Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 10:54

Η Δημόσια Υγεία είναι ο “στόχος” και στην Ήπειρο...

Γράφει ο Παναγιώτης Τσόγκας

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στον τρόπο με την οποία η Ευρώπη προσεγγίζει την οικονομία και την ανάπτυξη, γεγονός που “μεταφράζει” πολλές από τις πολιτικές και πολλά από τα όσα συμβαίνουν και στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας για το 2019 (μετρά τους βασικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας τα τελευταία δέκα χρόνια για όλες τις περιφέρειες επιπέδου, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δείκτης μετρά με περισσότερους από 70 συγκρίσιμους δείκτες την ικανότητα μιας περιοχής να προσφέρει ένα ελκυστικό και βιώσιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους να ζουν και να εργάζονται), η Ήπειρος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο υπερτερεί σε έναν βασικό τομέα. Είναι οι παροχές υγείας. Τα χιλιοταλαιπωρημένα δημόσια νοσοκομεία των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας, της Άρτας η εξαιρετική επιστημονική ικανότητα των ιδιωτών γιατρών της Ηπείρου θεωρούνται ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (στο κεντρικό διάγραμμα η Ήπειρος είναι με το κόκκινο χρώμα και η ΕΕ με το μπλε).

Ιδιαίτερα καλή επίδοση καταγράφει η Ήπειρος και στην ανώτατη εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.

Αυτό εξηγεί πάρα πολλά από όσα συμβαίνουν και γιατί ο “στόχος” των πολιτικών που επιδιώκεται να εφαρμοστούν “κεντράρει” και στην Ήπειρο στον τομέα της δημόσιας υγείας. Εκεί υπάρχει η ανταγωνιστικότητα, εκεί υπάρχει το κέρδος για τον επιχειρηματικό κόσμο, εκεί διαφαίνεται ένα άμεσο αναπτυξιακό εργαλείο για την περιοχή.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η πολιτική υποβάθμισης των νοσοκομείων της Πρέβεζας θα ενισχυθεί. Μέχρι να καταρτιστεί ένας “νέος χάρτης” για την υγεία, κομμένος και ραμμένος στη σχέση κόστος-όφελος...

 

Η σύγκριση με κριτήριο τον Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας με μία επαρχία της Κροατίας

croatia

Η σύγκριση με κριτήριο τον Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας με μία επαρχία της Αυστρίας

 austria

Η σύγκριση με κριτήριο τον Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας με μία επαρχία της Πολωνίας 

polonia

Η σύγκριση με κριτήριο τον Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας με μία επαρχία της Βουλγαρίας

bulgaria

Διαβάστηκε 1282 φορές