title1 -- ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ --
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 18:55

Με 55 θέματα θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Με 55 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Παρασκευή 29 Μαρτίου στις 19.00 το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας:

1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υποβάθμιση και την ενδεχόμενη μείωση του προσωπικού της Στρατιωτικής Μονάδας Μ.Υ. FOB Aktion.

2. Αντικατάσταση παραιτηθέντων τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας.

3. Ορισμός νέου προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας.

4. Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΚ ΚΕΑΑΠ Α.Ε.

5. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μελών συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου.

6. Τροποποίηση της αρ. 326/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής λόγω συνταξιοδότησης.

7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, έτους 2019.

8. Έγκριση υποβολής πρότασης ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας». 

9. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

10. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: « Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ Λούρου του Δήμου Πρέβεζας » προϋπολογισμού 40.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ .

11. Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου» προϋπολογισμού 49.999,91 € (με ΦΠΑ), «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 21.750,00 € (με ΦΠΑ), «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου» προϋπολογισμού 39.500,00 € (με ΦΠΑ).

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου Γ΄ φάση».

13. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗ» .

14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός -Μειωτικός) του έργου : «Σ017 Αποχέτευση όμβριων Δήμου Πρέβεζας».

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου ».

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ , 1ου ΠΚΤΜΝΕ και τροποποίησης Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ».

17. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0220005 – ΕΚΤΑΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

18. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής κ οριστικής παραλαβής του έργου: «Σ017 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

19. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής κ οριστικής παραλαβής του έργου: «Σ016 Επισκευές Δημοτικών Κτιρίων Δ.Κ Πρέβεζας».

20. Έγκριση παραχώρησης χρήσης Αθλητικής Εγκατάστασης BEACH VOLLEY στον Σύλλογο «ΕΡΜΗΣ».

21. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με τις διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.3584/2007, ΦΕΚ 143 τΑ,26.6.2007 ,σαράντα ενός ( 41 ατόμων/ Εργατών καθαριότητας στην υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα.

22. Έγκριση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ πρόσληψης δύο (2)θέσεων ΤΕΒρεφονηπιοκόμων και μιας (1)θέσεως ΔΕ- Διοικητικής Υποστήριξης του τμήματος παιδικών σταθμών αποκλειστικά στις δομές των  παιδικών σταθμών που συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ <ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ /ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, έτους 2019.

24. Σύνταξη Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2020-2023, Δήμου Πρέβεζας.

25. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2019.

26. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας, οικ. Έτους 2019.

27. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Α΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.

28. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στη δράση "Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε όλη την Ελλάδα για να καθαρίσουμε ολόκληρη τη χώρα , LET'S DO IT GRECCE” και έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας.

29. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του εορτασμού του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα της ΔΕ Λούρου και έγκριση πραγματοποίησης του εορτασμού .

30. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την Τέλεση του μνημοσύνου στην Μνήμη των εκτελεσθέντων πατριωτών της Κρυοπηγής και έγκριση αυτού .

31. Έγκριση παράτασης διάρκειας συμβάσεων προμήθειας ειδών διατροφής στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το οικονομικό έτος 2019.

32. Έγκριση 3ης /2019 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών - επανεγγραφών - μεταγραφών - διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

33. Μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία Χώρου Μεταφόρτωσης της Ανακύκλωσης και ορισμός μελών Επιτροπής εκτίμησης.

34. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοστασίου που βρίσκεται στην περιοχή Αγία Τριάδας Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

35. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 17,00 τ.μ. Τ.Κ. Άνω Ράχης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

36. Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας» Τμήμα Α.

37. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:«Πραγματοποίηση Μουσικής παράστασης “ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ”». 

38. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:«Ηχητική Κάλυψη καρναβαλικών παρελάσεων Γυναικών και Κομιτάτο Πρέβεζας».

39. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:«Ηχητική Κάλυψη καρναβαλικών παρελάσεων στη ΔΕ Λούρου και ΔΕ Ζαλόγγου».

40. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “Μουσική εκδήλωση με Κλόουν ξυλοπόδαρους και χορευτές για το Αποκριάτικο παιδικό πάρτυ του Δήμου Πρέβεζας.

41. Έγκριση Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Υπηρεσίας: «ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.

42. Έγκριση 9ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».

43. Έγκριση 11ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ» .

44. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσίας : Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας, περιόδου 28.02.2019 – 19.03.2019 .

45. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Φεβρουαρίου 2018, ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας 2019, χρονικό διάστημα 16/2/2019-15/3/2019.

46. Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο:«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

47. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ».

48. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο:  «Επιδιόρθωση κάδων Δήμου Πρέβεζας (Ομάδα Α)»,  «Επιδιόρθωση κάδων Δήμου Πρέβεζας (Ομάδα Β)»,  «Επιδιόρθωση κάδων Δήμου Πρέβεζας (Ομάδα Γ)».

49. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Μεταφορά των ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Πρέβεζας και του αναλογούντος υπολείμματος 2019-2020».

50. Έγκριση παύσης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

51. Επιστροφή δωρηθέντος οχήματος στο Δήμο Αθηναίων. 

52. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής λόγω περαίωσης.

53. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της Περιοδικής Έκθεσης:«Μεσόγειος - Ταξίδια και αναμνήσεις του Ιταλού Εικαστικού Beppe Labianca» , σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την έγκριση πραγματοποίησης αυτής.

54. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα χορού στο Δήμο Πρέβεζας και σε όλες τις ΔΕ και έγκριση αυτής.

55. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

21 Ιουνίου 2019
Οι λεπτομέρειες της προβολής και των κεντρικών ομιλιών των κομμάτων στο δήμο Πρέβεζας κατά την προεκλογική περίοδο, συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε το
20 Ιουνίου 2019
Ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Νομό Πρέβεζας Σπύρος Βελέντζας προχώρησε στην παρακάτω δήλωση: "Ο αγώνας δρόμου για μια πιο κοντινή ...
20 Ιουνίου 2019
Του Κώστα Κωνή Υποψήφιου βουλευτή με το Κίνημα Αλλαγής στην εκλογική περιφέρεια Πρέβεζας.  Το δίλημμα των επικείμενων βουλευτικών ...
20 Ιουνίου 2019
Ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Αλλαγής στο Νομό Πρέβεζας, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του atpreveza.gr ...
19 Ιουνίου 2019
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η ΝΟΔΕ ΝΔ Πρέβεζας για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου “Η ΝΟΔΕ ΝΔ Πρέβεζας, ανακοινώνει τους υποψήφιους Βουλευτές ...

Αθλητισμός

20 Ιουνίου 2019
Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην αίθουσα Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής η συνέντευξη Τύπου των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Masters & Juniors μπιτς βόλεϊ 2019. Στο
19 Ιουνίου 2019
Το Δ.Σ. του ΠΑΣ Πρέβεζα ανακοινώνει πως, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του σωματείου εν' όψει της απαιτητικής σεζόν σε όλα τα επίπεδα στη Γ' Εθνική ...
19 Ιουνίου 2019
Το ροζ φύλλο αγώνος με αντίπαλο και τον Κεραυνό Λάρισας πήρε η Νικόπολη Πρέβεζας, επικρατώντας για την 4η αγωνιστική του Α' Ομίλου της Β΄Φάσης του ...

Πολιτισμός

20 Ιουνίου 2019
Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου Πρέβεζας για το φετινόΚαλοκαίρι ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε, παρουσία της εντεταλμένης δημοτικής συμβούλου για θέματα
19 Ιουνίου 2019
Μίλτος Πασχαλίδης LIVE στην Πρέβεζα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Τετάρτη 14 Αυγούστου ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Δημοτικό Κηποθέατρο "Γιάννης Ρίτσος", ΠρέβεζαΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ...
18 Ιουνίου 2019
Η Φωτογραφική Ομάδας Φιλιππιάδας Κα.Δρώ με χαρά σας προσκαλεί στην ετήσια έκθεση των μελών της, με τίτλο «Freedom». Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τετάρτη ...
17 Ιουνίου 2019
Την Τετάρτη 19 Ιουνίου γιορτάζουμε τα 4 χρόνια λειτουργίας του Αποσπερίτη μας! Σας περιμένουμε για μία βραδια με την καινούργια λίστα των ...
17 Ιουνίου 2019
Το Preveza Jazz Festival με χαρά ανακοινώνει την εμφάνιση των JIVE ACES από την Μεγάλη Βρετανία, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα swing στον κόσμο, ...

Στήλες

20 Ιουνίου 2012
Στις 20 Ιουνίου 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα Ψαρά, ένα μικρό νησί στα βορειοδυτικά της Χίου. Είχε σπουδαία θαλασσινή παράδοση και ήταν η τρίτη ναυτική δύναμη της Ελλάδας, μετά την Ύδρα και τις
19 Ιουνίου 2012
Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β' Βαλκανικού Πολέμου, στις 19 Ιουνίου 1913. Η μάχη ξεκίνησε ...
18 Ιουνίου 2012
Η Ελλάδα ανακηρύσσεται επισήμως ως το 12ο μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) στις 18 Ιουνίου 2000. Πρωθυπουργός είναι ο Κώστας ...
16 Ιουνίου 2012
Eκτυπώνονται στο Ναύπλιο τα πρώτα χαρτονομίσματα. Πρόκειται για το φοίνικα που εισήγαγε ο Ιωάννης Καποδίστριας ως επίσημο νόμισμα της Ελλάδος. Η ...
16 Ιουνίου 2012
Παρουσία στενών συγγενών, λίγων φίλων και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, χωρίς επικήδειους λόγους, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Παιανίας στις 16 ...