Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 11:27

Copy-paste προτάσεις και ένα συμφωνητικό για τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα που χρήζει προσοχής από το Δήμο Πρέβεζας...

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας στις 7 Ιανουαρίου (δείτε αναλυτικά ΕΔΩ), για την υποβολή πρότασης του Δήμου Πρέβεζας σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Πρόσκληση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», φαινομενικά είναι μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Πρέβεζας και την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων.

Παρ' όλα αυτά όποιος “διαβάσει” πίσω από τα “ψιλά γράμματα” τέτοιων δράσεων που προωθεί η Κυβέρνηση, ενδεχομένως να βρει “παγίδες” για την αυτοδιοίκηση, ειδικά για Δήμους που δεν έχουν μεγάλη επιχειρησιακή ικανότητα λόγω της υποστελέχωσης ή και μικρή οικονομική επιφάνεια. Φανερώνει επίσης μία αντίληψη περί αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων από την πλευρά του κεντρικού κράτους, που ουσιαστικά παραμερίζει σε δευτερεύοντα ρόλο την τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι που το έχουμε παρατηρήσει τόσο στο θέμα των ιαματικών πηγών, όσο και σε άλλους τομείς.

Ειδικότερα ο Δήμος Πρέβεζας υποβάλλει πρόταση με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πρέβεζας», με δύο υποέργα:

  • Υποέργο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Πρέβεζας» με προϋπολογισμό 251.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  • Υποέργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Πρέβεζας» με προϋπολογισμό 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου. Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό. Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες, τα οποία αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. Μέσω των εν λόγω δράσεων επιδιώκεται η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.

Η ίδια πρόταση

Αξίζει να σημειωθεί ότι δυνητικός δικαιούχος της Πράξης είναι το “Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)”. Το ΚΑΠΕ είναι ένας εθνικός φορέας, που όμως στο Δ.Σ. του υπάρχουν εκπρόσωποι της ΔΕΗ, του ΣΕΒ και στελέχη ιδιωτικής εταιρείας με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για την αντίληψη υλοποίησης πράξεων.

Η πρόταση του Δήμου Πρέβεζας που εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή δεν είναι καμία παγκόσμια πρωτοτυπία. Αποτελεί copy-paste πρόταση για δεκάδες Δήμους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι προέβησαν στην ίδια ακριβώς διαδικασία (μεταξύ άλλων οι Δήμοι Ηγουμενίτσας, Αλίμου, Σπάρτης, Μαλεβιζίου, Καβάλας, Αργοστολίου, Βύρωνα, Κύμης-Αλιβερίου κ.α.).

Ουσιαστικά θα εκχωρηθεί στο ΚΑΠΕ ο πρώτος λόγος στην υλοποίηση ενός έργου, ενώ υπάρχει ένα ποσό 8.000 ευρώ που προβλέπεται σε κάθε συμφωνητικό με κάθε Δήμο, για παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων.

Αν σκεφτεί κάποιος πως οι Δήμοι είναι πολλοί, το ποσό αυτό είναι σημαντικό.

Το συμφωνητικό

Η απόφαση του Δήμου Πρέβεζας, η οποία και αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν επισυνάπτει και το Σχέδιο του συμφωνητικού συνεργασίας.

Σε άλλους Δήμους αυτό έχει δημοσιοποιηθεί και περιλαμβάνει ορισμένα σημεία που μπορεί να δημιουργήσουν ζητήματα μακροπρόθεσμα στην υλοποίηση του έργου, όπως:

simf1

symf2

simf3

simf4

simf5

simf6