Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019 16:14

Δεν έχει υπογραφεί ακόμη το “MoU” σύμπραξης των παρατάξεων Γεωργάκου και Ροπόκη – Όλο το παρασκήνιο...

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του atpreveza.gr, το περιβόητο πρακτικό σύμπραξης, ένα είδος MoU (Μνημόνιο), ανάμεσα στη δημοτική παράταξη “Ο Δήμος της Καρδιάς μας” του Δημάρχου Πρέβεζας Νίκου Γεωργάκου και την παράταξης “Δημοτική Ανατροπή” του Βαγγέλη Ροπόκη, δεν έχει υπογραφεί ακόμη.

Το συγκεκριμένο γεγονός δεν αναιρεί βέβαια ότι οι δύο παρατάξεις συνεργάζονται στο νέο δημοτικό συμβούλιο, ωστόσο η μη σύμπραξή τους δεν έχει συμβεί για μία σειρά από λόγους.

Κατ΄ αρχάς η σχετική εγκύκλιος αναφέρει για τη σύμπραξη των παρατάξεων και για το σχετικό Μνημόνιο: “... Η σύμπραξη καταρτίζεται τυπικά - διά πρακτικού, το οποίο συνυπογράφεται τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε μίας από τις συμπράττουσες παρατάξεις, ενώ υποβάλλεται προς επικύρωση οποτεδήποτε εντός της δημοτικής περιόδου στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου, με μέριμνα του δημάρχου...”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επικεφαλής, ο Νίκος Γεωργάκος και ο Βαγγέλης Ροπόκης έχουν συζητήσει για την υπογραφή του πρακτικού.

Παρ' όλα αυτά η μη επικύρωση της συνεργασίας των παρατάξεων επέτρεψε στην εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, στο συνολικό σχήμα της δημοτικής αρχής να έχει +1 σύμβουλο και η παράταξη “Δημοτική Ανατροπή” να λογίζεται ως η 4η του δημοτικού συμβουλίου.

Συνεργασία σαφώς και υπάρχει, παρ' όλα αυτά θα πρέπει να επικυρωθεί κάποια στιγμή.

 

Αναλυτικά όσα προβλέπει η σχετική εγκύκλιος για τη σύμπραξη των παρατάξεων:

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 (Μέρος Α’) και 114 του ν. 4623/2019 μεταρρυθμίστηκε μερικώς το θεσμικό αυτοδιοικητικό πλαίσιο λειτουργίας, με σκοπό την αποτροπή της «αδυναμίας διοίκησης και της ακυβερνησίας» των δήμων και, κατ’ ακολουθία, την εξασφάλιση της «απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων» τους.

Μία από τις βασικότερες ρυθμίσεις προς την ανωτέρω κατεύθυνση αποτελεί εκείνη του άρθρου 1 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου, διά της οποίας αντικαταστάθηκε πλήρως η παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 και προβλέφθηκε η δυνατότητα σύμπραξης δύο ή περισσότερων δημοτικών παρατάξεων, υπό τον όρο ότι η μία από αυτές είναι η παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου.

Η σύμπραξη έχει ως σκοπό την εκ του Συντάγματος απρόσκοπτη διοίκηση του δήμου και την ακώλυτη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Η σύμπραξη καταρτίζεται τυπικά - διά πρακτικού, το οποίο συνυπογράφεται τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε μίας από τις συμπράττουσες παρατάξεις, ενώ υποβάλλεται προς επικύρωση οποτεδήποτε εντός της δημοτικής περιόδου στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου, με μέριμνα του δημάρχου. Ειδικά σε περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου του συμβουλίου, είτε κατά την πρώτη είτε κατά τη δεύτερη θητεία αυτών, ο δήμαρχος υποβάλλει το πρακτικό στο σύμβουλο του δικού του συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, ο οποίος, άλλωστε, είναι αρμόδιος και για την έκδοση της πρόσκλησης εκλογής των μελών του προεδρείου και των επιτροπών.

Όπως επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 66 παρ. 7 εδ. 4 του ν. 3852/2010, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επικυρώνει αμελλητί με επισημειωματική πράξη το πρακτικό που του υπέβαλε ο δήμαρχος, ελέγχοντας αποκλειστικά το αν έχει υπογραφεί από την απαραίτητη πλειοψηφία των μελών κάθε μίας από τις συμπράττουσες παρατάξεις, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Σημειώνεται ειδικά ότι δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση περαιτέρω τυπικού ή ουσιαστικού ελέγχου στο πρακτικό σύμπραξης· δεν ασκείται, ιδίως, έλεγχος στους όρους συνεργασίας των παρατάξεων που συμπράττουν, τους οποίους δύναται να περιλαμβάνει το πρακτικό της σύμπραξης, εν είδη προγραμματικών δηλώσεων. Μετά την επικύρωση του πρακτικού, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου οφείλει να ανακοινώσει τη κατάρτιση της σύμπραξης στο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και να κοινοποιήσει το επικυρωθέν πρακτικό στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ (μεταβατικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Από την επικύρωση του πρακτικού, για να καταστεί ευχερής η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, οι παρατάξεις που συμπράττουν λογίζονται ανεκκλήτως για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου ως ενιαία παράταξη και ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος. Σημειώνεται ειδικά ότι η κατάρτιση σύμπραξης δύναται να επανακαθορίσει τη θέση μίας ή περισσότερων παρατάξεων εντός του δημοτικού συμβουλίου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που επικυρωθεί σύμπραξη μεταξύ της παράταξης του δημάρχου και της τρίτης σε εκλογική δύναμη παράταξης, πριν από την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, για την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 64 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 3852/201032 , ως τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη νοείται η παράταξη που αναγράφεται ως τέταρτη στη σχετική απόφαση επικύρωσης της εκλογής που εκδίδει το Πρωτοδικείο. Περαιτέρω, όπως επιτάσσει η σχετική διάταξη νόμου, σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου που ανήκει σε παράταξη που συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει, κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης. Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι τυχόν αθέτηση των προγραμματικών δηλώσεων της ενιαίας παράταξης ή τυχόν ειδικότερων όρων, στη βάση των οποίων θεμελιώθηκε η σύμπραξη, δεν δύναται να επιτρέψει ανάκληση, ακύρωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παύση της ισχύος του σχετικού πρακτικού, καθώς η σύμπραξη ορίζεται ρητά ως ανέκκλητη”.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

26 Φεβρουαρίου 2020
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Έχοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις των αρθ.52 και 109 του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
26 Φεβρουαρίου 2020
Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει σήμερα Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας. 1. ...
25 Φεβρουαρίου 2020
Την έναρξη πτήσεων που θα συνδέεουν το αεροδρόμιο του Ακτίου με το αεροδρόμιο του Μπρίστολ ανακοίνωσε η Easyjet. Η low cost αεροπορική ...
25 Φεβρουαρίου 2020
Στην τελική ευθεία εισέρχεται πλέον το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσιών κτηρίων στην Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς σήμερα υπογράφηκαν από τον ...
25 Φεβρουαρίου 2020
Σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr, έχει προκύψει ένα σοβαρό ζήτημα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας, που αφορά την παροχή υπηρεσιών ...

Αθλητισμός

26 Φεβρουαρίου 2020
Τρίτο… αντάμωμα στην Ευρώπη για τη Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι, αμφότεροι ήταν στο Champions League και με τη «βασίλισσα» να είναι αήττητη στο εν λόγω καρέ αγώνων (2-2-0) με τους «πολίτες».
25 Φεβρουαρίου 2020
“To Δ.Σ του ΠΑΣ Πρέβεζα ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον προπονητή Μιχάλη Βλάχο και του εύχεται καλή συνέχεια στην προπονητική του καριέρα. ...
25 Φεβρουαρίου 2020
Σύμφωνα με πληροφορίες του atpreveza.gr, μετά τα τελευταία αγωνιστικά αποτελέσματα και την αρνητική τροπή που έχει πάρει η υπόθεση «παραμονή» στη Γ’ ...
24 Φεβρουαρίου 2020
Την ήττα με 54-42 γνώρισε ο Άκτιος Απόλλων στο Μεσολόγγι την Κυριακή 23/2 όπου στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής του Β΄γύρου αντιμετώπισε τον τοπικό ...
23 Φεβρουαρίου 2020
Για την 21η αγωνιστική του 4ου Ομίλου του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Γ' Εθνικής σημειώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα: Τηλυκράτης – Αστέρας ...

Πολιτισμός

26 Φεβρουαρίου 2020
Το απόγευμα του Σαββάτου 29 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη με άρματα Αποκριάτικη παρέλαση του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πρέβεζας. Σε σχετικό δελτίο τύπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Κομιτάτο
25 Φεβρουαρίου 2020
Η  όπερα του Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ «Αγριππίνα», που σατιρίζει τα πολιτικά και σεξουαλικά σκάνδαλα που κυριαρχούν στην ...
25 Φεβρουαρίου 2020
«Οι Λελοβίτες αφηγούνται...» Καταθέστε φωτογραφίες και μαρτυρίες για τα παλιά Λέλοβα! Μια δράση προφορικής ιστορίας στη Λαογραφική Συλλογή ...
24 Φεβρουαρίου 2020
Πέθανε ο σημαντικός Έλληνας ποιητής Γιάννης Δάλλας σε ηλικία 96 ετών. Ο Γιάννης Δάλλας εκτός από ποιητής, υπήρξε συγγραφέας, δοκιμιογράφος, ...
24 Φεβρουαρίου 2020
Με πολύ κέφι πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Ταβέρνα "Ηλιοτρόπιο" στη Λυγιά Πρέβεζας ο αποκριάτικος χορός του Πολιτιστικού Συλλόγου ...

Στήλες

26 Φεβρουαρίου 2013
Στις 26 Φεβρουαρίου 1969 γίνεται η πρώτη προβολή της ταινίας «Ζ» του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά με θέμα τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και την αναζήτηση των ενόχων από τον τότε
24 Φεβρουαρίου 2013
Στις 25 Φεβρουαρίου 1956 ο Νικίτα Χρουστσιόφ εκφωνεί την ομιλία «Περί της προσωπολατρείας και των συνεπειών της», με την οποία ξεκινά η περίοδος ...
24 Φεβρουαρίου 2013
24 Φεβρουαρίου 1821 - Ελληνική Επανάσταση: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υψώνει επαναστατική σημαία ...
22 Φεβρουαρίου 2013
Στις 22 Φεβρουαρίου 1940 ενθρονίζεται στο Θιβέτ ο νέος πεντάχρονος Δαλάι Λάμα. 1821- Ο Αλέξανδρος ...
21 Φεβρουαρίου 2013
Στις 21 Φεβρουαρίου 1913 οι Τούρκοι υπερασπιστές των Ιωαννίνων παραδίνονται στον ελληνικό στρατό, ο οποίος μπαίνει θριαμβευτής στην πόλη. Μεγάλη ...