Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 20:13

Πρόταση για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ θα υποβάλλει η Περιφέρεια Ηπείρου

Πρόταση στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υποδομών σε εγγειοβελτιωτικά έργα των ΤΟΕΒ- ΓΟΕΒ των Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, θα υποβάλλει η Περιφέρεια Ηπείρου.

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης αναφέρθηκε εκτενώς στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια για τη στήριξη των ΤΟΕΒ- ΓΟΕΒ, όσο και για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς τη ΔΕΗ, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τις ΔΕΥΑ, των οποίων οι οφειλές εντάχθηκαν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές ως Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Όσον αφορά την κατάρτιση της πρότασης, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι ειδοποιήθηκαν όλοι οι ΤΟΕΒ για το πρόγραμμα, διατέθηκε και τεχνικός σύμβουλος να βοηθήσει, αλλά «κάποιοι ενδιαφέρθηκαν, κάποιοι όχι», τόνισε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 11.678.463,36 ευρώ. Τα έργα που προωθούνται προς υλοποίηση αφορούν τους ΤΟΕΒ- ΓΟΕΒ:

 • Κερασώνα – Παναγιά (βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων, διασύνδεση Φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, έργα βελτίωσης αντλιοστασίων, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης)
 • Μπόιδα – Μαυρή (Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης, βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων, διασύνδεση Φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ).
 • Αχέροντα (Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης, διασύνδεση Φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, έργα βελτίωσης αντλιοστασίων Γλυκής και Κυψέλης).
 • Πεδιάδας Άρτας (Έργα αναβάθμισης αντλιοστασίου Βίγλας)
 • Π.Ε. Άρτας (Μελέτη βελτίωσης παροχετευτικότητας αποστραγγιστικής τάφρου Βόσσας)
 • Ζώνης Αράχθου, Έργα εξοικονόμησης νερού.
 • Πεδιάδας Παραμυθιάς (Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων, διασύνδεση Φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ)
 • Ραγίου – Κεστρίνης (Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δ. Φιλιατών (περ. Λιάτσιλα), Έργα βελτίωσης υφιστάμενου αντλιοστασίου στράγγισης, Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου- Κεστρίνης)
 • Γλυκής ( Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων, διασύνδεση Φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ).

Η υποβολή της πρότασης στο ΠΑΑ εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Τα έργα που προτείνονται να γίνουν είναι τα εξής:

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Πρόκειται για κατασκευή υποδομής φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 499,50kW για ενεργειακό συμψηφισμό (netmetering) με τα αντλιοστάσια άρδευσης του ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Διασύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών καρτών μέτρησης νερού στις κεφαλές άρδευσης του δικτύου του ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης αντλιοστασίων ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Πρόκειται για κατασκευή βελτιώσεων των οικοδομικών , μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών/ ηλεκτρονικών υποδομών στα δύο (2) αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ ΚΕΡΑΣΩΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ ΜΠΟΙΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ

Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών καρτών μέτρησης νερού στις κεφαλές άρδευσης του δικτύου του ΤΟΕΒ ΜΠΟΙΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργωνΤΟΕΒ ΜΠΟΙΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ

Πρόκειται για κατασκευή υποδομής φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,488ΜW για ενεργειακό συμψηφισμό (netmetering) με τα αντλιοστάσια άρδευσης του ΤΟΕΒ ΜΠΟΙΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ

Διασύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

Αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών καρτών μέτρησης νερού στις κεφαλές άρδευσης του δικτύου του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

Πρόκειται για κατασκευή υποδομής φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 499,50kW για ενεργειακό συμψηφισμό (netmetering) με τα αντλιοστάσια άρδευσης του ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

Διασύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ

Έργα βελτίωσης αντλιοστασίων A/Σ 1 (Γλυκής) και Α/Σ 4 (Κυψέλης) ΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

Πρόκειται για κατασκευή βελτιώσεων των οικοδομικών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών/ ηλεκτρονικών υποδομών στα δύο (2) αντλιοστάσια τουΤΟΕΒ ΑΧΕΡΟΝΤΑ.

Έργα αναβάθμισης αντλιοστασίου Βίγλας ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ

Πρόκειται για κατασκευή βελτιώσεων των οικοδομικών και μηχανολογικών όσο και των ηλεκτρολογικών/ ηλεκτρονικών υποδομών στα δύο (2) αντλιοστάσια του ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ

Μελέτη βελτίωσης παροχετευτικότητας αποστραγγιστικής τάφρου ΒόσσαςΠεριφερειακής Ενότητας Άρτας

Πρόκειται για υδραυλική μελέτη βελτίωσης της παροχετευτικότητας της αποστραγγιστικής τάφρου Βόσσας, ώστε να θεραπευτεί το πρόβλημα της πλημμύρισης 3.500στρ. καλλιεργήσιμης γης, προκειμένου σε επόμενο στάδιο οι εκτάσεις αυτές να καταστούν αρδεύσιμές και παραγωγικές οι ανωτέρω εκτάσεις.

Έργα εξοικονόμησης νερού ΤΟΕΒ ΖΩΝΗΣ ΑΡΑΧΘΟΥ

Επένδυση – στεγανοποίηση κεντρικών διωρύγων άρδευσης ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση νερού

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργωνΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Πρόκειται για κατασκευή υποδομής φωτοβολταικού πάρκου συνολικής ισχύος 499,50kW για ενεργειακό συμψηφισμό (netmetering) με τα αντλιοστάσια άρδευσης του ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Διασύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ

Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Φιλιατων Π.Ε. Θεσπρωτίας (περ.Λιάτσιλια) ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ – ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ

Πρόκειται για έργο σποραδικών αντικαταστάσεων παλαιών ανοικτών αρδευτικών διωρύγων .

Έργα βελτίωσης υφιστάμενου αντλιοστασίου στράγγισης ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ – ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ

Πρόκειται για αναβάθμιση του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του στραγγιστικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ – ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ – ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ

Πρόκειται για κατασκευή υποδομής φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 99,90kW για ενεργειακό συμψηφισμό (netmetering) με τα αντλιοστάσια άρδευσης του ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ – ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ ΓΛΥΚΗΣ

Πρόκειται για κατασκευή υποδομής φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 499,50kW για ενεργειακό συμψηφισμό (netmetering) με τα αντλιοστάσια άρδευσης του ΤΟΕΒ ΓΛΥΚΗΣ.

Διασύνδεση Φωτοβολταϊκού Σταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ

 

 1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
 2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Πολιτική

25 Ιανουαρίου 2021
Συνάντηση εργασίας είχαν το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021, ο βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας Στέργιος Γιαννάκης και αντιπροσωπεία της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης “Ανάπτυξη Τώρα” αποτελούμενη
25 Ιανουαρίου 2021
Το Κίνημα Αλλαγής Ν. Πρέβεζας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση για την απώλεια του Σήφη Βαλυράκη: "Η ξαφνική απώλεια του συντρόφου Σήφη ...
25 Ιανουαρίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη “Ανυπότακτη Κίνηση για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας”: “Να στηριχθούν οι οικογενειακές ...
22 Ιανουαρίου 2021
Συναντήσεις στην Αθήνα είχε τις τελευταίες ημέρες ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και την Υφυπουργό ...
22 Ιανουαρίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας: Σχεδόν τέσσερις (4) μήνες μετά από την κατατεθείσα Ερώτηση του ...

Αθλητισμός

25 Ιανουαρίου 2021
Η Τότεναμ, με αλλαγές, αναμένεται να έχει εύκολη αποστολή στο FA Cup κόντρα στην αδύναμη Γουίκομ. Η τροπαιούχος του Σούπερ Καπ Ισπανίας, Μπιλμπάο υποδέχεται τη Χετάφε στο φινάλε της 20ής
24 Ιανουαρίου 2021
Η κληρωτίδα του 4ου γύρου του FA Cup έφερε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμέτωπη με τη Λίβερπουλ, μια εβδομάδα μετά το μεταξύ τους 0-0 στο «Ανφιλντ» ...
24 Ιανουαρίου 2021
Πέρασε χθες η δυάδα μας από την Basket League, έστω κι αν για να βγει ο άσος του Προμηθέα χρειάστηκε μια μεγάλη ανατροπή στα τελευταία λεπτά, σε ...
23 Ιανουαρίου 2021
Τελικός για το Copa Sudamericana απόψε, χωρίς κόσμο και αργεντίνικο «εμφύλιο» ανάμεσα σε Λανούς και Ντιφένσα στο «Μάριο Κέμπες» της Κόρδοβα, στην ...
23 Ιανουαρίου 2021
Η προχθεσινή επιλογή με το Over του Ντίνου Μήτογλου επιβεβαιώθηκε με πολύ μεγάλη ευκολία, αφού έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων από τη δεύτερη περίοδο ...

Πολιτισμός

22 Ιανουαρίου 2021
(Στείλτε κι εσείς τη δική σας φωτογραφία στο info@atpreveza.gr με την ένδειξη "ΦΩΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ" και δείτε τη δημοσιευμένη στη στήλη του atpreveza.gr «Η φωτογραφία της εβδομάδας»).
21 Ιανουαρίου 2021
Ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας "Γυμνασιάρχης Χρήστος Κοντός”, έφερε η πρωτοβουλία του τμήματος πολιτισμού του Δήμου ...
04 Ιανουαρίου 2021
Εξίσωση στα μαθηματικά ονομάζεται κάθε ισότητα που συνδέει γνωστές ποσότητες με άγνωστες, τις οποίες θέλουμε να προσδιορίσουμε. Η εξίσωση λοιπόν ...
29 Δεκεμβρίου 2020
Τα Χριστούγεννα του lockdown στην Πρέβεζα... Δείτε το video του visitpreveza:
22 Δεκεμβρίου 2020
Tο βραβείο του ελληνικού μυθιστορήματος 2020 απέσπασε το μυθιστόρημα "Οδός Οφθαλμιατρείου", του Ευάγγελου Αυδίκου στα βραβεία μυθιστορήματος “The ...

Στήλες

25 Ιανουαρίου 2013
Στις 25 Ιανουαρίου 1996, ο τότε δήμαρχος της Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης, θορυβημένος από το γεγονός ότι η Τουρκία εγείρει εδαφικές αξιώσεις στα Ίμια, ύψωσε την ελληνική
23 Ιανουαρίου 2013
Ο Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση και της Τίνας Λιβανού, τραυματίστηκε θανάσιμα σε αεροπορικό δυστύχημα που συνέβη αμέσως μετά ...
21 Ιανουαρίου 2013
Στις 22 Ιανουαρίου 1949, στην Κίνα, οι Κομμουνιστές του Μαο Τσετούνγκ καταλαμβάνουν το Πεκίνο.   565 - ...
21 Ιανουαρίου 2013
Στις 21 Ιανουαρίου 1898 η Ελλάδα μπαίνει υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο. 1878 - Ο ελληνικός στρατός εισβάλλει στην ...
20 Ιανουαρίου 2013
Στις 20 Ιανουαρίου 1833 ο Βασιλιάς Όθων και τα μέλη της Αντιβασιλείας φτάνουν στο Ναύπλιο με την αγγλική φρεγάτα «Μαδαγασκάρη». Τους συνοδεύουν 4.000 ...