title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 18:55

Με 55 θέματα θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Με 55 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 19.00 το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας:

1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υποβάθμιση και την ενδεχόμενη μείωση του προσωπικού της Στρατιωτικής Μονάδας Μ.Υ. FOB Aktion.

2. Αντικατάσταση παραιτηθέντων τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας.

3. Ορισμός νέου προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας.

4. Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚ ΚΕΑΑΠ Α.Ε.

5. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μελών συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου.

6. Τροποποίηση της αρ. 326/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής λόγω συνταξιοδότησης.

7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, έτους 2019.

8. Έγκριση υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας». 

9. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

10. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: « Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ Λούρου του Δήμου Πρέβεζας » προϋπολογισμού 40.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ .

11. Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου» προϋπολογισμού 49.999,91 € (με ΦΠΑ), «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 21.750,00 € (με ΦΠΑ), «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου» προϋπολογισμού 39.500,00 € (με ΦΠΑ).

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου Γ΄ φάση».

13. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗ» .

14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός -Μειωτικός) του έργου : «Σ017 Αποχέτευση όμβριων Δήμου Πρέβεζας».

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου ».

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ , 1ου ΠΚΤΜΝΕ και τροποποίησης Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ».

17. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0220005 – ΕΚΤΑΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

18. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής κ οριστικής παραλαβής του έργου: «Σ017 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

19. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής κ οριστικής παραλαβής του έργου: «Σ016 Επισκευές Δημοτικών Κτιρίων Δ.Κ Πρέβεζας».

20. Έγκριση παραχώρησης χρήσης Αθλητικής Εγκατάστασης BEACH VOLLEY στον Σύλλογο «ΕΡΜΗΣ».

21. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.3584/2007, ΦΕΚ 143 τΑ,26.6.2007 ,σαράντα ενός ( 41 ατόμων/ Εργατών καθαριότητας στην υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα.

22. Έγκριση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ πρόσληψης δύο (2)θέσεων ΤΕΒρεφονηπιοκόμων και μιας (1)θέσεως ΔΕ- Διοικητικής Υποστήριξης του τμήματος παιδικών σταθμών αποκλειστικά στις δομές των  παιδικών σταθμών που συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ <ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ /ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, έτους 2019.

24. Σύνταξη Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2020-2023, Δήμου Πρέβεζας.

25. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2019.

26. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας, οικ. Έτους 2019.

27. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Α΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.

28. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στη δράση "Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε όλη την Ελλάδα για να καθαρίσουμε ολόκληρη τη χώρα , LET'S DO IT GRECCE” και έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας.

29. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα της ΔΕ Λούρου και έγκριση πραγματοποίησης του εορτασμού .

30. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την Τέλεση του μνημοσύνου στην Μνήμη των εκτελεσθέντων πατριωτών της Κρυοπηγής και έγκριση αυτού .

31. Έγκριση παράτασης διάρκειας συμβάσεων προμήθειας ειδών διατροφής στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το οικονομικό έτος 2019.

32. Έγκριση 3ης /2019 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών - επανεγγραφών - μεταγραφών - διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

33. Μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία Χώρου Μεταφόρτωσης της Ανακύκλωσης και ορισμός μελών Επιτροπής εκτίμησης.

34. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοστασίου που βρίσκεται στην περιοχή Αγία Τριάδας Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

35. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 17,00 τ.μ. Τ.Κ. Άνω Ράχης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

36. Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας» Τμήμα Α.

37. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:«Πραγματοποίηση Μουσικής παράστασης “ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ”». 

38. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:«Ηχητική Κάλυψη καρναβαλικών παρελάσεων Γυναικών και Κομιτάτο Πρέβεζας».

39. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:«Ηχητική Κάλυψη καρναβαλικών παρελάσεων στη ΔΕ Λούρου και ΔΕ Ζαλόγγου».

40. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “Μουσική εκδήλωση με Κλόουν ξυλοπόδαρους και χορευτές για το Αποκριάτικο παιδικό πάρτυ του Δήμου Πρέβεζας.

41. Έγκριση Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Υπηρεσίας: «ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.

42. Έγκριση 9ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».

43. Έγκριση 11ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ» .

44. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσίας : Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας, περιόδου 28.02.2019 – 19.03.2019 .

45. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Φεβρουαρίου 2018, ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας 2019, χρονικό διάστημα 16/2/2019-15/3/2019.

46. Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο:«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

47. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ».

48. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο:  «Επιδιόρθωση κάδων Δήμου Πρέβεζας (Ομάδα Α)»,  «Επιδιόρθωση κάδων Δήμου Πρέβεζας (Ομάδα Β)»,  «Επιδιόρθωση κάδων Δήμου Πρέβεζας (Ομάδα Γ)».

49. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Μεταφορά των ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Πρέβεζας και του αναλογούντος υπολείμματος 2019-2020».

50. Έγκριση παύσης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

51. Επιστροφή δωρηθέντος οχήματος στο Δήμο Αθηναίων. 

52. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής λόγω περαίωσης.

53. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της Περιοδικής Έκθεσης:«Μεσόγειος - Ταξίδια και αναμνήσεις του Ιταλού Εικαστικού Beppe Labianca» , σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την έγκριση πραγματοποίησης αυτής.

54. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα χορού στο Δήμο Πρέβεζας και σε όλες τις ΔΕ και έγκριση αυτής.

55. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

athlopolisbanner2019

KALINIKOS

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

17 Απριλίου 2019
Η δημοτική κίνηση ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση: Καλούμε το δήμο της Πρέβεζας να πάρει θέση για την «έρευνα- εξόρυξη
17 Απριλίου 2019
Αντιπροσωπεία της Δημοτικής Κίνησης «Στροφή στο Μέλλον» αποτελούμενη από τον επικεφαλής της παράταξης Ευκλείδη Φονταρά και τους υποψήφιους δημοτικούς ...
17 Απριλίου 2019
Τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας εν όψει της επόμενης τετραετίας προέταξε ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Π.Ε. Πρέβεζας ...
17 Απριλίου 2019
Επίσκεψη στα χωριά της Θεσπρωτίας και τον Αχέροντα ποταμό πραγματοποίησε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς συνοδευόμενος από τον τοπικό ...
17 Απριλίου 2019
Στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου ανακοίνωσε τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ο Πρόεδρος του κόμματος Πάνος Καμμένος. Στη ...

Αθλητισμός

17 Απριλίου 2019
Ο Λούρος και ο Πανλευκάδιος θα βρεθούν αντιμέτωποι στη 2η αγωνιστική των Playoffs της Α' ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας, αφού στην 1η αγωνιστική που διεξήχθη σήμερα ο Λούρος επικράτησε με 3-1 επί του Απόλλωνα
17 Απριλίου 2019
Η ΑΕ Πρέβεζας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας και την ομάδα του ΠΑΣ Θύελλα Μοναστηρακίου, για την άψογη φιλοξενία και ...
16 Απριλίου 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 PLAY OUT                 ...
16 Απριλίου 2019
“Δυναμιτίζεται” ξαφνικά η ατμόσφαιρα στο τοπικό ποδόσφαιρο, εν' όψει των αναμετρήσεων για τη διαδικασία των play-off. Εμφανίστηκε κοινή ...
15 Απριλίου 2019
Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι αθλητές του Ναυτικού Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πρέβεζας στους διασυλλογικούς αγώνες "Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Θυσίας ...

Πολιτισμός

17 Απριλίου 2019
Την έγκριση πρόσληψης συμβούλου διαχείρισης των DMMO (Δομή Διαχείρισης Προορισμών - Destination Marketing and Management Organization) την ενδυνάμωση της δομής του Διαζώματος και την υποστήριξη της
16 Απριλίου 2019
Το Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας και η Δημοτική του Βιβλιοθήκη, καλούν τους μικρούς φίλους του Δήμου μας, στην ετήσια πασχαλινή εκδήλωση με όμορφες ...
15 Απριλίου 2019
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το JAZZ NOW!, το διήμερο γνωριμίας με τη τζαζ για νέους μουσικούς από τους καθηγητές και τους διδάσκοντες του Ιονίου ...
15 Απριλίου 2019
Με επιτυχία στέφθηκε το 4ο Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Συρρακιωτών Πρέβεζας (Σ.Σ.Π.) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ...
13 Απριλίου 2019
Το εμβληματικό έργο "Επιτάφιος" σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου και μουσική Μίκη Θεοδωράκη θα παρουσιαστεί την Κυριακή 14 Απριλίου και ώρα 20.00'' στο ...

Στήλες

19 Απριλίου 2015
Λόρδος Βύρων, φιλέλληνας άγγλος ποιητής. (Γεν. 22/1/1788). Φεύγει από τη ζωή στις 19 Απριλίου του 1824. Ο Τζορτζ Γκόρντον Μπάιρον, 6ος Βαρώνος Μπάιρον γνωστός στην Ελλάδα
17 Απριλίου 2012
Ο Μάνος Χατζιδάκις στις 17 Απριλίου 1961 βραβεύεται με Όσκαρ τραγουδιού για «Τα Παιδιά του Πειραιά», που έγραψε για την ταινία του Ζιλ Ντασέν ...
16 Απριλίου 2012
Η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη, έπειτα από δέκα χρόνια απουσίας του, λόγω του Τρωικού Πολέμου, έγινε φράση-σταθμός για κάθε περιπλανώμενο που ...
11 Απριλίου 2012
Η 11η Απριλίου 1996 ήταν για το ελληνικό μπάσκετ, σε διασυλλογικό επίπεδο, μία ημέρα που οι λάτρεις του αθλήματος στη χώρα μας, την περίμεναν για ...
10 Απριλίου 2012
Ο Εμιλιάνο Ζαπάτα Σαλαζάρ, αναδείχθηκε σε σπουδαία ηγετική προσωπικότητα των ανταρτών της αγροτικής Μεξικανικής Επανάστασης του 1910, ...