Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 12:32

Ιστορική συνεδρίαση για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Ηπείρου – Ανάληψη ευθύνης ή Περιφέρεια το μεγάλο δίλημμα...

Την 1η Αυγούστου 2022 συνεδριάζει το Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου με μοναδικό θέμα συζήτησης τη λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος για την υπεισέλευση του ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΗ στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την από 21.7.2017 Σύμβαση Σύμπραξης ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου και την «Αειφορική Ηπείρου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού».

Πρόκειται για μία ιστορική συνεδρίαση, καθώς ο Σύνδεσμος, δηλαδή ο πρώτος βαθμός της αυτοδιοίκησης, θα κληθεί να απαντήσει σε ένα κρίσιμο δίλημμα. Ανάληψη ευθύνης ή Περιφέρεια Ηπείρου;

Οι τοποθετήσεις του κάθε μέλους του Δ.Σ. θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικά των εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας, καθώς στην τελευταία συνάντηση παρουσία του ΓΓ Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκου, ακούστηκαν θέσεις από τον ίδιο τον Δήμαρχο Πρέβεζας που σε αρκετούς Δημάρχους προκάλεσαν τουλάχιστον εντύπωση...