methodiko

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 13:47

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει, ότι δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».»

Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73.227.620 €. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:. α) 70% του Προϋπολογισμού του υποέργου θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης. β) 30% του Προϋπολογισμού του υποέργου θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της Δράσης, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000 €). Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 14 του τμήματος 1) διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και τις εγκριτικές αποφάσεις του ΤΑΑ και αποτυπώνονται συνολικά στον ακόλουθο πίνακα . Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανά δικαιούχο επιχείρηση δεν δύναται να υπερβεί τα όρια της έντασης ενίσχυσης που προβλέπονται από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο εικοσιτέσσερις μήνες (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, ενώ τουλάχιστον το 30% των δαπανών του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι υφιστάμενες που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, καθώς και νέες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
  • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης / ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και, ατομικές επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι το 70% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης, ενώ το 30% θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης. Επιπροσθέτως από το σύνολο του προϋπολογισμού που θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης, το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% στις νέες επιχειρήσεις.

Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στο Industry 4.0 επιτρέπουν μεταξύ άλλων τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν ενσύρματα και ασύρματα κανάλια επικοινωνίας, καθώς και την παραγωγή πρωτοτύπων και εξατομικευμένων προϊόντων που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν με βάση την Εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/ ) ορίζεται η 23/11/2022 με καταληκτική ημερομηνία 23/01/2023.

Ως Φορείς Υλοποίησης του Υποέργου (ΦΥ) ορίζονται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) με τη συμβολή της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Οι ρόλοι των Φορέων Υλοποίησης καθορίζονται σε ειδική Επιχειρησιακή Συμφωνία για την υλοποίηση της Δράσης.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πρόσκληση με συνημμένο τον Οδηγό υλοποίησης της Δράσης από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ggb.gr/sites/default/files/announcements-files/60%CE%95%CE%A746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%98%CE%99%CE%A1%20%CE%95%CE%9E%CE%A5%CE%A0%CE%9D%CE%97%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf

 

  1. ΡΟΗ-ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

24 Σεπτεμβρίου 2023
Με περιοδεία και κεντρική ομιλία στην Πρέβεζα συνεχίζεται η προεκλογική δραστηριότητα του υποψήφιου Περιφερειάρχη Ηπείρου και επικεφαλής του συνδυασμού «Κοινό των Ηπειρωτών» Γιάννη Στέφου. Την
24 Σεπτεμβρίου 2023
Με την επίσκεψη τους στα χωριά Μεσοπόταμο και Θέμελο οι υποψήφιοι της ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης «Νέο Ξεκίνημα – Συνεχίζουμε» και ο υποψήφιος ...
23 Σεπτεμβρίου 2023
Ο σ. Γιάννης Θάνης γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1966. Μεγάλωσε στη πόλη της Πρέβεζας από γονείς βιομηχανικούς εργάτες και αγρότες. Κατάγονταν από ...
23 Σεπτεμβρίου 2023
Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν (δείτε ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ) στο γεγονός ότι παρά το πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας στο ...
23 Σεπτεμβρίου 2023
Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται οι επαναληπτικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την ανάδειξη Προέδρου. Οι κάλπες θα ...

Αθλητισμός

19 Σεπτεμβρίου 2023
Στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στην Πρέβεζα το τουρνουά βόλεϊ γυναικών από τον Φ.Γ.Σ Πρέβεζας με την συνδιοργάνωση της Π.Ε Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας. Στον τουρνουά το οποία θα
18 Σεπτεμβρίου 2023
Η ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας ενημερώνει ότι θα λειτουργήσει εισαγωγική Σχολή Διαιτησίας σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού Διαιτησίας της ΕΠΟ. ...
08 Σεπτεμβρίου 2023
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α’ ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας για τη σεζόν 2023-2024. Από τη λίστα των ομάδων στην ...
07 Σεπτεμβρίου 2023
Την αναβολή των κολυμβητικών αγώνων για τα “Εν Νικοπόλει Ακτια 2023” ανακοίνωσε ο δήμος Πρέβεζας, ενώ μόλις δύο ώρες πριν είχε στείλει το ...
07 Σεπτεμβρίου 2023
Ραντεβού δίνουν και φέτος οι διοργανωτές των «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ » που θα πραγματοποιηθούν για 9η χρονιά στις 09 Σεπτεμβρίου 2023 στην Πρέβεζα. ...

Πολιτισμός

12 Σεπτεμβρίου 2023
Το 2ο Γυμνάσιο Πρέβεζας εγκαινιάζει από το φετινό σχολικό έτος 2023-2024 το φεστιβάλ του γαλλόφωνου θεάτρου. Ο Δ/ντής του 2ου Γυμνασίου Πρέβεζας Δρ. Κοσμάς Κοψάρης σε σχετική ανακοίνωση
11 Σεπτεμβρίου 2023
Το Τμήμα Πολιτισμού του δήμου Πρέβεζας ενημερώνει ότι ακυρώνεται η παράσταση Πήτερ Παν που ήτανε προγραμματισμένη να γίνει σήμερα Δευτέρα 11 ...
11 Σεπτεμβρίου 2023
Στα στενά του ιστορικού κέντρου και στην αυλή της Μποτίλιας στο Πέλαγο αναβίωσε η Πρεβεζάνικη καντάδα το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Σε ...
08 Σεπτεμβρίου 2023
Λόγω της αυξημένης ζήτησης και των αλλεπάλληλων αιτημάτων πολιτών αποφασίστηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας σε συνεργασία με το Θεατρικό ...
06 Σεπτεμβρίου 2023
Η Λαογραφική Συλλογή «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ» στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης φιλοξενεί από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023 την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Για το ...

Στήλες

06 Ιουλίου 2012
Αραβικές δυνάμεις υπό τον Λόρενς της Αραβίας και τον βεδουίνο Αούντα Ιμπού Ταγί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Άκαμπα από τους Οθωμανούς Τούρκους στις 6 Ιουλίου 1917, κατά τη διάρκεια της αραβικής
26 Ιουνίου 2012
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας απορρίπτει τις διακηρύξεις ανεξαρτησίας της Σλοβενίας και της Κροατίας. Αρχίζει ο Πόλεμος των Δέκα ...
21 Ιουνίου 2012
Σκάνδαλο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας ξεσπά στις ΗΠΑ, με συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, για παράνομες καταθέσεις 700 εκατομμυρίων ...
19 Ιουνίου 2012
Οι Έλληνες συντρίβουν τους Βούλγαρους στη μάχη Κιλκίς - Λαχανά, κατά τη διάρκεια του Β' Βαλκανικού Πολέμου, στις 19 Ιουνίου 1913. Η μάχη ξεκίνησε ...
16 Ιουνίου 2012
Παρουσία στενών συγγενών, λίγων φίλων και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, χωρίς επικήδειους λόγους, κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Παιανίας στις 16 ...