Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019 16:14

Δεν έχει υπογραφεί ακόμη το “MoU” σύμπραξης των παρατάξεων Γεωργάκου και Ροπόκη – Όλο το παρασκήνιο...

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του atpreveza.gr, το περιβόητο πρακτικό σύμπραξης, ένα είδος MoU (Μνημόνιο), ανάμεσα στη δημοτική παράταξη “Ο Δήμος της Καρδιάς μας” του Δημάρχου Πρέβεζας Νίκου Γεωργάκου και την παράταξης “Δημοτική Ανατροπή” του Βαγγέλη Ροπόκη, δεν έχει υπογραφεί ακόμη.

Το συγκεκριμένο γεγονός δεν αναιρεί βέβαια ότι οι δύο παρατάξεις συνεργάζονται στο νέο δημοτικό συμβούλιο, ωστόσο η μη σύμπραξή τους δεν έχει συμβεί για μία σειρά από λόγους.

Κατ΄ αρχάς η σχετική εγκύκλιος αναφέρει για τη σύμπραξη των παρατάξεων και για το σχετικό Μνημόνιο: “... Η σύμπραξη καταρτίζεται τυπικά - διά πρακτικού, το οποίο συνυπογράφεται τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε μίας από τις συμπράττουσες παρατάξεις, ενώ υποβάλλεται προς επικύρωση οποτεδήποτε εντός της δημοτικής περιόδου στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου, με μέριμνα του δημάρχου...”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επικεφαλής, ο Νίκος Γεωργάκος και ο Βαγγέλης Ροπόκης έχουν συζητήσει για την υπογραφή του πρακτικού.

Παρ' όλα αυτά η μη επικύρωση της συνεργασίας των παρατάξεων επέτρεψε στην εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, στο συνολικό σχήμα της δημοτικής αρχής να έχει +1 σύμβουλο και η παράταξη “Δημοτική Ανατροπή” να λογίζεται ως η 4η του δημοτικού συμβουλίου.

Συνεργασία σαφώς και υπάρχει, παρ' όλα αυτά θα πρέπει να επικυρωθεί κάποια στιγμή.

 

Αναλυτικά όσα προβλέπει η σχετική εγκύκλιος για τη σύμπραξη των παρατάξεων:

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 (Μέρος Α’) και 114 του ν. 4623/2019 μεταρρυθμίστηκε μερικώς το θεσμικό αυτοδιοικητικό πλαίσιο λειτουργίας, με σκοπό την αποτροπή της «αδυναμίας διοίκησης και της ακυβερνησίας» των δήμων και, κατ’ ακολουθία, την εξασφάλιση της «απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων» τους.

Μία από τις βασικότερες ρυθμίσεις προς την ανωτέρω κατεύθυνση αποτελεί εκείνη του άρθρου 1 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου, διά της οποίας αντικαταστάθηκε πλήρως η παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 και προβλέφθηκε η δυνατότητα σύμπραξης δύο ή περισσότερων δημοτικών παρατάξεων, υπό τον όρο ότι η μία από αυτές είναι η παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου.

Η σύμπραξη έχει ως σκοπό την εκ του Συντάγματος απρόσκοπτη διοίκηση του δήμου και την ακώλυτη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Η σύμπραξη καταρτίζεται τυπικά - διά πρακτικού, το οποίο συνυπογράφεται τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε μίας από τις συμπράττουσες παρατάξεις, ενώ υποβάλλεται προς επικύρωση οποτεδήποτε εντός της δημοτικής περιόδου στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου, με μέριμνα του δημάρχου. Ειδικά σε περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου του συμβουλίου, είτε κατά την πρώτη είτε κατά τη δεύτερη θητεία αυτών, ο δήμαρχος υποβάλλει το πρακτικό στο σύμβουλο του δικού του συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, ο οποίος, άλλωστε, είναι αρμόδιος και για την έκδοση της πρόσκλησης εκλογής των μελών του προεδρείου και των επιτροπών.

Όπως επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 66 παρ. 7 εδ. 4 του ν. 3852/2010, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επικυρώνει αμελλητί με επισημειωματική πράξη το πρακτικό που του υπέβαλε ο δήμαρχος, ελέγχοντας αποκλειστικά το αν έχει υπογραφεί από την απαραίτητη πλειοψηφία των μελών κάθε μίας από τις συμπράττουσες παρατάξεις, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Σημειώνεται ειδικά ότι δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση περαιτέρω τυπικού ή ουσιαστικού ελέγχου στο πρακτικό σύμπραξης· δεν ασκείται, ιδίως, έλεγχος στους όρους συνεργασίας των παρατάξεων που συμπράττουν, τους οποίους δύναται να περιλαμβάνει το πρακτικό της σύμπραξης, εν είδη προγραμματικών δηλώσεων. Μετά την επικύρωση του πρακτικού, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου οφείλει να ανακοινώσει τη κατάρτιση της σύμπραξης στο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και να κοινοποιήσει το επικυρωθέν πρακτικό στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (μεταβατικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Από την επικύρωση του πρακτικού, για να καταστεί ευχερής η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, οι παρατάξεις που συμπράττουν λογίζονται ανεκκλήτως για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου ως ενιαία παράταξη και ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος. Σημειώνεται ειδικά ότι η κατάρτιση σύμπραξης δύναται να επανακαθορίσει τη θέση μίας ή περισσότερων παρατάξεων εντός του δημοτικού συμβουλίου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που επικυρωθεί σύμπραξη μεταξύ της παράταξης του δημάρχου και της τρίτης σε εκλογική δύναμη παράταξης, πριν από την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 64 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 3852/201032 , ως τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη νοείται η παράταξη που αναγράφεται ως τέταρτη στη σχετική απόφαση επικύρωσης της εκλογής που εκδίδει το Πρωτοδικείο. Περαιτέρω, όπως επιτάσσει η σχετική διάταξη νόμου, σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου που ανήκει σε παράταξη που συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει, κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης. Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι τυχόν αθέτηση των προγραμματικών δηλώσεων της ενιαίας παράταξης ή τυχόν ειδικότερων όρων, στη βάση των οποίων θεμελιώθηκε η σύμπραξη, δεν δύναται να επιτρέψει ανάκληση, ακύρωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παύση της ισχύος του σχετικού πρακτικού, καθώς η σύμπραξη ορίζεται ρητά ως ανέκκλητη”.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

22 Σεπτεμβρίου 2019
Σε απεργιακούς ρυθμούς θα κινηθεί η Πρέβεζα την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της πανδημοσιοϋπαλληλικής – πανεργατικής απεργίας, που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Σωματεία.
21 Σεπτεμβρίου 2019
Χθες (20-09-2019) το μεσημέρι στο 12ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, τέσσερις ...
20 Σεπτεμβρίου 2019
Την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ019 Εργασίες χαλικοστρώσεων και ...
20 Σεπτεμβρίου 2019
Μία από τις πιο σοβαρές παθογένειες που αντιμετώπισε η οικονομική επιτροπή του καλλικρατικού Δήμου Πρέβεζας στις δύο προηγούμενες θητείες της, θα τη ...
20 Σεπτεμβρίου 2019
Έπειτα από πρόταση της πλειοψηφίας της οικονομικής επιτροπής και ψηφοφορία, Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εκλέχθηκε ο Λεωνίδας Αργυρός, ...

Αθλητισμός

22 Σεπτεμβρίου 2019
Ο ΠΑΣ Πρέβεζα επικράτησε με σκορ 1-0 του Ναυπακτιακού Αστέρα στο “Αθανασία Τσουμελέκα” στην πρεμιέρα του 4ου Ομίλου της Γ' Εθνικής και μπήκε με το... δεξί στο πρωτάθλημα. Ήταν ένα
22 Σεπτεμβρίου 2019
  Τηλυκράτης Λευκάδας-ΑΟ Ανατολής 1-0 Θιναλιακός-Μακεδονικός Φούφα 1-0 Απόλλων Ευπαλίου-ΑΕ Λευκίμμης 1-2 ΑΕ Ποντίων Κοζάνης-ΑΕ ...
22 Σεπτεμβρίου 2019
Την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια για το Β' Όμιλο του Πρωταθλήματος Παίδων της ΕΣΚΑΒΔΕ, πέτυχαν οι Παίδες της Νικόπολης επικρατώντας με σκορ ...
22 Σεπτεμβρίου 2019
Γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος Κάθε ντέρμπι στην Αγγλία έχει και το… αίτιο (της αντιπαλότητας): είτε τοπικιστικό, όπως το Σίτι – Γιουνάιτεντ, είτε ...
22 Σεπτεμβρίου 2019
Για την 1η αγωνιστική του 4ου Ομίλου της Γ' Εθνικής θα διεξαχθούν οι παρακάτω αγώνες (4.30μ.μ.):   Τηλυκράτης Λευκάδας-ΑΟ Ανατολής ...

Πολιτισμός

20 Σεπτεμβρίου 2019
Με μεγάλη χαρά σάς προσκαλούμε στην εκδήλωση που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης, στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, με τίτλο «Λαογραφική Συλλογή "Γεώργιος
19 Σεπτεμβρίου 2019
Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι προετοιμασίες για την πραγματοποίηση στην πόλη της Πρέβεζας του 7ου Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας: “Κωφοί και ...
16 Σεπτεμβρίου 2019
Το 7ο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας "Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει" θα φιλοξενήσει ο Δήμος της Πρέβεζας την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 με ...

Στήλες

21 Σεπτεμβρίου 2012
Έναρξη του οκταετούς πολέμου Ιράν-Ιράκ. Ο πόλεμος ξεκίνησε όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Ιράν, με ταυτόχρονη εισβολή από ξηράς και αέρος, στις 22 Σεπτεμβρίου 1980, μετά από μακρά ιστορία συνοριακών
20 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 21 Σεπτεμβρίου 1974 η πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή νομιμοποιεί το ΚΚΕ. Είναι μια ιστορική στιγμή για την ...
19 Σεπτεμβρίου 2012
Σε ηλικία 71 ετών, «σβήνει» στην Αθήνα μία από τις πιο εξέχουσες μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας. Ο Γιώργος Σεφέρης, βραβευμένος με το Νόμπελ ...
18 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 19 Σεπτεμβρίου 1970 ο Έλληνας φοιτητής Κώστας Γεωργάκης αυτοπυρπολείται στη Γένοβα, διαμαρτυρόμενος κατά της Χούντας στην Ελλάδα. Γεννήθηκε ...
17 Σεπτεμβρίου 2012
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 δολοφονείται στην Αμφιάλη ο Παύλος Φύσσας, γνωστός και με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Killah P, με μαχαίρι, από ...