου παρακτίου μετώπου αποτελεί στοιχείο εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας αλλά και αναγκαιότητα που υπαγορεύεται από τα διεθνή πρότυπα ναυσιπλοΐας με ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής. Με βάση αυτή την απαίτηση καθώς και τις υφιστάμενες υποδομές των νησιών του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα), προτείνεται η δημιουργία δύο αγκυροβολίων (ένα στην περιοχή Πέρδικας-Συβότων και ένα στην περιοχή της Λούτσας-Λυγιάς), μίας μαρίνας στην περιοχή της Ηγουμενίτσας, μίας στην περιοχή της Πάργας και μίας ακόμα στην Πρέβεζα.

Περαιτέρω πύκνωση του δικτύου έχει νόημα μόνο στον βαθμό που παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για αντίστοιχες υποδομές και υπηρεσίες. Επιπλέον, τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και της Πρέβεζας εντάσσονται στις υποδομές υποστήριξης του τουρισμού κρουαζιέρας, στο βαθμό που ολοκληρώνονται οι υποδομές και τα αντίστοιχα τοπικά πολυθεματικά τουριστικά δίκτυα της Περιφέρειας και της ευρύτερης περιοχής».

 

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

18 Ιανουαρίου 2022
23.340 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ. 673 πολίτες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ενώ καταγράφονται 106 ακόμη θάνατοι. Σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή στην Ήπειρο
18 Ιανουαρίου 2022
Την Τετάρτη 19/1/2022 κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται από 09.00 έως 11.00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Πάργας στο Καναλάκι (νέο κτήριο υπηρεσιών) και από τις ...
01 Νοεμβρίου 2021
Η ανοιχτή συνέλευση του ελεύθερου χώρου έκφρασης “Σπείρα” απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση: Η εσκεμμένη απαξίωση του δημόσιου χώρου σε ...
18 Ιανουαρίου 2022
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Πρέβεζας ευχαριστεί την Πρόεδρο, το Δ.Σ. και τα μέλη του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Πρεβέζης «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ», για τη δωρεά ...
18 Ιανουαρίου 2022
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για την παράταση Υποβολής «ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ...

Αθλητισμός

18 Ιανουαρίου 2022
Την 3η θέση της Πρέμιερ Λιγκ καταλαμβάνει η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Τσέλσι, η οποία οφείλει να ανακάμψει. Στο Κόπα Άφρικα, η Γκάνα παίζει τα… ρέστα της, κόντρα στις ανίσχυρες Κομόρες. Αξίζει να
17 Ιανουαρίου 2022
Στηρίζουμε το φαβορί στην Ιταλία, ενώ έχει και μπάσκετ το μενού, με το συγκρότημα του κόουτς Ιτούδη να παρουσιάζει περισσότερη ετοιμότητα. ...
16 Ιανουαρίου 2022
Το απόλυτο ντέρμπι της Σούπερ Λιγκ, Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, είναι αυτό που τραβάει σαν μαγνήτης στη σημερινή ημέρα και κεντρίζει το στοιχηματικό ...
15 Ιανουαρίου 2022
Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ σήμερα, εμείς θα ασχοληθούμε με την επίσκεψη του Βόλου στην Τρίπολη και το ντέρμπι ...
14 Ιανουαρίου 2022
Γεμάτο κουπόνι απόψε, με την προσοχή μας να επικεντρώνεται στη Γερμανία και στο Κόπα Άφρικα Τζιροι στοιχηματος: Οι αλλαγές στις αποδόσεις 122. ...

Πολιτισμός

30 Δεκεμβρίου 2021
(Στείλτε κι εσείς τη δική σας φωτογραφία στο info@atpreveza.gr με την ένδειξη "ΦΩΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ" και δείτε τη δημοσιευμένη στη στήλη του atpreveza.gr «Η φωτογραφία της εβδομάδας»).  
28 Δεκεμβρίου 2021
Το Δ.Σ της Φιλαρμονικής Πρέβεζας «Ο ΟΡΦΕΑΣ», επιθυμεί να εκφράσει θερμές ευχαριστίες σε δωρητές που είτε με οικονομικές δωρεές , είτε με προσφορά ...
16 Δεκεμβρίου 2021
Οι εργαζόμενοι του Ε' Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Πρέβεζας και οι “μικροί καλλιτέχνες” του Σταθμού έβαλαν όλη τη φαντασία, το μεράκι και τον κόπο ...
14 Δεκεμβρίου 2021
O Δήμος Πάργας διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμώντας τα διαχρονικά μηνύματα της και ...
06 Δεκεμβρίου 2021
Την παρακάτω απάντηση στην Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή, με θέμα: «Αξιοποίηση και προβολή του Κοκκινοπηλού της Πρέβεζας» έδωσε το Υπουργείο ...

Στήλες

16 Ιανουαρίου 2014
1991 - Αρχίζει ο Πόλεμος του Κόλπου, με αεροπορικές επιδρομές συμμαχικών και αμερικανικών αεροπλάνων κατά του Ιράκ. 395 - Πεθαίνει στο Μεδιόλανο ο
14 Ιανουαρίου 2014
1958 - Μπροστά σε 60.000 φιλάθλους η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα με 2-1 για το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Είναι η ...
13 Ιανουαρίου 2014
1822: Η A' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου καθιερώνει τη γαλανόλευκη ως επίσημο σύμβολο του επαναστατημένου γένους των Ελλήνων. 1908: Συλλαλητήριο ...
12 Ιανουαρίου 2013
Στις 12 Ιανουαρίου 1996 ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Κλάους Κίνκελ αρνείται οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Ελλάδα, ...
10 Ιανουαρίου 2013
Στις 11 Ιανουαρίου 1828 ο Ι. Καποδίστριας μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ελλάδος στην Αίγινα.   1879 - Αρχίζει ο πόλεμος ...