Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 12:16

Δημόσια επιστολή του Προέδρου της ΤΚ Καμαρίνας για τις διεκδικούμενες εκτάσεις από την Ι.Μ. Αγίου Δημητρίου Ζαλόγγου

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε στον τοπικό Τύπο ο Πρόεδρος της ΤΚ Καμαρίνας Θεόδωρος Δράκος:

“ΘΕΜΑ: «Περί δημοτικῶν ἐκτάσεων διεκδικούμενες ἀπό τὴν Ἱερά Μονή Ἁγίου Δημητρίου Ζαλόγγου»

 

Μὲ ἔκπληξη διάβασα στὸν τοπικό τύπο ἐπιστολὴ τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Κοινότητος Καμαρίνας κου Ἰωάννη ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ Νούσια (δείτε ΕΔΩ) μὲ τὴν ὁποία μὲ κατηγορεῖ γιά «ἀποδεδειγμένα πλέον ἐσκεμμένη ἀδράνεια» στὴν ὑπεράσπιση τῆς δημοτικῆς περιουσίας ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Κοινότητος.

Δὲν θὰ ἀκολουθήσω τὸν κατήφορο πού ἔχει ἐπιλέξει ὁ ἐν λόγω κύριος χρησιμοποιώντας ἀνακρίβειες και τακτικὴ μισῆς ἀλήθειας ἀλλὰ παραθέτω τὰ γεγονότα για νὰ κρίνουν οἱ συνδημότες μου.

Εἰσαγωγικὰ θὰ ἀναφέρω ὅτι μὲ δική μου πρωτοβουλία οἱ κάτοχοι ἀγροτεμαχίων στὴν περιοχή «Ἁγίας Βαρβάρας» ἀκύρωσαν τὸν τίτλο πού ἐξέδωσε ἡ Περιφέρεια Ἠπείρου στὸ ὅνομα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου σὲ ἰδιοκτησίες τους.

Ἐπίσης ἡ ἀναφορά μου στὸν Εἰσαγγελέα γιὰ τὴν καταπάτηση δημοτικῆς ἐκτάσεως ἀπό «δεντροφυτευτή» ἦταν στὰ πλαίσια τῶν καθηκόντων μου.

Ἄς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴν σειρὰ:

Τὸ 1931 δόθηκαν ὁριστικῶςκαὶ ἀμετακλήτως οἱ ἐν λόγω ἐκτάσεις τῆς Ἱ.Μονῆς, οἱ ὁποῖες σημειωτέον περιλαμβάνουν τὴν Ἀρχαία Κασσώπη (412 στρ) καὶ τὸ Ζάλογγο (1200 στρ), στὶς Σχολικὲς Ἐφορεῖες Καμαρίνας, Κρυοπηγῆς, Πολυβρύσου και Παλαιροφόρου.

Μέχρι σήμερα οὐδέποτε ἔγινε τοπογραφικὸ τῶν ἐκτάσεων αὐτῶν καὶ οὐδέποτε κινήθηκαν οἱ δέουσες διαδικασίες γιὰ νὰ ἐγγραφοῦν ὡς περιουσιακό στοιχεῖο τῆς Κοινότητος, καὶ τώρα τοῦ Δήμου.

Τὸ 1992 ἡ Ἱ.Μ. Νικοπόλεως & Πρεβέζης ἐπιχείρησε νὰ καταλάβει τὶς ἐκτἀσεις αὐτὲς. Κίνηση πού ἀπετράπη μὲ πρωτοβουλία τοῦ τὸτε Προέδρου κου Ἰωάννη ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ Νούσια καὶ κινητοποίηση ὅλου τοῦ χωριοῦ.

Πρίν ἑνάμιση περίπου χρόνο ζήτησα καὶ πῆρα ἀπὸ τὸν κο Ἰωάννη ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ Νούσια τὸν φάκελλο τῶν ἐνεργειῶν πού εἶχε κάνει τότε γιὰ νὰ τὸν χρησιμοποιήσω σὲ περίπτωση πού ἡ Ἱ. Μητρόπολις, ἐν ὄψει τοῦ Κτηματολογίου, ἐπιχειρήσει νὰ οἰκειοποιηθεῖ τὶς δημοτικὲς πλέον αὐτὲς ἐκτάσεις.

Δυστυχῶς ὁ Δῆμος ἐπέλεξε νὰ δηλώσει τὴν περιουσία του χωρίς νὰ ζητήσει τὴν γνώμη τῶν Προέδρων τῶν Κοινοτήτων.

Στὴν περίπτωσή μας, οἱ ὑπάλληλοι δὲν δήλωσαν τὶς συγκεκριμένεςἐκτάσεις, γιατὶ ἁπλούστατα τὶς ἀγνοοῦσαν, διότι δὲν ἔφεραν ἀριθμό γεωτεμαχίου σὲ ΚΑΜΙΑ διανομή. Πράγμα πού ἐκμεταλλεύτηκε ἡ Ἱ.Μ. Ἁγίου Δημητρίου καὶ τὶς δήλωσε ὡς περιουσιακό της στοιχεῖο.

Στὸ Δημοτικό Συμβούλιο, 27 Μαΐου 2021, ἀνέφερα τὸ θέμα λέγοντας μεταξύ ἄλλων : "Μήπως δὲν δηλώσατε καὶ τὰ 1.600 στρέμματα ποὺ θέλει ἡ Μητρόπολη; Δὲν θὰ ἔχω μούτρα νὰ κυκλοφορήσω στὸ χωριό...”.

Ὁ Δήμαρχος ἀπάντησε λέγοντας «δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ τίποτε καὶ ὅτι βρίσκουμε σὲ παρατυπίες, κόκκινο, καταλήψεις θὰ κάνουμε ἐνστάσεις»

Παραλλήλως ζήτησα νὰ λάβω τὶς δηλώσεις τοῦ Δήμου στὸ Κτηματολόγιο γιὰ τὶς δημοτικὲς ἐκτάσεις, ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Κοινότητος Καμαρίνας,.

Τὴν συζήτηση μπορεῖτε νὰ τὴν παρακολουθήσετε ἐδῶ:
https://www.facebook.com/116337126580608/videos/770007980376410

Πράγματι μετὰ ἀπό λίγες ἡμέρες τὶς ἔλαβα καὶ ἐρευνώντας τὴν Προανάρτηση διεπίστωσα ὅτι ἔχουν ἐκδοθεῖ δύο ΚΑΕΚ, στὶς ἐκτάσεις αὐτὲς, στὸ ὄνομα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου.

Ἄμεσα ἐνημέρωσα τὸν Δήμαρχο (Ἀρ. πρωτ. 11922) και τὸν καλοῦσα νὰ προβεῖ στὶς δέουσες ἐνέργειες.

Παραλλήλως πρότεινα νὰ δοθοῦν στὴν Ἱ. Μονή Ζαλόγγου τρία γεωτεμάχια.

  • Τὸ κτήριο τῆς Μονῆς (3.928,76 τ.μ.)

  • Ὁ κῆπος καὶ τὸ Κοιμητήριο τῶν Μοναχῶν, ἔναντι τῆς Ἱ. Μονῆς (5.160,25 τ.μ.)

  • Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ταξιάρχη πάνω στὸ Ζάλογγο (616,95 τ.μ.)

Ἄς σημειωθεῖ ὄτι τὶς ἀποφάσεις μου καὶ ὅλα τὰ ἔγγραφα ποὺ ἀποστέλλω στοὺς διαφόρους φορεῖς τὰ ἀναρτῶ διαδυκτιακά σὲ δημόσια θέα.

Τώρα ἐὰν κάποιοι δὲν τὰ διαβάζουν σωστὰ εἶναι δικό τους θέμα.

Στὴν συνέχεια ἀναζήτησα καὶ βρῆκα τὰ βιβλία Ταμείου και Πρακτικῶν τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας ἀπό τὸ 1936 ἕως τὸ 1990.

Φωτοτύπησα τὰ στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν τὴν ἰδιοκτησία τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας ἐπί τῶν ἐκτάσεων αὐτῶν, πού πλέον ἔχει περάσει στὸν Δῆμο Πρεβέζης, (δημοπρασίες, ἰσολογισμοί κτλ), μαζί μὲ τὴν σχετικὴ νομοθεσία καὶ τὰ ἀπέστειλα στὴν Νομικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Δήμου γιὰ τὰ περαιτέρω.

Κλείνοντας θέλω νὰ διαβεβαιώσω τοὺς συνδημότες μου ὅτι πάντοτε κινοῦμαι ὑπό τὸ φῶς τοῦ ἠλίου καὶ οἱ ὑπόγειες διαδρομές πού εἶναι μαθημένοι νὰ χρησιμοποιοῦν ὁρισμένοι δὲν εἶναι τοῦ χαρακτῆρος μου.

Θὲλω νὰ πιστεύω ὅτι τοὺς ἀνθρώπους πού κινοῦνται μὲ ταπεινὰ ἐλατήρια, ἡ κοινωνία μας, ἀργὰ ἤ γρήγορα τοὺς θέτει στὸ περιθώριο και στὴν ἀπαξίωση.

 

 

Θεόδωρος Δράκος”.

 

*Το περιεχόμενο των ανακοινώσεων-επιστολών φορέων, σωματείων, ατόμων ή επιτροπών αγώνα που δημοσιεύονται στο atpreveza.gr δεν απηχούν κατά κανόνα τις απόψεις των συντακτών του atpreveza.gr. 

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

27 Ιουλίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη "Ανάπτυξη Τώρα": "Τις τελευταίες ημέρες έχει “ανοίξει” συζήτηση και δημόσια πολιτική αντιπαράθεση για τη μελέτη της σύνδεσης της Πρέβεζας με
27 Ιουλίου 2021
Την παρακάτω Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε το ΚΚΕ: “Οι κτηνοτρόφοι της Ηπείρου και όλης της ...
26 Ιουλίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη “Στροφή στο Μέλλον”: Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε πρόσφατα πως ούτε και φέτος δεν θα ...
25 Ιουλίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο Τομεάρχης Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος Σπίρτζης: "Δεν έχω απαντήσει σε πολλές ανακοινώσεις – προκλήσεις του ...
25 Ιουλίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η περιφερειακή παράταξη "Κοινό των Ηπειρωτών": "Ποιος κοροϊδεύει ποιόν; Η κυβέρνηση τον Περιφερειάρχη ή ο ...

Αθλητισμός

27 Ιουλίου 2021
Διάβασε ό,τι χρειάζεται να ξέρεις για το ασιατικό χάντικαπ! 613. Φλόρα Ταλίν – Λέγκια Βαρσοβίας (19:00) Ξεκινάμε με Τσάμπιονς Λιγκ. Οριακή νίκη με 2-1 πέτυχε η Λέγκια στο πρώτο ματς, είναι
26 Ιουλίου 2021
Διάβασε εδώ την πλήρη αξιολόγηση της fonbet! 391. Βάρμπεργκς – Γκέτεμποργκ (20:00) Ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία της Σουηδίας.Η Βάρμπεργκς ...
25 Ιουλίου 2021
Πέμπτο φιλικό για τον ΠΑΟΚ, δυνατό τεστ στην έδρα της Φέγενορντ. Αγωνιστική δράση σε Β' Γερμανίας, Βέλγιο, Δανία, Αυστρία, Ελβετία, αλλά και ...
25 Ιουλίου 2021
Ο Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης «Νικόπολη Πρέβεζας», για 10η χρονιά, διοργανώνει Tουρνουά Mπάσκετ 3οn3, το διάστημα 20-22 Αυγούστου 2021 στα γήπεδα ...
24 Ιουλίου 2021
Δεύτερο δυνατό ματς για τη Β' Γερμανίας, ντέρμπι του Βορρά, ανάμεσα σε Βέρντερ και Αννόβερο. Πρεμιέρα και για Τσεχία, Β' Γαλλίας, «γεμάτο» ...

Πολιτισμός

27 Ιουλίου 2021
Ο Σύλλογος περί Βιβλίου Πρέβεζας σας περιμένει στην ανταλλαγή βιβλίων που θα διεξαχθεί μπροστά από το Δημαρχείο από το Σάββατο 31/7 έως και την Δευτέρα 2/8! Φέρε ένα βιβλίο που αγαπάς…
27 Ιουλίου 2021
Ο Δήμος Πάργας διοργανώνει θεατρικές παραστάσεις από την 31η Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου και φέρνει το θέατρο κοντά στο δημότη με ελεύθερη ...
27 Ιουλίου 2021
Το 19ο Preveza Jazz Festival επιστρέφει κι αυτό το καλοκαίρι στο δροσερό Δημοτικό Κηποθέατρο « Γιάννης Ρίτσος» υποσχόμενο ένα δυναμικό διήμερο στις ...
26 Ιουλίου 2021
Δευτέρα 26 Ιουλίου και ώρα 22:00 Πρόσκληση Σε Γεύμα Από Έναν Υποψήφιο Δολοφόνο (αγγλικά: Murder by Death) είναι αμερικανική κωμωδία μυστηρίου ...
26 Ιουλίου 2021
Μια “ανατρεπτική” θεατρική παράσταση θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό της Πρέβεζας την Δευτέρα 2 Αυγούστου στο Δημοτικό Κηποθέατρο ...

Στήλες

27 Ιουλίου 2012
Η ηθοποιός Τζένη Καρέζη (καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη) θα βρεθεί για τελευταία φορά στο... σανίδι της ζωής στις 27 Ιουλίου 1992, καθώς νικήθηκε από την επάρατο νόσο. Αγαπήθηκε από το
26 Ιουλίου 2012
Στις 26 Ιουλίου 1822 στα στενά των Δερβενακίων, κοντά στη Νεμέα, οι Τούρκοι υπέστησαν δεινή ήττα από τους Έλληνες Επαναστάτες, χάνοντας πάνω από ...
24 Ιουλίου 2012
Στις 25 Ιουλίου 1893 ο Πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διώρυγα της Κορίνθου. Το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, ...
24 Ιουλίου 2012
Στις 24 Ιουλίου 1974 χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 π.μ. τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που φτάνει από το Παρίσι. ...
22 Ιουλίου 2012
Με βασιλικό διάταγμα στις 23 Ιουλίου 1833, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο Κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν ...