Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 02:21

Προεγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας για το εαρινό εξάμηνο

Το Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, θεωρώντας «υποχρέωση» και «καθήκον» να εργάζεται για την αναβάθμιση του ρόλου του στο επίπεδο της απασχολησιμότητας , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν συμμετοχή (Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης- Φεβρουάριος 2013) προεγγραφής στις ειδικότητες:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(security) Β΄περίοδος (για απόφοιτους Γυμνασίου, με διάρκεια κατάρτισης 1 Εξάμηνο).

2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BAR (για απόφοιτους Λυκείου, με διάρκεια κατάρτισης 4 Εξάμηνα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώνουν επώνυμα το ενδιαφέρον τους μέσω της ιστοσελίδας http: iek-prevez.pre.sch.gr και στη Φόρμα επικοινωνίας του Δ.ΙΕΚ Πρέβεζας

Σχετικά Άρθρα