Τετάρτη, 18 Μαϊος 2022 21:20

Ανοιχτή επιστολή του Στρ. Ιωάννου για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ανοιχτή επιστολή απέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τον Πρόεδρο του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, η οποία κοινοποιήθηκε και στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Σύγκλητο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ο κ. Ιωάννου θέτει σειρά ερωτημάτων στον κ. Αλμπάνη και τον κ. Σωτηρόπουλο και τους καλεί να σεβαστούν την επιθυμία ολόκληρης της κοινωνία της Πρέβεζας και να λειτουργήσουν υπέρ του τμήματος προχωρώντας σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Τρ. Αλμπάνη,

Αξιότιμε Πρόεδρε του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, κ. Ι. Σωτηρόπουλε

Η πρόσφατη απόφαση της Υπουργού Παιδείας ορίζει τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων στην Πρέβεζα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε 200. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση το Τμήμα παραμένει στην Πρέβεζα, κάτι που είναι σύμφωνο με αυτό που ζητούσαμε όλοι, φορείς και πολίτες.

Η συνέχιση εισαγωγής φοιτητών και η συνέχιση της λειτουργίας του τμήματος στην έδρα του νομού είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις της Π.Ε. Πρέβεζας αλλά και των γειτνιαζόντων νομών. Το τμήμα είναι το μοναδικό στο αντικείμενό του στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδος και των Ιονίων νήσων σύμφωνα με τον Ακαδημαϊκό Χάρτη και οι απόφοιτοί του στελεχώνουν εδώ και είκοσι δύο έτη, περισσότερες από 3.500 επιχειρήσεις (στοιχεία ΓΕΜΗ 2022).

Επανειλημμένα προσπαθήσαμε ως Περιφέρεια, με ομόφωνες αποφάσεις, έχοντας πάντα συμμάχους τους φορείς και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, να σας πείσουμε, για το άκαιρο, ατεκμηρίωτο και βλαπτικό για την εύρυθμή εκπαιδευτική λειτουργία του τμήματος αίτημα, μέρους των καθηγητών, για μεταφορά της έδρας του στα Ιωάννινα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κατά πλειοψηφία πρόταση των καθηγητών δεν συνδέεται, όπως έχει γραφτεί και υποστηριχθεί δημόσια, με ιδιοτελείς σκοπούς και την μη μόνιμη διαμονή και εγκατάστασή τους στην έδρα του τμήματος.

Σημειώνεται ότι υπήρξαν περί τα 40 Περιφερειακά Τμήματα Πανεπιστημίων με 10 εισακτέους κατηγορίας Γενικών Λυκείων, και όχι 40 που είχε το Τμήμα Λογιστικής, και σε κανένα άλλο δεν τέθηκε αντίστοιχο θέμα από τους διδάσκοντες. Αντ’ αυτού, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις το διδακτικό προσωπικό των τμημάτων εντατικοποίησε τις προσπάθειές του για να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του και τη ζήτηση του τμήματος.

Τα επιχειρήματα που σας εκθέσαμε, πριν την υιοθέτηση και από εσάς της πρότασης των καθηγητών για μεταφορά της έδρας, θα έπρεπε να μελετηθούν σε βάθος και από τα δικά σας συλλογικά όργανα, και όχι να υιοθετηθούν με συνοπτικές διαδικασίες και μεροληπτικές και μη πλήρεις επιστημονικά εισηγήσεις «βλ. Έκθεση μη Βιωσιμότητάς».

Η προσέγγιση της χωροταξικής «υποδοχής» και κάλυψης των αναγκών διδασκαλίας και έρευνας των φοιτητών, που προτείνονται στην εν λόγω μελέτη για τη μεταφορά του Τμήματος στα Ιωάννινα, αντιμετωπίζουν με προχειρότητα ένα τόσο σοβαρό εκπαιδευτικό ζήτημα. Σε καμία περίπτωση ο σχεδιασμός μεταφοράς του Τμήματος δεν καλύπτει, βραχυπρόθεσμα αλλά ούτε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος και σε καμία περίπτωση δεν ενισχύει την αλληλεπίδραση και την διεπιστημονικότητα μεταξύ των 2 τμημάτων της Σχολής. Προβλέπει, μεταξύ άλλων άστοχων προτάσεων, την κατάτμηση της διδασκαλίας και των φοιτητών του ίδιου του τμήματος σε (5) πέντε διαφορετικές τοποθεσίες (εντός και εκτός της πανεπιστημιούπολής και του πρώην ΤΕΙ) και σε αποστάσεις μεγαλύτερες συνολικά των 5 χιλ.. Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, με το οποίο επιδιώκονται όπως υποστηρίζεται μέσω της μετακίνησης «άμεσες συνέργειες», φιλοξενείται από ιδρύσεως του στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και χρησιμοποιεί, λόγω ελλείψεων υποδομών, αίθουσες σε άλλες τοποθεσίες/εγκαταστάσεις. Πάγια θέση μας είναι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών να μεταφερθεί στην Πρέβεζα για την επίτευξη άμεσων συνεργειών και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Στην ουσία με την απόφασή σας ζητήσατε να εγκαταλειφθούν οι σύγχρονες, επαρκείς να στεγάσουν δυο, ίσως και τρία οικονομικά τμήματα, υποδομές του Τμήματος, στην Πρέβεζα, αξίας τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων ευρώ, και να μεταφερθεί το τμήμα στα Ιωάννινα, όπου καταγράφεται επίσημα η έλλειψη καταλλήλων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (βλ. έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 2019). Προτείνετε να χρηματοδοτηθεί από δημόσιο χρήμα (ή και δανεισμό) ένα νέο κτίριο, τουλάχιστον ισόποσου κόστους κατασκευής, το οποίο με τις υφιστάμενες δημοσιονομικές και κατασκευαστικές συνθήκες προσδιορίζεται να ολοκληρωθεί σε βάθος εικοσαετίας. Επισημαίνεται ότι το υφιστάμενο συγκρότημα στην Πρέβεζα, σε περίπτωση που η χρήση του δεν είναι σύμφωνη με τον σκοπό της δωρεάς (ΑΕΙ), περιέρχεται αυτοδίκαια στον Δήμο Πρέβεζας.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την θέση των συλλόγων των διοικητικών υπαλλήλων καθώς και των ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του τμήματος και του πανεπιστημίου, οι οποίοι με σχετικές αποφάσεις τους απορρίπτουν τεκμηριωμένα και ομόφωνα την πρόταση μετακίνησης του Τμήματος.

Έχετε διατυπώσει δημόσια τη θέση ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποτελεί στρατηγικό σχεδιασμό του πανεπιστήμιου, μαζί με ένα ακόμα τμήμα Διοίκησης. Επειδή όπως προανέφερα το θέμα της παραμονής και της ενίσχυσης της πανεπιστημιούπολης της Πρέβεζας είναι πολύ σημαντικό για την πολιτιστική και πνευματική ζωή καθώς και την ισόρροπη ανάπτυξή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας αλλά και της Περιφέρειας Ηπείρου, θα ήθελα να θέσω δημόσια στον Πρόεδρο του τμήματος και σε εσάς ορισμένα ερωτήματα, στα οποία παρακαλείσθε να απαντήσετε:

 Σας ερωτώ κύριε Σωτηρόπουλε και κύριε Αλμπάνη, ενόψει της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού εισαγωγής στα ΑΕΙ, τι σχεδιασμό και τι ενέργειες έχετε κάνει μέχρι σήμερα για την προβολή των πλεονεκτημάτων του τμήματος και την ενίσχυση της ζήτησης του; Τι ενέργειες σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον;

 Κύριε Σωτηρόπουλε & κύριε Αλμπάνη έχετε στείλει ενημερωτικό υλικό σε συμβούλους σπουδών, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενημερώσουν με τη σειρά τους στους μαθητές για τις προοπτικές του τμήματος;

 Κύριε Σωτηρόπουλε & κύριε Αλμπάνη τι ενέργειες έχετε κάνει για τη ολοκλήρωση της στέγης και των προβλεπόμενων διαδικασιών για την μεταφορά και λειτουργία από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος του εστιατορίου εντός του κεντρικού συγκροτήματος; Τι ενέργειες σκοπεύετε να κάνετε;

 Κύριε Σωτηρόπουλε & κύριε Αλμπάνη τι ενέργειες έχετε κάνει, ώστε να διαμένουν στην Πρέβεζα οι διδάσκοντες καθηγητές, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος; Για ποιό λόγο δεν τηρούνταν ο νόμος όλα αυτά τα χρόνια, προοικονομώντας αυτήν την δυσμενή εξέλιξη για το τμήμα;

 Κύριε Σωτηρόπουλε & κύριε Αλμπάνη, αφού δεν ανανεώθηκε από το πανεπιστήμιο το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την επιδότησης της φοιτητικής στέγης στην Πρέβεζα (2021), τί ενέργειες θα κάνετε ώστε να βρεθούν λύσεις για τη φοιτητική στέγη, βραχυπρόθεσμα με μίσθωση δωματίων για την στέγαση οικονομικά αδύναμων φοιτητών (στην μορφή που γίνεται και στα Γιάννενα) και μακροπρόσθεσμα με κατασκευή εστίας όπως προβλέπεται και στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;

Κλείνοντας, μετά και την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να παραμείνει το τμήμα στην Πρέβεζα, σας καλώ να σεβαστείτε την επιθυμία ολόκληρης της κοινωνία της Πρέβεζας και να λειτουργήσετε υπέρ του τμήματος. Πρέπει να προβείτε σε ενέργειες και να κάνετε όλα αυτά που αναφέραμε, αλλά και ακόμη περισσότερα προκειμένου να μην κατηγορηθείτε για απραξία όσον αφορά την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας του Τμήματος, η οποία θα αποφέρει μοιραία τη μείωση του ενδιαφέροντος για το Τμήμα. Το αυτοδιοίκητο στην ανώτατη εκπαίδευση, που επικαλείστε συχνά, είναι σεβαστό αλλά πρέπει να λειτουργεί υπέρ των φοιτητών, της γνώσης και της κοινωνίας που το χρηματοδοτεί με το υστέρημα της. Δεν θα πρέπει δε σε καμία περίπτωση να αποτελεί πρόσχημα για τη μη συμμέτοχή της αυτοδιοίκησης σε συζητήσεις των οργάνων του τμήματος για ενημέρωση και ανταλλαγή επιχειρημάτων σε τόσο σημαντικά για την κοινωνία ζητήματα (σας ζητήθηκε επανειλημμένα χωρίς αποτέλεσμα).

Τέλος, παρακαλώ όπως ενημερώσετε τόσο εμάς ως Περιφέρεια, όσο και όλους τους φορείς πως μπορούμε να βοηθήσουμε, σε όλα τα παραπάνω και όχι μόνο, ώστε να επιτύχουμε τον κοινό μας, ελπίζω, στόχο που δεν είναι άλλος από το να έχουμε στο Τμήμα τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων.

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

02 Ιουλίου 2022
Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο Βουλευτής Κώστας Μπάρκας με θέμα τα έντονα προβλήματα που εμφανίζονται στις δομές Υγείας, που βρίσκονται στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου Πάργας. Προς
01 Ιουλίου 2022
Τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη ότι ο κ. Καλογιάννης έπρεπε να τον προειδοποιήσει για την τροπολογία σχολιάζει με ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπείρωση ...
01 Ιουλίου 2022
Η τροπολογία για τη μεταβίβαση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) από την Περιφέρεια Ηπείρου στον ΦΟΔΣΑ, ήταν ένα πραξικόπημα, ανέφερε ...
01 Ιουλίου 2022
Την παρακάτω Ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Στο κείμενο της Ερώτησης αναφέρεται:   “ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον ...
30 Ιουνίου 2022
Για το θέμα της απώλειας της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης των 290.000 ευρώ μέσω ΠΔΕ και της αδυναμίας να γίνουν απαραίτητες εργασίες στο δημοτικό ...

Αθλητισμός

02 Ιουλίου 2022
Το ένα φιλικό μετά το άλλο δίνει ο Ολυμπιακός, μετά την Μπίλεφελντ ακολουθεί η δυνατή Σάλτσμπουργκ. Το ματς μπορεί να οδηγηθεί σε υψηλό τέμπο και να δούμε πολλά γκολ. Μάθε τα πάντα για ρουλετα
02 Ιουλίου 2022
Με ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε την Κυριακή 26/06/2022 το Παγκόσμιο Βαθμολογούμενο Πρωτάθλημα J4 PREVEZA 2022 αγόρια – κορίτσια. Σε ...
02 Ιουλίου 2022
Την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 στις 18.30 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Πρέβεζας θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του ΠΑΣ Πρέβεζα. ...
01 Ιουλίου 2022
Η προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Αυστρία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, απόψε αντιμετωπίζει την Αρμίνια Μπίλεφελντ. Τον... ακολουθεί ο Άρης ...
30 Ιουνίου 2022
Η «πάνοπλη» Σλοβενία υποδέχεται την Κροατία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, ενώ, στη Λατινική Αμερική, η Φορταλέζα «φιλοξενεί» την ...

Πολιτισμός

01 Ιουλίου 2022
Ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ και η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά Των Ναρκωτικών διοργανώνουν ...
29 Ιουνίου 2022
Ο Σύνδεσμος Συρρακιωτών περιοχής Πρέβεζας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση: Μετά από 2 χρόνια απουσίας επιστρέφουμε με ένα παραδοσιακό ΗΜΕΡΗΣΙΟ ...
29 Ιουνίου 2022
Η Πρεσβεία της Αυστρίας στην Αθήνα, το Ζωγράφειο Σχολείο Ελληνο-Αυστριακής Αγωγής και το Κέντρο Ελληνο-Αυστριακής ...
28 Ιουνίου 2022
Αυτό το καλοκαίρι πάμε όλοι στη…  «ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ» Ένα Μιούζικαλ για όλη την Οικογένεια ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ...

Στήλες

30 Ιουνίου 2012
Την πρώτη ημέρα του Ιουλίου του 1821, 22 οπλαρχηγοί αναγνωρίζουν στα Τρίκορφα Αρκαδίας τον Δημήτριο Υψηλάντη ως Αρχιστράτηγο και του ζητούν να αναλάβει την πολιορκία της Τριπολιτσάς.  
29 Ιουνίου 2012
Ο Αλή Πασάς επιτίθεται ανεπιτυχώς κατά του Σουλίου στις 30 Ιουνίου 1800. Σε αντίποινα θανατώνονται 25 όμηροι πρόκριτοι. 454 π.Χ: Τελειώνει ο ...
29 Ιουνίου 2012
Από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Hellas Flying Dolphins στον Πειραιά τραυματίζεται και συλλαμβάνεται ο Σάββας Ξηρός στις 29 Ιουνίου 2002, ...
28 Ιουνίου 2012
Ο Σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί στις 28 Ιουνίου 1914 στην αγορά του Σεράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάνδο, δίνοντας την αφορμή ...
27 Ιουνίου 2012
Αεροπειρατεία στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, λαμβάνει χώρα στις 27 Ιουνίου 1976. Παλαιστίνιοι εξτρεμιστές καταλαμβάνουν ...