Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 13:18

Κώστας Μπάρκας: Ερώτηση στη Βουλή για την αξιοποίηση της σχολικής περιουσίας στον Νομό Πρέβεζας

Με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών, έρχεται στη Βουλή το ζήτημα της αξιοποίησης της περιουσίας των σχολικών μονάδων του Νομού Πρέβεζας ύστερα από πρωτοβουλία του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστα Μπάρκα, την οποία συνυπογράφουν οκτώ Βουλεύτριες και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία.

Η εν λόγω Άσκηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τις σχολικές μονάδες, όχι μόνο στον Νομό Πρέβεζας, καθώς, όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, η ανάγκη για επαρκή αερισμό των αιθουσών συνδυάστηκε αναπόφευκτα τον χειμώνα με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Επιπλέον, η λήψη από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων, όπως μέσα καθαρισμού και απολύμανσης, συνετέλεσε στην επιδείνωση των όρων οικονομικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση μειώνει διαρκώς τη χρηματοδότηση λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Μια διέξοδος θα μπορούσε να δοθεί, όπως άλλωστε προβλέπεται και από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, από την αξιοποίηση των προσόδων της σχολικής περιουσίας. Εντούτοις, όπως αναφέρεται σε επιστολές μιας σειράς φορέων, τουλάχιστον για την περίπτωση του Δήμου Πρέβεζας, όπως η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, δεν είναι γνωστό το εύρος της αξιοποίησης των προσόδων από τη σχολική περιουσία.

Με την Ερώτησή τους οι Βουλεύτριες και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς, πρώτον, ποια είναι η καταγεγραμμένη σχολική περιουσία των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας. Δεύτερον, ποιο ποσοστό αυτής αποδίδεται στις ανά σχολική μονάδα Σχολικές Επιτροπές, όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία. Τρίτον, αν οι συναρμόδιοι Υπουργοί θα προχωρήσουν σε έκτακτη χρηματοδότηση, δεδομένων και των αυξημένων αναγκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων, στις μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Επίσης, καλούνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί να καταθέσουν εντός της προθεσμίας, που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, πρώτον, τα συμβόλαια μίσθωσης από ενδεχόμενη αξιοποίηση της σχολικής περιουσίας των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, μέσω της εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων. Το συνολικό κονδύλιο, που συγκεντρώνεται από την εν λόγω πηγή. Δεύτερον, τον αριθμό από τα παραπάνω συμβόλαια, τα οποία εκτελούνται ομαλά. Τρίτον, το συνολικό ποσό από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. Τέταρτον, το συνολικό ποσό τακτικών και έκτακτων επιχορηγήσεων από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών με σκοπό την ομαλή λειτουργία των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας για τα Σχολικά Έτη, 2019-2020 και 2020-2021.

Ακολουθεί η κατατεθείσα Ερώτηση:

Αθήνα, 12/04/2021

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: «Αξιοποίηση προσόδων σχολικής περιουσίας μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας»

Η πανδημική κρίση επιδείνωσε περαιτέρω την ήδη βεβαρημένη οικονομική λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς η ανάγκη για επαρκή αερισμό των αιθουσών συνδυάστηκε αναπόφευκτα τον χειμώνα με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Επιπλέον, η λήψη από τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων, όπως μέσα καθαρισμού και απολύμανσης, συνετέλεσε στην επιδείνωση των όρων οικονομικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Η εν λόγω κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί και στην οποία συμβάλλει δυσμενώς και η ολοένα και μικρότερη κρατική χρηματοδότηση, θα μπορούσε να μετριαστεί σε σημαντικό βαθμό και από την αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, των προσόδων της σχολικής περιουσίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Υπ. Αριθμ. 8440/2011 απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υπ. Αριθμ. 1940/2018 απόφαση, τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών, προέρχονται και από προσόδους της σχολικής περιουσίας. Όπως αναφέρεται μάλιστα στον Νόμο 2386/96, άρθρο 2, “...Η σχολική περιουσία και οι πρόσοδοί της προορίζονται αποκλειστικά, για τη λειτουργία σχολικών μονάδων του εκπαιδευτικού συστήματος...” .

Το ζήτημα της υποχρηματοδότησης των σχολικών μονάδων καταρχήν στον Νομό Πρέβεζας, καθώς και της ανάγκης αξιοποίησης των προσόδων της σχολικής περιουσίας έχουν αναδείξει προς τις δημοτικές αρχές του Νομού, ειδικά προς τον Δήμο Πρέβεζας, τόσο η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας, όσο και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, χωρίς μέχρι στιγμής ανταπόκριση στο αίτημά τους.

Επειδή, η πανδημική κρίση απαιτεί αυξημένους πόρους για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων,

Επειδή, στη δεδομένη συγκυρία είναι απαραίτητη η αξιοποίηση κάθε μορφής προβλεπόμενου από τη Νομοθεσία πόρου, για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων,

Επειδή, παρά τις συνεχείς επιστολές, τόσο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας, όσο και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, ειδικά προς τον Δήμο Πρέβεζας, δεν γνωρίζει κανείς το εύρος αξιοποίησης των προσόδων σχολικής περιουσίας των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Νομό Πρέβεζας,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

1. Ποια είναι η καταγεγραμμένη σχολική περιουσία των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας;

2. Ποιο ποσοστό αυτής αποδίδεται στις ανά σχολική μονάδα Σχολικές Επιτροπές, όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία;

3. Θα προχωρήσουν σε έκτακτη χρηματοδότηση, δεδομένων και των αυξημένων αναγκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων, στις μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος;

Επίσης, καλούνται οι κ.κ. Υπουργοί να καταθέσουν εντός της προθεσμίας, που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής:

- Τα συμβόλαια μίσθωσης από ενδεχόμενη αξιοποίηση της σχολικής περιουσίας των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, μέσω της εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων. Το συνολικό κονδύλιο, που συγκεντρώνεται από την εν λόγω πηγή,

- Τον αριθμό από τα παραπάνω συμβόλαια, τα οποία εκτελούνται ομαλά,

- Το συνολικό ποσό από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,

- Το συνολικό ποσό τακτικών και έκτακτων επιχορηγήσεων από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών με σκοπό την ομαλή λειτουργία των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Πρέβεζας για τα Σχολικά Έτη, 2019-2020 και 2020-2021.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζούφη Μερόπη

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. ΔΗΜΟΦΙΛΗ

title1 -- Διαβάστε επίσης... --

Κοινωνία

08 Μαϊος 2021
Τα βλέμματα όσων βρέθηκαν στον πεζόδρομο της παραλίας, κέντρισε το πολυτελές superyacht Club M, το οποίο έχει δέσει στην Πρέβεζα. Πρόκειται για ένα πολυτελές σκάφος 40 μέτρων, ιδιοκτήτης του
08 Μαϊος 2021
2461 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ. 737 πολίτες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ενώ καταγράφονται 68 ακόμη θάνατοι. ...
08 Μαϊος 2021
Με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα που ίσχυσαν και πέρυσι προκειμένου να αποφευχθεί εξάπλωση του κορωνοϊού, ανοίγουν από σήμερα οι ...
08 Μαϊος 2021
Συνεδρίασε (με τη μέθοδο της ανταλλαγής e-mail) το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ) με μοναδικό θέμα: “Επέκταση ...
07 Μαϊος 2021
Τη σταδιακή επανεκκίνηση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ίσχυσαν και πέρυσι το Καλοκαίρι ανακοίνωσε σήμερα ο ...

Αθλητισμός

08 Μαϊος 2021
Κρίσιμο ματς για τον τίτλο της Πριμέρα Ντιβιζιόν το Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο, στο «άντρο» που δεν έχει κερδίσει ποτέ ο Σιμεόνε. Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη novibet αναληψη ποσες μερες
08 Μαϊος 2021
Ο ΠΑΣ Πρέβεζα αντιμετωπίζει την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 (έναρξη στις 5μ.μ.) στο δημοτικό στάδιο Πρέβεζας “Αθανασία Τσουμελέκα” τον Τηλυκράτη Λευκάδας, ...
07 Μαϊος 2021
Υψηλό εμπόδιο στην κούρσα της Λιλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το εκτός με την «μισητή» αντίπαλο Λανς. Με νέο τεχνικό η Άουγκσμπουργκ (vs ...
07 Μαϊος 2021
Ο ΠΑΣ Πρέβεζα αντιμετωπίζει την Κυριακή 9 Μαΐου 2021 (έναρξη στις 5μ.μ.) στο δημοτικό στάδιο Πρέβεζας “Αθανασία Τσουμελέκα” τον Τηλυκράτη Λευκάδας, ...
05 Μαϊος 2021
Σε κακή κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται η στήλη, αφού ούτε χθες επιβεβαιώθηκε κάποια από τις προβλέψεις. Το combo στο ματς της Εφές με τη ...

Πολιτισμός

28 Απριλίου 2021
Γυρίσματα στον αρχαιολογικό χώρο Νικόπολης θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο παραγωγής ταινίας τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) με τίτλο “Μνήμη με ουρά” του σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ, η οποία πραγματεύεται το
28 Απριλίου 2021
Το καινούργιο του τραγούδι με τίτλο "Φανέρωσέ μου την ψυχή σου" παρουσιάζει ο Πρεβεζάνος τραγουδοποιός Ντίνος Γιαννακός με βίντεο που ανάρτησε στο ...
19 Απριλίου 2021
Η Επιτροπή «Πρέβεζα 2021», η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας, ο Σύλλογος «Περί Bιβλίου» και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Πρέβεζας, Λευκάδας, ...
14 Απριλίου 2021
Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η ομάδα “Ορίζοντες”: “Η ομάδα «Ορίζοντες», είναι μία ομάδα από πολίτες της Πρέβεζας, που ασχολούνται με τη ...
14 Απριλίου 2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΕΒΕΖΑ 1821 - 2021 ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΝΗΜΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, συνεπής στους αρχικούς της στόχους, δηλαδή να υπενθυμίσει τη στενή σχέση της Ελλάδας του ...

Στήλες

08 Μαϊος 2012
Στις 8 Μαϊου 1821 γίνεται η Μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βρυώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια.    
07 Μαϊος 2012
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν, εκλέγεται για πρώτη φορά Πρόεδρος της Ρωσίας στις 7 Μαϊου 2000. Θα παραμείνει το μεγάλο «αφεντικό» του ρωσικού κράτους μέχρι και ...
05 Μαϊος 2012
Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ο θρυλικός «Νουρέγιεφ» των ελληνικών γηπέδων και του Ηρακλή, θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών στις 6 ...
04 Μαϊος 2012
Συγκλονιστικές αποκαλύψεις κάνει ο ελληνικός Τύπος στις 5 Μαΐου 1995, σχετικά με τα παιδιά που φιλοξενούνταν στο βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» της ...
04 Μαϊος 2012
Στις 4 Μαΐου1949, σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τορίνο συντρίβεται στο ...