Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019 11:36

Η κακή συνήθεια της μη ενημέρωσης των δημοσιογράφων για τις συνεδριάσεις των επιτροπών και των ΝΠΔΔ του Δήμου Πρέβεζας συνεχίζεται...

Επί θητείας της προηγούμενης δημοτικής αρχής Πρέβεζας είχαμε εκφράσει επανειλημμένως και εντόνως το “δημοσιογραφικό μας παράπονο”, πως οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής, της επιτροπής διαβούλευσης, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας δεν φτάνουν στα e-mail μας.

Παρά τις επισημάνσεις μας, το αίτημά μας αγνοήθηκε πανηγυρικά...

Η μοναδική πρόσκληση που έφτανε στα δημοσιογραφικά e-mail ήταν αυτή του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας.

Είναι βαθύ ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου, να ενημερώνονται οι δημοσιογράφοι και κατ' επέκταση οι πολίτες για τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης σε τοπικό επίπεδο.

Δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο αυτό να συνεχίζεται και επί νέας δημοτικής αρχής, πράγμα ακατανόητο, καθώς φανταζόμαστε πως κανείς δεν έχει να κρύψει το οτιδήποτε...

Επί προηγούμενης δημοτικής αρχής τουλάχιστον η επιτροπή ποιότητας ζωής ανέβαζε έστω τις προσκλήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τώρα ούτε αυτό δε γίνεται για καμία από τις παραπάνω επιτροπές...

Απευθύνουμε λοιπόν και πάλι ένα δημόσιο αίτημα στο Δήμο, που ασφαλώς και θα συμβάλλει στη διαφάνεια της λειτουργίας του Δήμου της Πρέβεζας...